Er zijn weer nieuwe foto's gemaakt door Bep Pol:

Nieuwe leden Borrel 2017; klik hier.

Vrijwilligers Borrel; klik hier.

 

ANNEKE de GROOT “Als vrouw tussen de grote luchtvaarders”
klik hier voor haar verhaal dat ze op 26 oktober heeft gehouden.

Voor meer verhalen klik hier.

Op 16 november hebben ca 25 leden van de Tafel Golf het programma voor 2018 vastgesteld. De keuze is gevallen op de volgende golfbanen:

- 14 of 21 mei Lauswolt in Beetserzwaag

- 23 juli AHAUS in Dld

- 3 sept. De Keppelse in Hoog-Keppel

De Ontmoeting met onze Tafel is op 6 juli 2018.

Al met al een levendige bijeenkomst met een waardevolle inbreng van Gerard Bessels en zijn partner Esther Spruyt over golf-en-fitness.

Namens presidium Tafel Golf,

Theo van den Heuvel

Op 2 november 2017 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- er moet in tenminste één vacature in het bestuur worden voorzien
- op eigen verzoek is de Commissie Bijzondere Activiteiten opgeheven
- Tiny Koster is benoemd als lid van het presidium van de Tafel Bridge
- de nieuwe leden borrel is op vrijdag 10 november 2017
- de vrijwilligersborrel is in de ds Prinszaal op vrijdag 17 november a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 8 december a.s.
- de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 15 december a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 21 december 2017
- de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk van Epe
  op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 17:00 uur
- de Algemene Vergadering zal zijn op donderdag 15 februari 2018

 

Top