Op 2 november 2017 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- er moet in tenminste één vacature in het bestuur worden voorzien
- op eigen verzoek is de Commissie Bijzondere Activiteiten opgeheven
- Tiny Koster is benoemd als lid van het presidium van de Tafel Bridge
- de nieuwe leden borrel is op vrijdag 10 november 2017
- de vrijwilligersborrel is in de ds Prinszaal op vrijdag 17 november a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 8 december a.s.
- de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 15 december a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 21 december 2017
- de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk van Epe
  op vrijdag 5 januari 2018 vanaf 17:00 uur
- de Algemene Vergadering zal zijn op donderdag 15 februari 2018

 
Top