Kulturhus open.

Bestuursoverleg 4 juni

Op 4 juni overlegde het bestuur in het kunsthuis KEK over de naderende mogelijkheden om activiteiten op te starten. De beslissingen vindt u terug op de pagina Bestuur.

Lees verder in Bestuur

AV opnieuw verschoven

Als gevolg van de laatste corona-ontwikkelingen is besloten de Algemene Vergadering van De NES te verplaatsen naar 16 september, in de Rabo-zaal, met voorinschrijving.
Lees verder in Bestuur

Agenda komende 7 dagen
  • 14 juni All day, – Wedstrijddag Tafel Golf
  • 15 juni 9:00 11:00, – Tafel Economie
  • 18 juni 10:00 12:00, – Koffie inloop
  • 18 juni 14:00 16:00, – Tafel Huiskamerbridge

INFORMATIE UIT HET BESTUUR 30 mei

Waarde leden van de NES,

Wat een vreugdevol bericht voor ons allen: de volledige lockdown voor alle NES-activiteiten is per zaterdag 5 juni 2021 eindelijk voorbij!

Het Kulturhus/EGW mag weer open voor onze activiteiten en vanaf woensdag 9 juni 2021 kunnen we binnen de nog geldende corona-regels weer kleinschalige NES-activiteiten opstarten.
De maximale groepsgrootte binnen hindert ons nog wel wat, maar dat lijkt vanaf 1 juli 2021 versoepeld te worden.

Concreet verwachten we buiten weer van alles in veelal kleine groepjes te kunnen organiseren en binnen zien we per 9 juni a.s. de herstart van het biljarten en gefaseerd de koffie-inloop, de kleinere groepjes van kunst en cultuur, de bestuursvergadering en de zanginloop.

Het allerbeste bericht is, dat mogelijk vanaf 1 september 2021 het afschaffen van de 1,5 meter onderlinge afstand en de mondkapjesplicht een reëel scenario lijkt. Uiteraard geldt dit nog onder enig voorbehoud.

Tegen die tijd is een NES-manifestatie voor alle leden in voorbereiding als opmaat naar alle reguliere NES-activiteiten na de zomer, zoals (huiskamer-) bridgen, lezingen, voorstellingen en borrels.

Laten we hopen dat dit er allemaal van komt, zodat de doelstelling van onze vereniging – het aangaan van sociale contacten – weer gerealiseerd kan worden.

Wees tot die tijd voorzichtig in uw contacten en blijf vooral gezond!!

Namens het bestuur,
Otto Kouer, uw voorzitter

RODE Links

Overal op deze website verwijzen teksten in het ROOD naar de bijbehorende informatie; klik op de ‘link’ en u wordt automatisch naar de informatie geleid. Klikken op een e-mailadres brengt u naar uw e-mailprogramma.

WELKOM BIJ DE NES

De Nieuwe Eper Sociëteit (De NES) is een moderne, actieve sociëteit met bijna 400 leden en bestaat sinds 2003. De vereniging staat open voor dames en heren uit de gemeente Epe en omstreken. De verenigingsstructuur kent Tafels. Dit zijn groepen waarbinnen leden met gerichte belangstelling voor een interessegebied samen activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten de door ons gehuurde huisvesting. Voorbeelden: Biljart, Bridge, Economie, Golf, Historie, Huiskamerbridge, Kunst & Cultuur, Muziek en Reizen & Natuur. Tevens draagt het bestuur zorg voor een aantal unieke activiteiten voor alle NES-leden. De leden treffen elkaar ook op iedere vrijdag bij koffie-inloop-ochtenden en op de borrelmiddagen.

De NES draait volledig op de inzet van vrijwilligers onder de leden. Bij de NES hechten wij sterk aan correcte omgangsvormen. Dit alles maakt de NES tot een bruisende, gezellige en inspirerende sociëteit.

NIEUWS

Bestuursvergadering 4 juni.
Start deel activiteiten vanaf 9 juni
Algemene Vergadering naar 16 september
NES Manifestatie 8 oktober.

Klik hier voor alle nieuwsitems.

AGENDA

Wegens de versoepelde corona-maatregelen worden de NES activiteiten stapje voor stapje gestart.
Klik hier voor de agenda.

LID WORDEN

Wilt u lid worden?
Ga naar de online aanmelding.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo