Mailadressen bestuur

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursvergaderingen tot en met 4 september 2020

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • het bestuur is actief om te voorzien in opvolging van het bestuurslid “activiteiten” en van de voorzitter, beiden in de loop van 2021;
  • het NES protocol d.d. 20 mei 2020 met RIVM-richtlijnen, waaraan de leden zich dienen te houden, blijft zeker tot 1 september van kracht;
  • doordat twee mensen – zeker uit één huishouden – dichter op elkaar mogen zitten dan 1,5 meter kan de maximale capaciteit van de door ons mogelijk te huren ruimtes resp. 8, 14, 30 (ds Prinszaal) en 60 (Rabozaal) personen worden;
  • met verhuurder is afgesproken dat tafelpresidia dit jaar voor wat grootschaliger activiteiten zonder meerprijs mogen opschalen tot en met de Rabozaal – voor zover die niet al verhuurd is aan anderen – omdat dan gebruik gemaakt wordt van de cateringfaciliteiten van het Kulturhus;
  • de wekelijkse inloopborrels en de ontmoetingen met Tafel X worden voorlopig niet opgestart;
  • gewerkt wordt aan een alternatief voor de vrijwilligersborrel 2020;
  • het op 23 september a.s. geplande tafelvoorzittersoverleg (TVO) gaat weer regulier door;
  • er zal een optie genomen worden op de Grote Kerk voor een mogelijke Nieuwjaarsbijeenkomst 2021;
  • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 1 oktober 2020.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo