MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • de eerstvolgende bestuursvergadering is digitaal op 7 mei 2021;
  • het tafelvoorzittersoverleg (TVO) is digitaal op 14 mei 2021;
  • de Algemene Vergadering van de NES is uitgesteld naar een fysieke mogelijkheid in september 2021 in de RABO-zaal, met voorinschrijving;
  • de stukken voor de Algemene Vergadering 2021 zijn tijdig voor de oorspronkelijk geplande datum van 11 maart 2021 toegezonden; de leden zijn in de gelegenheid gesteld reeds per mail hierop te reageren;
  • voorbereidingen voor een NES-manifestatie, ter vervanging van de Nieuwjaarsbijeenkomst en als opmaat naar herstart van reguliere NES-activiteiten na de zomer, worden getroffen door een werkgroepje bestaande uit Hans Tromp, Margriet Pleiter, At Zijlstra en Nettie Aslander. Het bestuur heeft daartoe een budget vastgesteld;
  • het NES protocol d.d. 01.12.2020 met RIVM-richtlijnen, waaraan de leden zich dienen te houden, wordt niet uitgebreid met extra voorwaarden over vaccineren en/of testen bij deelname aan NES-activiteiten;
  • het bestuur denkt dat enkele Tafels binnenkort weer buiten-activiteiten kunnen aanbieden, hopelijk binnen biljarten in de loop van mei en zelfs eind tweede kwartaal weer de wekelijkse koffie-inloop;
  • het activiteitenschema 2021 is nog steeds in voorbereiding;
  • het bestuur is begonnen met een stappenplan om vanaf 1 juli 2021 te voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo