de nieuwe eper sociëteit

ANDERE ACTIVITEITEN

Buiten de diverse Tafels om kent de NES ook activiteiten met een meer algemeen karakter. Deze activiteiten komen vaak periodiek voor. Initiatiefnemers daartoe kunnen het bestuur, tafelpresidia of individuele leden zijn.

Koffie-ochtenden

Wekelijks is in de Sociëteitskamer op vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur een koffie-inloop in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw.

Koffie-inloop

Borrelmiddagen

Regelmatig is er in de Sociëteitskamer op vrijdagmiddag vanaf 16:30 uur een borrel-inloop in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw.  Deze bijeenkomsten worden gehouden om de onderlinge contacten tussen alle leden van de NES te faciliteren. Met een drankje, wellicht een hapje en soms een korte voordracht of presentatie over een onderwerp.

Elke derde vrijdagmiddag van de maand organiseert het bestuur een bijeenkomst, de zogeheten Tieme borrel, waarbij voor hapjes wordt gezorgd.

Op de overige vrijdagmiddagen komen voor NES-leden interessante thema’s in kort bestek aan de orde. Deze bijeenkomsten zijn daardoor uitermate geschikt voor het meenemen door NES-leden van introducés, die potentieel lid willen worden.

Tijdens de jaarlijkse borrels, zie onderstaand, vervalt deze borrelmiddag. 

Borrel bij De NES

Tentoongestelde kunst

Aan enkele wanden van de door de NES gehuurde ruimtes hangt tweemaandelijks wisselende kunst gemaakt door NES-leden.
Vragen of suggesties graag via Joos Mastenbroek (tel. 575540).

Jaarlijkse activiteiten

  • Nieuwjaarsbijeenkomst 
  • Algemene Vergadering
  • Voorjaarsbuffet
  • Koningsborrel
  • Zomer-BBQ
  • Vrijwilligersborrel
  • Najaarsbuffet
  • Nieuwe leden borrel

vijfjaarlijks

Lustrumviering: november 2028

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo