MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • de belangstelling voor de georganiseerde NES-activiteiten neemt gelukkig gestaag toe, de coronavermoeidheid lijkt overwonnen;
  • de Koningsborrel op 27 april was goed bezocht en erg geslaagd;
  • de bekendheid van de NES in Epe en omgeving is door een tweetal bestuursleden uitvoerig aangezet met een interview en advertentie in de lokale kranten en met een interview van een half uur afgelopen week op de lokale radio 794;
  • voor de ledenwerfactie op vrijdagavond 6 mei 2022 hebben zich ruim 40 belangstellenden gemeld, waarvan ruim 30 de avond kunnen bijwonen, waaronder circa 20 via een vijftal NES-leden;
  • evaluatie van deze extra activiteiten zal begin juni plaatsvinden;
  • op basis daarvan zal al dan niet een aanvullende opdracht worden geformuleerd voor de Werkgroep Revitaliseren;
  • buiten de ledenwerfactie worden ook acties onder de eigen leden aangezet om via de presidia van de Tafels het aantal vrijwilligers voor de bardienst te vergroten;
  • vanaf 13 mei is er weer een wekelijkse inloopborrel, straks bij mooi weer lekker buiten;
  • de eerstvolgende bestuursvergadering is op 2 juni 2022;
  • het eerstvolgende tafelvoorzittersoverleg is op 3 juni 2022.
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo