Deze maanden schilderijen van Jannie Ooms-Kamphuis.
Zij zegt daarover:

Schilderen is naast muziek mijn grote hobby.

2019 07 10 Jannie Ooms kunst

Ik schilder graag landschappen en bloemen, kortom de natuur is mij dierbaar.
De laatste jaren gebruik ik veel olieverf.
Ik heb les van Ben Aa, die mij op plezierige wijze helpt en eventueel corrigeert.
Wilt u wat meer informatie over mijn schilderijen, dan kunt u me bellen.

0578 612362. Veel kijkplezier.

Op 5 juli vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- update 28.06.2019 van het “Handboek leden van tafelpresidia” is vastgesteld
- er komt een extra NES Actueel i.v.m. BBQ en uitstapje Tafel Reizen & Natuur later deze maand
- tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur
- in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt
- de bestuursvergadering in september is verschoven naar de 2e week
- de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg aan het worden,
  vanwege het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium
- er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 2 augustus 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019
- de vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 20
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019

De Jan Jonker Wisselbeker is weer een jaar terug bij de NES!
Dinsdag 2 juli heroverden 15 biljartende NES-leden deze prijs in een spannende wedstrijd tegen het team van biljartvereniging DOS uit Hattem in de Triangel. Het duel werd dit jaar voor de 10e keer gehouden met ook nu weer fraai spel aan beide kanten. Trouwens ook de dieptepunten zijn altijd de moeite van het bekijken waard want de manier waarop ieder individu daarmee omgaat is een belevenis op zich. Dat zullen de bezoekende NES-leden kunnen beamen.
Tijdens de nazit met NES-borrel werden de organisatoren uitvoerig bedankt. Al met al een geslaagde dag voor de Tafel Biljart.
Voor de foto's, op  NES in BEELD klik hier.
Het Presidium

Verslag van de Kunst & Cultuur lezing op vrijdagavond 26 april

 

Marin Berger fotoDat er nu nog ong. 60 miljoen mensen in Midden- en Zuid-Amerika afstammen van de Inca’s (Andes), Azteken en Maya’s (Midden-Amerika) was een hele openbaring voor de toehoorders. Ook dat er nog 1000 inheemse talen zijn, die hun oorsprong vinden bij deze volkeren en dat de Maya’s een pictografisch schrift kenden dat ontcijferd is (de andere volkeren hanteerden hiëroglyfen). Veel van de aanwezigen waren op hun reizen in aanraking gekomen met de cultuur van deze volkeren en herkenden dan ook de verschillende plekken waar ze hebben geleefd. Dat maakte de lezing van dr. Martin Berger nog aansprekender. Hoe de voorgangers van deze volkeren vanuit Afrika naar Midden- en Zuid-Amerika zijn gekomen is niet helemaal zeker: óf via de toen aanwezige vastelandsverbinding tussen Azië en Amerika én/óf via kustmigraties per boot. De eerste concrete aanwijzingen van hun aanwezigheid stammen van 15.000 jaar geleden.

 

Verrassend was te horen dat maïs, paprika, pompoen, tomaat, chilipeper, rubber, zonnebloemen, bruine bonen, pinda’s, courgette, avocado, cacao duizenden jaren geleden voor het eerst door déze volkeren verbouwd zijn. Zelfs een aantal van de namen zijn afkomstig uit hun taal. 3000 van de 5000 aardappelsoorten in de wereld komen uit de Andes!

 

Dat de kolonisatie van Midden- en Zuid- Amerika zo gemakkelijk ging had twee oorzaken: hulp van binnenuit (bondgenootschap met de Spanjaarden vanwege onderlinge strijd) en dodelijke ziektes (pokken/griep/mazelen/ tyfus, die de Spanjaarden vaak al vooruit reisden). Zo daalde de gezamenlijke bevolking van Mexico en Peru in relatief korte tijd van 40 miljoen naar 1,3 miljoen. Een makkelijke prooi voor de Spanjaarden. Toch heeft het rijk van de Maya’s nog geduurd tot 1697!

 

Marin Berger foto 2Wat we weten van de genoemde volkeren zijn we te weten gekomen via opgravingen, 16e eeuwse Spaanse bronnen en de nog levende inheemse bevolking. Een balspel dat nu nog in Mexico gespeeld wordt, heeft haar oorsprong bij de Olmeken, de moedercultuur van de Maya’s en de Azteken.

 

De verschillende rijken waren extreem goed georganiseerd en dreven onderling handel: ze hadden een belastingstelsel, een wegennet van ong. 35.000 km met opslag-/overnachtings-plaatsen voor snelle communicatie en handel en een binair(!) administratief systeem Khipu.

 

De wijze van sociale organisatie werd bepaald door de vaak extreme omstandigheden waaronder men moest leven. Marin Berger foto 3Mensen in de Andes konden alleen overleven dankzij het gelijktijdig uitoefenen van landbouw en veeteelt op verschillende hoogtes (maïs, aardappel en quinoa groeien resp. tot max. 3300, 3500 en 3800m hoogte, terwijl de alpaca’s leven op een hoogte van 3500-5000m). Deze “verticaliteit” beïnvloedde de sociale organisatie. Het land was eigendom van ayllus, familiegroepen die werk en opbrengsten deelden. Daarbinnen was er sprake van mit’a, een wederzijdse verplichting tot hulp. Dit vereiste een goede registratie van wie doet wat.

 

De wetenswaardigheden, de enthousiaste manier van praten en de wijze waarop Martin inging op de vragen van de toehoorders hebben de kennis over deze iconische volkeren verrijkt.

 

Jammer dat de techniek ons in de steek liet. De microfoon was onbruikbaar door het oorverdovende gekraak uit de luidsprekers. We boften dat Martin zo’n heldere en duidelijke stem had. Toch hebben een aantal toehoorders het een en ander moeten missen.

 

We zullen Martin zeker nog een keer vragen een lezing te geven over deze volkeren met een accent op hun kunstuitingen.

 

 

Dat de kolonisatie van Midden- en Zuid- Amerika zo gemakkelijk ging had twee oorzaken: hulp van binnenuit (bondgenootschap met de Spanjaarden vanwege onderlinge strijd) en dodelijke ziektes (pokken/griep/mazelen/ tyfus, die de Spanjaarden vaak al vooruit reisden). Zo daalde de gezamenlijke bevolking van Mexico en Peru in relatief korte tijd van 40 miljoen naar 1,3 miljoen. Een makkelijke prooi voor de Spanjaarden. Toch heeft het rijk van de Maya’s nog geduurd tot 1697!

 

MAYAS AZTECS AND INCASWat we weten van de genoemde volkeren zijn we te weten gekomen via opgravingen, 16e eeuwse Spaanse bronnen en de nog levende inheemse bevolking. Een balspel dat nu nog in Mexico gespeeld wordt, heeft haar oorsprong bij de Olmeken, de moedercultuur van de Maya’s en de Azteken.

Top