de nieuwe eper sociëteit

GESCHIEDENIS en locatie

Het initiatief voor de oprichting van de vereniging De Nieuwe Eper Sociëteit, (De NES) werd in 2003 genomen door de heer Willem van der Vlugt † en mevrouw Lennie Tiessens-Gorzeman. Zij benaderden potentiële bestuursleden voor de op te richten vereniging en zonden introductiebrieven aan mogelijk geïnteresseerden voor een lidmaatschap. De reacties hierop waren zeer positief.

Vervolgens werden kandidaten voor een tafelvoorzitterschap benaderd en werd ook overeenstemming bereikt met het College van Kerkrentmeesters der Nederlands Hervormde Kerk, de “Grote Kerk” te Epe, voor het huren van de naastgelegen Villa Vijvervreugd op donderdag en vrijdag gedurende het hele jaar.

Na enkele voorbereidende vergaderingen werd op 6 november 2003 in Villa Vijvervreugd een open dag gehouden. Daar presenteerden de diverse tafelpresidia zich met een voorlopig programma. De belangstelling was enorm groot. Bijna 300 personen hebben zich toen als lid aangemeld! Daarmee was de vereniging feitelijk opgericht.

Tijdens de eerste Algemene Vergadering, op 28 april 2004, werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging aanvaard, waarbij het oprichtingsbestuur als voorlopig bestuur werd gekozen. De heer Tieme Platje werd voorzitter in de plaats van de heer Van der Vlugt. Het voorlopig bestuur werd tijdens de Algemene Vergadering van 4 november 2004 als definitief bestuur gekozen. Sinds 2004 is de samenstelling van het bestuur regelmatig gewijzigd.

Van meet af aan is de NES een succes gebleken. Het aantal leden steeg geleidelijk aan tot bijna 500. Het aantal Tafels steeg tot 10, waarbij enkele Tafels zich op meer dan 100 aangesloten leden mogen verheugen. Binnen die tafelstructuur is een aantal groepen actief met ieder een heel specifieke activiteit. Zij komen in kleiner verband regelmatig bijeen.

Locatie

Sinds 1 november 2012 gebruikt de NES een nieuwe locatie aan de Stationsstraat 25 in de Eper Gemeente Woning (EGW). Dit historisch gebouw is in 1912 door ds. J.A. Prins geschonken en bestemd voor maatschappelijke en culturele activiteiten voor ingezetenen van de gemeente Epe.  De EGW wordt geëxploiteerd door de Stichting Kulturhus EGW. In dit fraaie pand heeft de NES de beschikking over twee ruimtes. In overleg met het Kulturhus EGW is de monumentale ds. Prinszaal beschikbaar, bijvoorbeeld voor (Tafel) bijeenkomsten.

De openingstijden van de NES zijn:
woensdag van 10:00 tot 18:00 uur
donderdag van 9:00 tot 23:00
vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur.

Adres: de Eper Gemeente Woning, Stationsstraat 25 te Epe.

OOK LID WORDEN?

Klik dan op onderstaande button voor het online aanvraagformulier. Uw gegevens worden behandeld met grote zorgvuldigheid volgens vastgelegde procedures. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo