Op 28 september 2018  
  werd het laatste verhaal
  gehouden.

 

  Voor verslagen van de verhalen
  moet u inloggen dan wordt
  "Verhalen" zichtbaar in het menu 
  rechts boven (onder "Inloggen");
  daarop dan klikken voor het
  verhalen overzicht.

  

 

 

Algemeen
Buiten de diverse Tafels om kent de NES ook activiteiten met een meer algemeen karakter.
Deze activiteiten komen veelal periodiek voor.
Initiatiefnemers daartoe kunnen het bestuur, tafelpresidia of individuele leden zijn.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

Koffieochtenden

Wekelijks is in de Sociëteitskamer op vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur een koffie-inloop in aanwezigheid van
een NES-gastheer/gastvrouw.

Iedere 3e donderdagmorgen van de maand is de Sociëteitskamer vanaf 10:00 uur beschikbaar voor een “koffie-inloop” in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw om kleinschalige initiatieven van allerlei aard te faciliteren.
Dit dient tijdig bij het bestuur aangemeld te worden.

 

Ontmoeting met de Tafel .....
Iedere 1e vrijdag van de maand organiseert één van de Tafels bij toerbeurt een late middagbijeenkomst, aanvangende om 16:30 uur onder deze noemer.
Deze bijeenkomsten worden gehouden om de onderlinge contacten tussen alle leden van de NES te faciliteren, met een drankje, wellicht een hapje en soms een korte voordracht of presentatie over een onderwerp, dat niet per sé in het verlengde van het karakter van de organiserende Tafel hoeft te liggen.

 

Tiemeborrel
Iedere 3e vrijdag van de maand is in de Sociëteitskamer vanaf 16:30 uur een inloop-borrel,
waarbij voor hapjes wordt gezorgd.

 

Zanginloop
Iedere eerste donderdagmorgen van de maand is in de Sociëteitskamer de mogelijk-heid om met elkaar te zingen van 10:30 tot 12:00 uur aan de hand van een liederenbundel.
De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur voor een babbeltje vooraf.
Contact via Loekie van Turnhout (0635379650) of Sylvia Sa (614312).

 

Tentoongestelde kunst
Aan enkele wanden van de door de NES gehuurde ruimtes hangen tweemaandelijks wisselende kunst gemaakt door NES-leden.
Contact via Joos Mastenbroek (tel. 575540).

 

Jaarlijks:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Algemene Vergadering
  • Voorjaarsbuffet
  • Koningsborrel
  • Zomer-BBQ
  • Vrijwilligersborrel
  • Damesdiner
  • Nieuwe leden borrel

 

5-Jaarlijks

  • Lustrumviering (november 2023)
Top