Mailadressen bestuur

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursvergaderingen tot en met 20 november 2020

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

 • het bestuur lijkt er niet in te slagen om te voorzien in de opvolging van het bestuurslid “activiteiten” en van de voorzitter en zal hierover een voormelding aan alle leden doen uitgaan in verband met de Algemene Vergadering 2021;
 • het NES protocol d.d. 20 mei 2020 met RIVM-richtlijnen, waaraan de leden zich dienen te houden, blijft zeker tot het eind van het jaar kracht;
 • doordat twee mensen – zeker uit één huishouden – dichter op elkaar mogen zitten dan 1,5 meter kan de maximale capaciteit van de door ons mogelijk te huren ruimtes resp. 8, 10, 12 tot 20 (ds Prinszaal) en 30 (Rabozaal) personen worden;
 • activiteiten met meer dan 30 personen worden dit jaar niet voorzien;
 • er is een alternatief bedacht in de geest van de vrijwilligersborrel;
 • in samenspraak met de tafelvoorzitters komt er dit jaar geen regulier NES-bulletin met allerlei stukjes per Tafel meer uit, maar in de maand december een terug- en vooruitblik van de voorzitter in een NES Special; dit zal met de contributienota 2021 per post worden verstuurd;
 • het activiteitenschema 2021 is in voorbereiding met nog een “plan B” voor het eerste halfjaar, maar met het vooruitzicht van de beschikbaarheid van een vaccin ergens in die periode een tweede halfjaar zoals we gewend waren;
 • het bestuur denkt in het eerste halfjaar de wekelijkse koffie-inloop te kunnen verzorgen, alsmede een maandelijkse Tiemeborrel in zowel de Sociëteitskamer als de ds Prinszaal, met voorinschrijving;
 • in juni 2021 wordt een groot evenement voorzien ter vervanging van de Nieuwjaarsbijeenkomst en als opmaat naar het tweede halfjaar. Gemikt wordt dan weer op een BBQ in augustus en in de maanden daarna een aantal verschillende buffetten. Dan wordt ook weer de vrijwilligersborrel in ere hersteld;
 • ingestemd is met de voordracht van het presidium Golf tot benoeming van Henk Tang per 1-1-2021 ter vervanging van Henk Timmer, alsmede met de opvolging als tafelvoorzitter van Theo van den Heuvel door At Zeilstra in de loop van 2021;
 • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 3 december 2020;
 • het tafelvoorzittersoverleg (TVO) is er weer op 18 december 2020;
 • de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst kan géén doorgang vinden.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo