Mailadressen bestuur

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursvergadering 3 juli 2020

De belangrijkste zaken uit deze vergadering op rij:

 • het bestuur heeft uit haar midden Cezi Visser aangewezen als vice-voorzitter
 • via NES Actueel zal nogmaals een oproep worden gedaan voor een bestuurslid “activiteiten” vanaf de AV 2021
 • het NES protocol d.d. 20.05.2020 met RIVM-richtlijnen, waaraan de leden zich dienen te houden, blijft zeker tot 1 september van kracht
 • tafelpresidia zullen worden aangespoord tot voorbereiding op wat grootschaliger activiteiten later dit jaar
 • het op 23 september a.s. geplande tafelvoorzittersoverleg (TVO) gaat weer regulier door
 • vanwege de onduidelijkheid over de NES-activiteiten in het najaar zal dit jaar niet deelgenomen worden aan een mogelijke Pleinmarkt
 • voor de wekelijkse koffie-inloop op vrijdagmorgen hebben zich al een negental vrijwilligers gemeld als gastheer/gastvrouw, erg fijn
 • er is een plexiglas baliescherm aangeschaft en geplaatst
 • vanaf 8 juli 2020 geldt verplicht contactloos betalen van de genoten consumpties (dus altijd pinpas meenemen!)
 • opstart van activiteiten van kleine groepjes is in principe weer mogelijk
 • de wekelijkse inloopborrels en de ontmoetingen met Tafel X worden voorlopig niet opgestart
 • de zomer BBQ gaat dit jaar niet door
 • de vrijwilligersborrel zal mogelijk later dit jaar kunnen plaatsvinden.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo