De foto's, met dank aan Bep Pol, zijn geplaatst op NES in BEELD klik hier.

Op 10 mei vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- i.h.k.v. “revitaliseren van de NES” zal de weekmail vervangen gaan worden door een tweewekelijkse NES Actueel,
  de voorbereidingen daartoe door Nico Buis en de webmasters zijn nagenoeg afgerond
- er zal een nieuwe headset bij de mediakar worden aangeschaft
- er komt geen overzicht van alle leden achter de log-in (vraag uit AV)
- de Tiemeborrel is op vrijdag 17 mei 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 7 juni 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 28 juni 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019

BILJART NES BEHOUDT NIPT DE WISSELTROFFEE

Op 26 april j.l. toog een zestal biljarters van de NES naar Apeldoorn voor de halfjaarlijkse ontmoeting met de Sociëteit Apeldoorn in hun tijdelijk onderkomen bij biljartvereniging Orderbos.
Waar in de afgelopen jaren steeds ruim werd gewonnen, bleek de strijd dit jaar meer in evenwicht te liggen. Slechts twee van de twaalf deelnemers wisten hun beide partijen te winnen, namelijk Henk Batterink van de NES en Gert Prins van Apeldoorn (zie foto’s).

biljart1biljart2

Daardoor keek de NES na het libre-gedeelte tijdens de lunchpauze zelfs tegen een achterstand aan. In de loop van de middag werd het tij gekeerd door een tweetal overwinningen bij zowel bandstoten als driebanden.
De einduitslag werd daarmee 106 punten voor de NES en 104 punten voor de Sociëteit Apeldoorn.
In het najaar zal deze halfjaarlijkse ontmoeting opnieuw plaatsvinden.

 

 

Vandaag, maandag 15 april, hield de Tafel Biljart voor de 8e keer het eigen toernooi in Dorpszicht in Oene.
20 leden waren afgereisd om figuurlijk met elkaar de degens te kruisen op de 4 biljarttafels.
Op sportieve wijze werden, onder de ervaren leiding van Cezi Visser, de
wedstrijden gespeeld.
Zoals altijd leverden de onverwachte hoogte- en dieptepunten volop gespreksstof.
Ook de goed verzorgde lunch bood alle gelegenheid eigen en andermans prestaties van commentaar te voorzien.
Een aantal niet-spelende NES-leden, Tafellid of niet, kwam een kijkje nemen. 
Bij de afsluitende NES-borrel werden de prijzen per poule uitgereikt:
Henk Batterink, Otto Kouer en Hans van Opstal waren de besten bij het Libre; Jan Flierman won het Driebanden.
Volgend jaar hopen we weer een mooi toernooi te opganiseren. 

oene2019 202a

 

 

 

 

Meer foto's zijn te zien op

NES in Beeld;klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top