biljartontmoeting2020 311a

De NES in Beeld

  Op 28 september 2018  
  werd het laatste verhaal
  gehouden.

 

  Voor verslagen van de verhalen
  moet u inloggen dan wordt
  "Verhalen" zichtbaar in het menu 
  rechts boven (onder "Inloggen");
  daarop dan klikken voor het
  verhalen overzicht.

  

 

 

Algemeen
Buiten de diverse Tafels om kent de NES ook activiteiten met een meer algemeen karakter.
Deze activiteiten komen veelal periodiek voor.
Initiatiefnemers daartoe kunnen het bestuur, tafelpresidia of individuele leden zijn.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

Koffieochtenden
Wekelijks is in de Sociëteitskamer op vrijdagmorgen vanaf 10:00 uur een koffie-inloop in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw.

Iedere 3e donderdagmorgen van de maand is de Sociëteitskamer vanaf 10:00 uur beschikbaar voor een “koffie-inloop” in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw om kleinschalige initiatieven van allerlei aard te faciliteren.
Dit dient tijdig bij het bestuur aangemeld te worden.

 

Borrelmiddagen
Wekelijks is in de Sociëteitskamer op vrijdagmiddag vanaf 16:30 uur een borrel-inloop in aanwezigheid van een NES-gastheer/gastvrouw.

 

Deze bijeenkomsten worden gehouden om de onderlinge contacten tussen alle leden van de NES te faciliteren, met een drankje, wellicht een hapje en soms een korte voordracht of presentatie over een onderwerp.

 

Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand organiseert één van de Tafels bij toerbeurt een bijeenkomst, waarbij voor hapjes wordt gezorgd.

 

Iedere 3e vrijdagmiddag van de maand organiseert het bestuur een bijeenkomst, de zgn. Tiemeborrel, waarbij voor hapjes wordt gezorgd.

 

Op de overige vrijdagmiddagen wordt nagestreefd om voor NES-leden interessante thema’s in kort bestek aan de orde te laten komen.
Deze bijeenkomsten zijn daardoor uitermate geschikt voor het meenemen door NES-leden van introducees, die potentieel lid willen worden.


Tijdens de jaarlijkse borrels, zie onderstaand, vervalt deze borrelmiddag.

 

Zanginloop
Iedere eerste donderdagmorgen van de maand is in de Sociëteitskamer de mogelijk-heid om met elkaar te zingen van 10:30 tot 12:00 uur aan de hand van een liederenbundel.
De koffie staat klaar vanaf 10:00 uur voor een babbeltje vooraf.
Contact via Loekie van Turnhout (0635379650) of Sylvia Sa (614312).

 

Tentoongestelde kunst
Aan enkele wanden van de door de NES gehuurde ruimtes hangen tweemaandelijks wisselende kunst gemaakt door NES-leden.
Contact via Joos Mastenbroek (tel. 575540).

 

Jaarlijks:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Algemene Vergadering
  • Voorjaarsbuffet
  • Koningsborrel
  • Zomer-BBQ
  • Vrijwilligersborrel
  • Najaarsbuffet
  • Nieuwe leden borrel

 

5-Jaarlijks

  • Lustrumviering (november 2023)
Top