de nieuwe eper sociëteit

MAILADRESSEN BESTUUR

Doorgeven van adres-, telefoon-, email- en Tafelwijzigingen: secretaris@nesepe.nl

Bankrekening De NES
NL 53 RABO 0364414812
t.n.v. Vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit

bestuur

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

NES Bestuursmededelingen

De belangrijkste zaken uit de laatste vergaderingen op rij:

  • Er komt een tweede algemene ledenvergadering deze herfst. De gestegen prijzen noodzaken tot een begroting 2024 die nog dit jaar moet worden vastgesteld.
  • Het bestuur is verheugd dat het animo voor de jaarlijkse BBQ goed verloopt. De meeste plaatsen zijn al bezet.
  • Bij het komende overleg tussen bestuur en tafelvoorzitters in september zal aandacht worden geschonken aan het optimaliseren van het gebruik van onze gehuurde ruimtes in het Kulturhus. Dit niet alleen vanwege de gestegen huurkosten.
  • In oktober 2024 moet het NES huurcontract met het Kulturhus worden vernieuwd. Daarom is het bestuur druk bezig de gewenste aandachtsgebieden te formuleren, voorafgaande aan de gesprekken met het Kulturhus.
  • Met 6 nieuwere NES leden, dames en heren, is een vergadering gepland op 6 of 14 september. Doel is om ideeën over de toekomst van de vereniging te genereren.
  • De maximale bestuurstermijn loopt volgend jaar maart af voor onze secretaris Ludy Beumer. Hij vraagt hierbij of een aardige dame of heer deze positie van hem wil overnemen. Volledige ondersteuning bij de overdracht wordt gegeven! Voor meer informatie graag een mailtje naar secretaris@nesepe.nl, of belletje naar 06-53681751.
Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo