Op 2 februari 2018 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

Fokko Andringa is benoembaar als Bestuurslid in de Algemene Vergadering 2018;

 

en verder:

- in het bestuur is de portefeuille “communicatie” nog vacant
- de onderlinge taakverdeling binnen het bestuur na de AV is bepaald
- Ludy Beumer wordt secretaris ter vervanging van Anneke van den Ancker, ondersteund door Peter Zeeman voor de ledenadministratie
- Fokko Andringa wordt verantwoordelijk voor de cateringcommissie
- reanimatie-/AED-cursussen voor een aantal leden van tafelpresidia en bestuur worden gehouden op 15 februari, resp. 1 en 8 maart a.s.
- de Algemene Vergadering zal zijn op donderdag 15 februari 2018
- de Tiemeborrel is op vrijdag 16 februari a.s.
- Voorjaarsbuffet vindt plaats op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 17:00
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 2 maart 2018
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 22 maart 2018 

 
Top