De foto's gemaakt op 3 november tijdens ons Lustrum zijn nu te bekijken.

 

Gezien het grote aantal zijn ze niet geplaatst op NES in Beeld; later zal dit voor een selectie alsnog gebeuren.

Om de foto's te bekijken, moet je inloggen op de NES website, je lidnummer is de gebruikers naam.
Op het inlogscherm staat wat te doen als je het wachtwoord vergeten bent.

Om te kunnen inloggen, moet je wel de "cookies" geaccepteerd hebben!

Als je hebt ingelogd, dan klikken op "Nieuws", links op de Nieuws pagina staat de link naar de foto's

Je kan de foto's individueel bekijken en als dia show; ook is het mogelijk individuele foto's te downloaden. 

 

De (oude) foto's van de foto show die tijdens het Lustrum te zien waren zijn nu via NES in BEELD te bekijken:
klik op NES in Beeld; of op deze directe link naar Archief 2003-2012.

Op 2 november 2018 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:                       

- het is gelukt een kandidaat-bestuurslid te vinden met extra aandacht voor communicatie.
  Nico Buis zal worden voorgedragen in de aankomende Algemene Vergadering medio februari
  en zal nu al beginnen met inwerken
- er is dringend behoefte aan nieuwe (jongere) vrijwilligers !!
- in 2019 zal de frequentie van het Bulletin worden aangepast naar drie maal per jaar (april, augustus en december)
- de nieuwe/(kandidaat)-ledenborrel vindt plaats op 9 november 2018
- de Tiemeborrel is op vrijdag 16 november a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 7 december 2018
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 20 december 2018

Betty Sijtsma exposeert alweer voor de derde keer bij de NES.
Hoewel ze vindt dat ook abstracte kunst altijd iets voorstelt, heeft ze ditmaal gekozen voor schilderijen die herkenbaarder zijn, zoals landschappen en bloemen.
Klik hier voor de fraaie voorbeelden van wat zij bij de NES laat zien.

 

Vrijdagmiddag 5 oktober konden de leden van de tafel Economie kennis maken met de directievoorzitter van de Rabobank Noord Veluwe, de heer Gerard Kok.
Hij gaf een toelichting op de miljoenen nota 2019 aan een grote groep aanwezigen.
Met verve nam hij ons mee en spitste het toe op:
Wat betekent het voor ons als dorp en dorpsbewoners?
Wat betekent het voor ons als Nederlanders?
Groeit ons besteedbaar inkomen en is dat bij iedereen het geval?
Klimaat en de doelstelling en heet van de naald het nieuws van die morgen.
" Unilever komt niet naar Rotterdam en wat nu."
Ook vertelde hij over de veranderingen in de bancaire wereld in de komende jaren.
Verder sloot zijn betoog aan op de lezing van Paul Postma door in te gaan op de macht van de grote verzamelaars van data, zoals Google , Apple, Amazon en Alibaba.
Zij kunnen ook machtige banken worden in de komende jaren.

Na afloop was er de bekende borrel met uitstekende hapjes voor de enthousiaste groep toehoorders.

Top