Kulturhus gesloten

Bestuursoverleg 5 maart

Op 5 maart kwam het bestuur wederom bijeen in het kunsthuis KEK om de puntjes op de i te zetten in deze vreemde tijden. De beslissingen vindt u terug op de pagina Bestuur.
Lees verder in Bestuur

Algemene Vergadering naar juni

Als gevolg van de laatste corona-maatregelen is besloten de Algemene Vergadering van De NES te verplaatsen naar juni, in de Rabo-zaal, met voorinschrijving.
Lees verder in Bestuur

Agenda komende 7 dagen
  • 23 april 14:00 16:00, – Bestuursoverleg

INFORMATIE UIT HET BESTUUR 14 april

Waarde leden van de NES,

Helaas zijn er gisteren opnieuw nog geen versoepelingen van de corona-maatregelen in het vooruitzicht gesteld en alle maatregelen gelden in ieder geval onverkort tot en met 27 april 2021.

Op dinsdag 20 april a.s. zal een volgende persconferentie van het kabinet over de mogelijkheden nadien verdere duidelijkheid geven. Het kabinet heeft aangegeven dat de piek van de derde golf voorbij moet zijn, het vaccinatieprogramma voor een kantelpunt moet zorgen en alsdan een geleidelijke verruiming van de corona-maatregelen in het vooruitzicht wordt gesteld.

Dat betekent dat NES-activiteiten op z’n vroegst pas later in het tweede kwartaal weer kunnen worden opgestart. De plannen hiervoor zijn er al wel, maar zolang het Kulturhus verplicht gesloten is, is het onmogelijk hieraan enige uitvoering te geven. Volgens het Openingsplan Rijksoverheid lijkt – onder voorbehoud – vanaf 11 mei 2021 kleinschalig weer wat mogelijk te worden.

Het vaccineren is voor de meest oudere onder onze leden al gestart en voor de 70-plussers staat dat in de loop van de komende maand te gebeuren.
Wij hopen dat er daardoor op enige termijn meer ruimte zal zijn voor het aangaan van sociale contacten, want dat is immers de doelstelling van onze vereniging.

Wees tot die tijd voorzichtig in uw contacten en blijf vooral gezond!!

Namens het bestuur,
Otto Kouer, uw voorzitter

RODE Links

Overal op deze website verwijzen teksten in het ROOD naar de bijbehorende informatie; klik op de ‘link’ en u wordt automatisch naar de informatie geleid. Klikken op een e-mailadres brengt u naar uw e-mailprogramma.

WELKOM BIJ DE NES

De Nieuwe Eper Sociëteit (De NES) is een moderne, actieve sociëteit met meer dan 400 leden en bestaat sinds 2003. De vereniging staat open voor dames en heren uit de gemeente Epe en omstreken. De verenigingsstructuur kent Tafels. Dit zijn groepen waarbinnen leden met gerichte belangstelling voor een interessegebied samen activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten de door ons gehuurde huisvesting. Voorbeelden: Biljart, Bridge, Economie, Golf, Historie, Huiskamerbridge, Kunst & Cultuur, Muziek en Reizen & Natuur. Tevens draagt het bestuur zorg voor een aantal unieke activiteiten voor alle NES-leden. De leden treffen elkaar ook op iedere vrijdag bij koffie-inloop-ochtenden en op de borrelmiddagen.

De NES draait volledig op de inzet van vrijwilligers onder de leden. Bij de NES hechten wij sterk aan nette omgangsvormen. Dit alles maakt de NES tot een bruisende, gezellige en inspirerende sociëteit.

NIEUWS

Bestuursvergadering 5 maart
Alle activiteiten opgeschort tot en met 27 april.

Klik hier voor alle nieuwsitems.

AGENDA

Wegens de aangescherpte corona-maatregelen zijn de NES activiteiten tot een minimum teruggebracht.
Klik hier voor de volledige agenda.

LID WORDEN

Wilt u lid worden?
Ga naar de online aanmelding.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo