Op 8 november 2019 reden we met een team van 7 leden van de Tafel Biljart naar Apeldoorn voor de traditionele najaarsontmoeting met de biljarters van onze zustersocieteit. Op de biljarts in Sportpark Orderbos werd gespeeld in alle spelsoorten. Zij die niet rustig op hun beurt wilden wachten, konden zich ondertussen verder bekwamen op de beide grote matchtafels.

's Morgens waren de NES-leden al sterker in het Libre en die voorsprong werd, na de goed verzorgde lunch, nog groter bij het Bandstoten en het Driebanden . Het eindresultaat was een afgetekende overwinning voor de NES, bekroond met de wisseltrofee.

Tijdens de afsluitende borrel werd Adri van 't Hof, die vanaf het begin de biljartcontacten met Sociëteit Apeldoorn had onderhouden, bedankt voor zijn vele werk bij het organiseren van deze ontmoetingen. Ter plekke bleek Ben Akkerman bereid het stokje van Adri over te nemen. Dat betekent dat we in het voorjaar van 2020 weer een ontmoeting met Apeldoorn tegemoet kunnen zien.

Het Bestuur meldt u het volgende:

de beoogde continuïteit van de Tafel Muziek is tijdig gerealiseerd, per 1-1-2020 zal het presidium van deze Tafel bestaan uit Anneke van den Ancker (voorzitter), Fokko Andringa (lid) en Koosje Kiezebrink (lid), die nu werken aan het programma voor 2020;

 • het Activiteitenschema 2020 is voor het overige nagenoeg klaar, om groepen meer ruimte te gunnen, wordt op ad hoc basis extra een ruimte boven de Sociëteitskamer gehuurd;
 • om de privacy van individuele leden te borgen is het historisch overzicht van gehouden verhalen achter de log-in geplaatst;
 • gelet op de drukte bij het recente Indisch buffet zal volgend jaar een maximum van 44 deelnemers worden gehanteerd en indien nodig sprake zijn van een wachtlijst;
 • de actuele status van de website van de NES is uitvoerig besproken en teruggekoppeld aan de webmasters;
 • voorgenomen benoeming van Henk van Wessel ter vervanging van Fokko Andringa in het presidium van de Tafel Golf is in principe akkoord, jaarvergadering Tafel Golf besluit op 21/11 a.s.;
 • op vrijdag 15 november a.s. is er weer een (kandidaat-) nieuwe ledenborrel in de Sociëteitskamer;
 • de eerstkomende bestuursvergadering is op 3 december 2019;
 • het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.12.2019;
 • de Tiemeborrel is op vrijdag 20 december 2019;
 • vanwege sluiting van het Kulturhus zijn er geen NES-activiteiten van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020;
 • de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst zal gepland worden op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 17:00 uur  in de Grote Kerk van Epe;
 • een kandidaat-bestuurslid is begonnen de bestuursvergaderingen bij te wonen met het oogmerk de als dan aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering medio februari 2020.

 

 

Verslag van lezing door de heer Bauke Terpstra op 17 oktober 2019.


Als amateur landschapsarcheoloog heeft de heer Terpstra een lezing gegeven over de onstaansgeschiedenis van het Vossenbroek, een oeroud natuurgebied tussen Epe en Vaassen.

 

Het Vossenbroek wordt doormidden gesneden door de A50. Het oostelijk deel is vooral open grasland, het westelijk deel heeft een elzenbroekbos.
In 1992 is het Vossenbroek verworven door het Geldersch Landschap en is besloten om een deel ervan te ontdoen van de lagen grond en begroeiing die na de ijstijd, die wij het Saalien noemen, is ontstaan. Daardoor is goed te zien dat er veel ijzer in de grond zit en dat onder de bovenste laag een witte laag keileem zit.

 

Het ijs kwam tot de lijn Nijmegen/Amsterdam, en heeft gezorgd voor opstuwing van de grond.

 

In de afgelopen jaren zijn er weer veel planten en bloemen opgedoken die waren verdwenen.

 

De heer Terpstra liet mooie foto’s zien van wat zich nu ontwikkelt in het gebied. Hij vertelde ook het een en ander over het ontstaan van de heuvelruggen en de stenen die we nog steeds kunnen vinden rond de beken.

 

Het is de moeite waard om er eens een kijkje te nemen, er liggen paden doorheen om te wandelen, het gebied is daarbuiten moeilijk begaanbaar door water en begroeiing.

 

Wij hopen dat wij in de toekomst de heer Terpstra nog eens kunnen uitnodigen voor een interessante lezing.

 

Yvonne Beumer, Marianne Snoek, Janny Karreman

Op vrijdagmiddag 11 oktober had de Tafel Economie Jacco Eltingh uitgenodigd voor een ontmoeting met.....
Jacco was jarenlang toptennisser. Samen met Paul Haarhuis stond hij lange tijd op nummer 1 van de wereldranglijst. Bij het enkelspel behaalde hij plaats 19.
Het werd een informele en humoristische bijeenkomst. Jacco vond het leuk om op vragen uit het publiek in te gaan en die kwamen er veelvuldig.
Hij begon direct te vertellen wat hij tijdens zijn profcarrière aan prijzengeld had gewonnen. “Dan is daar geen misverstand meer over”.
Als 13-jarige ging hij al naar een gastgezin in Deurne. Daar was toen de trainingsaccommodatie van de tennisbond. Als er dan in het weekend toernooien waren, kwam hij wekenlang niet thuis.
Bij buitenlandse toernooien moest er direct belasting worden betaald, nadat het prijzengeld in ontvangst was genomen. Zo werden er veel leuke wetenswaardigheden verteld.
Bij de vraag waarom Nederlandse tennissers weinig succesvol zijn, was het antwoord dat het mede komt omdat de jeugd te veel “gepamperd” wordt en ouders het vaak beter weten dan de trainer.
Door ernstige problemen met z'n knie kwam er op 28 jarige leeftijd al een einde aan z'n profcarrière. Tegenwoordig is Jacco technisch directeur bij de KNLTB.

Riet Alderkamp.

Top