Links naar onlangs
   gehouden 
verhalen: 
   2018  

   Gert van Dorsten
   “Geef ik de meeste aandacht aan
   dat wat ik het belangrijkste vind
   in mijn leven?”

   (27 september)

 

   Tonny Tuitert
   "De landbouw in opspraak"

    (24 mei)  

 

   René Taselaar
   “Uitgeweken Joden in Nederlandse
   kampen in 1934 tot 1945”

   (26 april)

 

   Anneke de Groot:
   "Lelystad Airport?"
   "Waarom niet?"

   (29 maart)

 

   Joop de Visser:
   ”Geslaagde, minder geslaagde
   en zelfs mislukte civiel
   technische projecten.
   Hoe kan dat?“

   (22 februari 2018)

 

   Jan Epema:
   Merkwaardige omzwervingen
   in christelijk Nederland

   (25 januari 2018)

 

    Voor de overige verhalen
    klik op "Verhalen" in menu
    rechts boven
 
    (onder "Inloggen").

 

 

Algemeen
Buiten de diverse Tafels om kent de NES ook activiteiten met een meer algemeen karakter. Deze activiteiten komen veelal periodiek voor.
Initiatiefnemers daartoe kunnen het bestuur, tafelpresidia of individuele leden zijn.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

 

Koffieochtenden

 

Wekelijks is in de Sociëteitskamer op vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur een koffie-inloop in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw.

 

Iedere derde donderdagmorgen van de maand is de Sociëteitskamer vanaf 10:00 uur beschikbaar voor een “koffie-inloop” in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw om kleinschalige initiatieven van allerlei aard te faciliteren. Dit dient tijdig bij het bestuur aangemeld te worden.

 

Iedere laatste donderdagmorgen van de maand wordt vanaf 10:00 uur niet alleen in koffie voorzien, maar vertelt één van de NES-leden een interessant verhaal uit zijn of haar leven.
De recente Verhalen zijn te lezen door op de links in de kolom hiernaast te klikken.
Voor een overzicht van oudere verhalen, sinds april 2013, met de links naar die verhalen:
Klik op “Verhalen” in top menu rechtsboven (onder “Inloggen”).
Contact via Ria Pastoor (tel. 620376), Sylvia Sa (tel. 614312) of Janny van Helden (tel. 621910).

 

Ontmoeting met de Tafel .....
Iedere 1e vrijdag van de maand organiseert één van de Tafels bij toerbeurt een late middagbijeenkomst, aanvangende om 16:30 uur onder deze noemer.
Deze bijeenkomsten worden gehouden om de onderlinge contacten tussen alle leden van de NES te faciliteren, met een drankje, wellicht een hapje en soms een korte voordracht of presentatie over een onderwerp, dat niet per sé in het verlengde van het karakter van de organiserende Tafel hoeft te liggen.

 

Tiemeborrel
Iedere 3e vrijdag van de maand is in de Sociëteitskamer vanaf 16:30 uur een inloop-borrel, waarbij voor hapjes wordt gezorgd.

 

Zanginloop
Iedere 1e donderdag van de maand is in de Sociëteitskamer de mogelijk-heid om met elkaar te zingen van 10:30 tot 12:00 uur aan de hand van een liederenbundel. De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur voor een babbeltje vooraf.
Contact via Loekie van Turnhout (0635379650) of Sylvia Sa (614312).

 

Wandelen
Elke donderdagochtend vanaf 09:00 uur wordt er door een klein groepje gewandeld met als start- en eindpunt de NES-locatie. Afhankelijk van de groepsbezetting en de beschikbare tijd van de deelnemers wordt een route vastgesteld. Ook het tempo wordt zonder bezwaar aangepast ! Er wordt 4 tot hooguit 7 kwartier gewandeld en dan aan de koffie of thee.

Schroom niet deel te nemen aan deze gezonde activiteit.
Contact via Lennie Tiessens (tel. 613027).

 

Tentoongestelde kunst
Aan enkele wanden van de door de NES gehuurde ruimtes hangen tweemaandelijks wisselende kunst gemaakt door NES-leden.
Contact via Joos Mastenbroek (tel. 575540).

 

Jaarlijks:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Voorjaarsbuffet
  • Algemene Vergadering
  • Oranjeborrel
  • Zomer-BBQ
  • Vrijwilligersborrel
  • Damesdiner
  • Nieuwe leden borrel
Top