MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

NES bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • de Lustrumcommissie 2023 heeft haar voorbereidingen reeds geconcretiseerd in datum, dagdeel en locatie, te weten op 10 november 2023 in de middag in de Grote Kerk in Epe;
  • zoals door de voorzitter op de recente Nieuwjaarsbijeenkomst aangekondigd zal in het aankomend tafelvoorzittersoverleg een minder vrijblijvende benadering om bardienst-vrijwilligers te werven worden besproken;
  • mede in het kader van de bestuursoverdracht vindt een brainstormsessie plaats over “Toekomstvisie Vereniging”: hoe moet de NES eruit zien in 2028/2033? hetgeen eveneens met de tafelvoorzitters gedeeld zal worden met een oproep tot input;
  • alle stukken voor de Algemene Vergadering zijn door het bestuur vastgesteld en op 1 maart naar alle leden gemaild;
  • binnenkort zal een bestuursoverleg KulturHus/NES plaatsvinden;
  • de Algemene Vergadering 2023 is gepland op donderdag 23 maart 2023 om 15:30 uur in de ds. Prinszaal;
  • het voorjaarsbuffet is op 24 maart 2023 in De Veldhoeve in Epe;
  • de volgende reguliere bestuursvergadering is op 6 april 2023;
  • op 6 april vindt tevens om 15:30 uur een bijeenkomst plaats met de bardienst-vrijwilligers;
  • de Koningsborrel zal zijn op 27 april 2023.
Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo