de nieuwe eper sociëteit

ALGEMEEN

De NES is een sociëteit, waar leden samenkomen voor het aangaan en onderhouden van onderlinge contacten en voor deelneming aan activiteiten op, onder andere, maatschappelijk – , cultureel – en spelgebied. De NES hecht aan het respecteren van tradities en goede omgangsvormen. 

Tafels vormen de kern van de nes

Via Tafels kunnen leden van de NES zich organiseren om gezamenlijk over specifieke interessegebieden van gedachten te wisselen. Of zich verder in de materie te verdiepen via voordrachten, lezingen, discussies, studies en overige verkenningen. Er zijn ook Tafels die zich richten op het actief beoefenen van specifieke spelsoorten. Iedere Tafel kent een presidium waarvan de leden op voordracht benoemd zijn door het bestuur.

Gevestigd op mooie locatie

De NES is gehuisvest op de begane grond van de Eper Gemeente Woning (EGW) aan de Stationsstraat 25 in Epe. De openingstijden zijn op woensdag van 10 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 23 uur en vrijdag van 9 tot 19 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.
Zie Locatie voor de route.

EGW gebouw

Lid worden van de nes

Wie lid wil worden van de NES kan zich melden bij het secretariaat onder vermelding van de namen en adressen van ten minste twee leden van de vereniging die de aanvraag ondersteunen. U kunt online  het aanmeldingsformulier invullen. Het Bestuur beslist over de toetreding.

Leden van de NES zijn jaarlijks een algemene contributie verschuldigd van € 75,- per jaar.
Voor het lidmaatschap van één of meerdere Tafels geldt daarenboven een contributie van € 10,- per Tafel per jaar. 
Hoewel niet verplicht, is het uitgangspunt dat NES-leden zich ten minste bij één Tafel aansluiten.

De Tafels zijn autonoom in het organiseren van een eigen jaarprogramma, dat wordt gefinancierd uit de contributie van de aangesloten leden bij die Tafel. Indien nodig, wordt een extra toegangsprijs voor een evenement geheven.

introduces welkom

Introductie van niet-leden is op beperkte schaal toegestaan, evenwel in overleg met een presidium-lid van een Tafel. Van leden die een gast introduceren wordt verwacht dat zij de introducé bekend maken met de regels van de vereniging. Bij een tweede bezoek wordt de introducé geacht het lidmaatschap van de NES te ambiëren met de daaraan verbonden contributie.

GESCHIEDENIS EN LOCATIE

Meer weten over de NES? Kijk dan op Geschiedenis en Locatie.

LID WORDEN?

Klik dan op onderstaande button voor het online aanvraagformulier. Uw gegevens worden behandeld met grote zorgvuldigheid volgens vastgelegde procedures. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo