NIEUWS

Informatiebijeenkomst 6 mei

Informatiebijeenkomst

Vrijdagavond 6 mei presenteerden de Tafels van de NES zich tijdens een informatie-bijeenkomst in de RABO-zaal van het Kulturhus. Met publicaties in de plaatselijke media waren de Epenaren die nog geen lid zijn opgeroepen kennis te komen maken met de variëteit aan activiteiten die de sociëteit te bieden heeft. NES-leden waren ook welkom, mits zij een potentieel lid met zich meevoerden. De Tafels hadden hun best gedaan hun ‘hoekje’ zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Op de achtergrond toonde een presentatie op groot scherm  alle activiteiten van de Tafels. Boswachter Clara Wilken vormde het eerste intermezzo met een inleiding over stikstof en de bedreiging daarvan voor ons milieu. Daarna kregen de gasten de gelegenheid langs de Tafels te gaan en alle gewenste informatie te verzamelen. Slotstuk van de avond werd verzorgd door een welluidend optreden van het koor Hooge Nood(t). Dagvoorzitter Hans Tromp sloot de gezellige avond af onder dankzegging aan Fokko Andringa die zich de afgelopen weken als organisator van zijn beste kant liet zien. Klik hier voor foto’s.

Biljarttoernooi Hattem 2 mei

Op 2 mei 2022 kon dan eindelijk het 10e onderlinge biljarttoernooi gehouden worden. Door omstandigheden ditmaal niet in Oene, maar in Hattem. Voor het toernooi hadden 16 leden ingeschreven. Vier daarvan gingen de strijd aan in de spelvorm driebanden, de overige 12 hadden gekozen voor het libre-spel. Een nieuwigheidje was, dat de laatste wedstrijd voor iedereen een partij bandstoten was. De uitslag van die wedstrijd bepaalde mede wie zich winnaar van de wedstrijdtafel mocht noemen. Gezelligheid stond echter voorop. DOS Hattem verzorgde een goede lunch en ook tussen de partijen door werd de bar regelmatig even bezocht. Uiteindelijk ontvingen de vier poolwinnaars (Jan Willem Dijkgraaf, Albert Olthof, Frans Schuller en Jaap Poppema) een welverdiende fles wijn uit handen van organisator Rein van Dam. Over een wedstrijd tussen spelers van DOS Hattem en de NES wordt ondertussen alweer nagedacht.

Hattem 550x550

Fietsen naar Vierhouten 27 april

Vierhouten2 550x450

Donderdagmiddag 27 april fietste de Tafel Reizen & Natuur met een aantal mensen naar Vierhouten. Dit keer met een speciale gast: Jan van Garderen. Hij nam de fietsers mee naar een onderduikershut in Vierhouten. In totaal waren er in de oorlog zeven van deze hutten. Op een indrukwekkende manier vertelde hij het een en ander over het leven in de oorlog van de mensen in deze hutten. Het Verscholen Dorp bood tijdens de Tweede Wereldoorlog gedurende anderhalf jaar onderdak aan 80 tot 100 verzetslieden, onderduikers, Joden, en geallieerden. De onderduikerslocatie werd in oktober 1944 ontdekt. Na het bezoek aan de hut is de groep verder gefietst naar het dorp Vierhouten. Daar werd, gezellig in de zon, nog iets gedronken. Het was een fijne middag samen. Zo rond de klok van vijf uur waren de fietsers weer in Epe.

Koningsborrel 27 april

Na een veel te lange periode waarin weinig mocht was 27 april eindelijk weer zo’n dag waarop de bloemetjes buiten gezet konden worden. Epe baadde in de zon. In het centrum was het een groot feest met kermis, muziek klonk op de terrassen van de bekende restaurants. Bij de NES stroomde de Sociëteitskamer vol. Verwelkomd met een oranjebitter en glaasje wijn konden de leden eindelijk zonder beperkingen weer eens bijpraten met elkaar. Luxe hapjes die van buiten werden aangedragen maakte de feestelijke sfeer compleet. De terughoudendheid om aan evenementen deel te nemen bleek duidelijk op zijn retour. Rond 6 uur vertrokken de gasten zoetjesaan, het was mooi en gezellig geweest. Het volgende evenement staat gepland voor 6 mei. Dan presenteren de Tafels van de NES zich aan eenieder die belangstelling heeft voor de NES maar nog geen lid is. Een NES lid is welkom, mits vergezeld van een niet-lid die interesse heeft in onze sociëteit.

Bedrijfsbezoek Rijk Zwaan 20 april

Rijk Zwaan 550x550

39 enthousiaste NES-leden reisden per luxe touringbus 20 april naar De Lier voor een bezoek aan veredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Tijdens de presentatie van de gastvrije Heleen Bos werd duidelijk dat Rijk Zwaan een zeer groot familiebedrijf is in de wereld van groenterassen en zaden. Het neemt de 4e plek in de wereld tussen de grote internationale collega’s zoals Bayer, Basf en Syngenta.
De cijfers waren indrukwekkend: jaaromzet € 500 miljoen, 3300 FTE’s waarvan 1600 in het buitenland. 40% van de omzet gaat naar R&D. We werden rondgeleid door de productiehallen. Daarna volgde een inleiding over Afrika. Armoede en honger en veel ongezond eten, vooral te weinig groenten. In zijn dankwoord deed de voorzitter van de Tafel Economie een financiële schenking voor de Developments Projects. We kunnen terugkijken op een zeer goed georganiseerde reis, die geheel passend was in het kader van de Drieluik over Voedsel. Klik hier voor de plaatjes.

lezing fietsersbond 8 april

Tijdens de borrel van 8 april vertelde Bert Boetes op uitnodiging van de Tafel Reizen & Natuur over de Fietsersbond afdeling Epe.Velen van u zullen Bert kennen als voormalig sportdocent van de R.S.G. in Epe. Al enkele jaren zet hij zich nu in als vrijwilliger bij de Fietsersbond afdeling Epe. De Fietsersbond is opgericht in 1975 als ENWB: de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijders Bond. Uiteindelijk werd dat Fietsersbond. De veiligheid van de fietser, maar ook van de wandelaar zijn belangrijke items. En dan zijn er nog de contacten met andere organisaties. Kortom er zijn veel zaken waar de bond invloed op heeft. Er zijn nog veel knelpunten in de gemeente Epe waar de bond zich voor kan inzetten. Bert gaf ons een helder overzicht van het vele werk dat de bond doet voor de bewoners van de gemeente Epe. 

Fietsersbond

Lezing Bach 6 april

Lezing Bach

Op woensdagmiddag 6 april 2022 hield Jan van Garderen, een bekende organist in de regio Epe, voor ruim dertig NES leden een lezing over het leven en de muziek van Johann Sebastian Bach. Hij vertelde over de familie Bach die groot, hecht en vooral muzikaal was en over de plaatsen waar Bach gewoond en gewerkt heeft. Van Garderen wisselde zijn betoog af met muziek van Bach. We luisterden naar cantates, zoals ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme, een tekst die ook op de huidige actualiteit betrokken kan worden. We hoorden de Toccata en fuga in d-moll, misschien wel het beroemdste orgelwerk van Bach en tevens het stuk waar Van Garderen zelf op negenjarige leeftijd blijvend door geraakt werd. Tot slot besteedde Van Garderen aandacht aan de Matthäus Passion en luisterden we naar het openingskoraal (Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen) en het slotkoor (Wir setzen uns mit Tränen nieder).

lezing voedselsystemen en gezonde voeding 17 maart

Op 17 maart gaf Bart de Steenhuijsen Piters voor ruim 60 geïnteresseerde bezoekers een boeiende lezing over onze voedselsystemen en gezonde voeding. Het eerste deel ging over de vraag: waar komen we vandaan? In het tweede deel lichtte hij toe wat voedselsystemen zijn. Het laatste deel had als onderwerp: naar een betere voeding in ontwikkelingslanden. De door de WHO (World Health Organization) geadviseerde 400 gram groenten en fruit per dag, wordt wereldwijd niet gehaald. In een aantal landen (in Azië, Afrika) is de consumptie hiervan heel laag. Het is te duur voor de meeste consumenten. Aan het eind gaf Bart een aantal conclusies weer. Om voedselsystemen te veranderen zijn zowel de overheid, de producent als de consument verantwoordelijk. Zodat gezonde voeding beschikbaar en betaalbaar is voor alle segmenten in de samenleving. De laatste dia was een leuke afsluiting met de slogan: snoep verstandig, eet een appel!

Lezing Steenhuijsen

Presentatie Veluwe Rien Mouw 16 maart

burling hert 550x550

Woensdagmiddag 16 maart genoten we met de Tafel Reizen & Natuur van een bijzondere presentatie van Rien Mouw. Via een dia-klankbeeld nam hij ons mee naar verschillende plekken op de Veluwe. Fantastische beelden van de natuur in alle jaargetijden. Van kruiend ijs bij de randmeren tot een weiland vol met voorjaarsbloemen in de lente. Ook het dierenrijk kwam veelvuldig aan bod. Vossen die elkaar in de haren vlogen, wilde varkens en burlende herten in de herfst. Ook kregen we een kijkje achter de voordeuren van oude Veluwse boerderijtjes. Mensen die nog heel veel waarde hechten aan het oude eenvoudige leven van vroeger. Deze mensen hechten geen waarde aan onze consumptiemaatschappij. Ze leven in tevredenheid. Heel bijzonder om dit te zien. Wat is het fijn dat we in zo’n mooi stukje Nederland mogen wonen.

algemene vergadering 10 maart

Donderdag 10 maart legde het bestuur verantwoording af over 2021 tijdens de Algemene Vergadering. De opkomst was, ondanks het stralende weer, met ruim 30 leden prima. In de RABOzaal van het Kulturhus keurden de leden de verslagen van secretaris en penningmeester goed. De Kascommissie gaf zijn fiat aan het financieel beheer waarna het bestuur decharge werd verleend. Voorzitter Otto Kouer benadrukte dat het zo langzamerhand de allerhoogste tijd werd voor de opvolging van hemzelf en bestuurslid Nettie Aslander. Daarnaast werd onder andere aandacht besteed aan de op stapel staande activiteiten voor 2022 die gericht zijn op ledenwerving. Met een gezellig drankje in de foyer werd de middagbijeenkomst afgesloten.

Algemene Vergadering

Ontmoeting met Tafel Historie 4 maart

Ontmoeting Tafel Historie

Vrijdag 4 maart was het de beurt aan de Tafel Historie voor de Ontmoeting met… . Tafelvoorzitter Dick van der Veen opende de bijeenkomst voor 25 bezoekers met een humorrijke schets van het programma van zijn Tafel voor 2022. Lees hier het programma voor 2022. De borrel-bijeenkomst werd muzikaal omlijst door een zanger-gitarist Tinus van Huffelen die in Veluws dialect zorgde voor een vrolijke sfeer. Henk Zevenbergen bewees zich opnieuw als ervaren barman en schonk een eerste drankje dat voor rekening kwam van de Tafel. Daarnaast werd de inwendige mens ruimschoots voorzien van luxe hapjes. Al met al een uitstekende entourage om na alles wat we achter de rug hebben eindelijk weer eens gezellig bij te praten!

Onthulling kunstwerk Tafel Biljart 10 december

Het presidium van de Tafel Biljart ontving tijdens een afgeslankte jaarafsluiting Betty Sijtsma, die in opdracht van de Tafel een kunstwerk had gemaakt dat passend was bij de entourage van de biljartkamer. Het begon allemaal met de introductie van het tweede biljart jaren geleden. Toen die mijlpaal was bereikt werd het tijd voor een sfeervolle aankleding van de ruimte. Daarvoor kwam men uiteindelijk terecht bij Betty, die na een traject van 8 maanden een fraai kunstwerk creëerde van formaat: 2 bij 1 meter, acryl op linnen. Betty zelf over haar avontuur met de Tafel Biljart: “Voor mij was het leukste aan het project dat ik mijn eigen gang mocht gaan, ik had alle vrijheid om binnen het thema biljart een eigen invulling te geven”. Alle aanwezigen waren onder de indruk van haar creatie dat de titel Onbegrensd Biljarten meekreeg. Een bijzondere, kleurvolle en kunstzinnige verrijking van de biljartkamer!
Klik hier voor foto’s.

Betty in de bloemen

Lezing Professor Rabbinge 26 november

Prof. Rabbinge

Op 26 november gaf prof. Rabbinge een interessante lezing over diverse onderwerpen in de agrarische sector. De productiviteit is er op diverse onderdelen enorm toegenomen. Nederland loopt hierin voorop. Kwaliteit, voedselveiligheid en gemaksvoedsel gaan een steeds grotere rol spelen. Net als milieu, diervriendelijkheid en landschap. Gezondheid is een belangrijke factor, vooral groente, fruit en vis zijn goed voor de gezondheid. In geld uitgedrukt is Nederland na de VS de grootste landbouwexporteur. Willen we in de toekomst mondiaal alle monden voldoende voeden, dan kan dit wel met een mediterraan dieet maar niet met een Amerikaans dieet. Zijn conclusies: benut kansen van regionalisering, versterk concurrentiekracht, benut publiek private samenwerking, bio-based economy en renaissance gemengd bedrijf.

voorstelling La Noble 27 november

Wat een geweldige Kunst & Cultuur afsluiting van dit bijzondere jaar 2021! Op de avond vóór de avond-lockdown konden we in een ongedwongen sfeer genieten van de luchtige, aan het denken zettende en professioneel uitgevoerde muziek-theatervoorstelling La Noble. Op een speelse manier werd het leven van de feministe avant-la-lettre Belle van Zuylen verweven met haar aanklacht op de oude adel. Adel die alleen nog maar prat kan gaan op afstamming, maar niet op enige kwaliteiten. Deze aanklacht op de adel waar Belle zelf uit voortkwam werd haar niet in dank afgenomen. Fantastisch hoe professioneel toneelspel, vier acteurs die zeven personages speelden, muziek, zang, (film)beelden en twee verhaallijnen als vanzelf in elkaar overvloeiden. Het publiek was razend enthousiast over inhoud en uitvoering van wat met recht totaal-theater genoemd mag worden.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo