GESCHIEDENIS

Het initiatief voor de oprichting van de vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit, (te noemen ‘De NES’) werd in 2003 genomen door de heer Willem van der Vlugt † en mevrouw Lennie Tiessens-Gorzeman. Zij benaderden potentiële bestuursleden voor de op te richten vereniging en zonden introductiebrieven aan mogelijk geïnteresseerden voor een lidmaatschap. De reacties hierop waren zeer positief.

Vervolgens werden kandidaten voor een tafelvoorzitterschap benaderd en werd ook overeenstemming bereikt met het College van Kerkrentmeesters der Nederlands Hervormde Kerk, de “Grote Kerk” te Epe, voor het huren van de naastgelegen Villa Vijvervreugd op donderdag en vrijdag gedurende het hele
jaar.

Na enkele voorbereidende vergaderingen werd op 6 november 2003 in Villa Vijvervreugd een open dag gehouden, waar de diverse tafelpresidia zich presenteerden met een voorlopig programma. De belangstelling was enorm groot. Bijna 300 personen hebben zich toen als lid aangemeld! Daarmee was de vereniging feitelijk opgericht.

Tijdens de eerste Algemene Vergadering op 28 april 2004, werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging aanvaard, waarbij het oprichtingsbestuur als voorlopig bestuur werd gekozen, evenwel met de heer Tieme Platje als voorzitter in de plaats van de heer Van der Vlugt. Het voorlopig bestuur werd tijdens de Algemene Vergadering van 4 november 2004 als definitief bestuur gekozen. Sinds 2004 is de samenstelling van het bestuur regelmatig gewijzigd.

Van meet af aan is de NES een succes gebleken. Het aantal leden steeg geleidelijk aan tot bijna 500. Het aantal Tafels steeg tot 10, waarbij enkele Tafels zich op meer dan 100 aangesloten leden mogen verheugen. Tevens is binnen die tafelstructuur een aantal groepen actief met ieder een heel specifieke activiteit, die in kleiner verband regelmatig bijeenkomen, spelen of bewegen.

Sedert 1 november 2012 heeft de NES een nieuwe locatie betrokken aan de Stationsstraat 25 in de Eper Gemeente Woning (EGW), een in 1912 door ds. J.A. Prins geschonken historisch gebouw voor ingezetenen van de gemeente Epe, bestemd voor maatschappelijke en culturele activiteiten. De EGW wordt geëxploiteerd door de Stichting Kulturhus EGW.

 

LID WORDEN?

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Ga dan naar het online aanmeldingsformulier.
Uw gegevens worden behandeld met grote zorgvuldigheid volgens vastgelegde procedures. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

LOCATIE

Op 1 november 2012 heeft de Nieuwe Eper Sociëteit (De NES) haar nieuwe locatie betrokken in de “Eper Gemeente Woning” (EGW) aan de Stationsstraat 25 in Epe. In dit historisch gebouw, dat een eeuw geleden door ds J.A. Prins aan de Eper gemeenschap is geschonken, heeft de NES de beschikking over twee ruimtes en, in overleg met het Kulturhus EGW, naar behoefte het gebruik van de monumentale ds Prinszaal voor diverse (Tafel) bijeenkomsten.

De openingstijden van de NES zijn:
woensdag van 10:00 tot 18:00 uur
donderdag en vrijdag van 09:00 tot 23:00 uur.

Adres: de Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25 te Epe.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo