MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

 • met de tafelpresidia is afgesproken dat zij relatief nieuwe leden binnen hun Tafel persoonlijk benaderen om een taak binnen de NES op zich te nemen is, het bestuur kijkt uit naar de resultaten hiervan;
 • de noodoproep van het bestuur aan alle leden (gelet op de dreigende bestuurs-situatie begin 2023) heeft tot een beperkt aantal reacties geleid, waarover nog gesprekken gaande zijn;
 • opnieuw is in het bestuur uitvoerig van gedachten gewisseld over de “bestuurskracht” binnen de vereniging en hoe die te gebruiken, dit in voorbereiding op het aankomend tafelvoorzittersoverleg;
 • in het bestuursoverleg Kulturhus/de NES zijn acties afgesproken over onze horecabestellingen, over hun (financiële) rapportage van de extra door ons gehuurde ruimtes, over de ventilatie van ruimtes, over de (biljart-)verwarming en over de ds. Prinszaal;
 • het concept Activiteitenschema 2023 is besproken;
 • er komt ook dit jaar bij de contributienota 2023 weer een NES Special, verzending gaat wederom per post;
 • er is ingestemd met Jan Dudok van Heel als nieuwe voorzitter van de Tafel Huiskamerbridge, alsmede met Annemarie Buis en Eveline Drevijn als presidiumleden;
 • de Indische Rijsttafel is op vrijdag 25 november 2022 in de ds. Prinszaal en toegankelijk voor maximaal 40 deelnemers;
 • daardoor is er in november géén Tiemeborrel;
 • de reguliere bestuursvergadering is op 1 december 2022;
 • het eerstvolgende tafelvoorzittersoverleg is op 2 december 2022;
 • de vrijwilligersborrel zal plaatsvinden op 9 december 2022;
 • de eerstvolgende Tiemeborrel is op 23 december 2022;
 • de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Grote Kerk vindt plaats op vrijdag 13 januari 2023;
 • de Algemene Vergadering 2023 is gepland op donderdag 16 maart 2023 om 15:30 uur.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo