Op 6 april 2018 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

 

- in het bestuur is de portefeuille “communicatie” nog vacant
- toename van het aantal nieuwe (jongere) leden blijft wat achter, dus roept het bestuur alle leden op om
   in zijn/haar directe omgeving mogelijk geïnteresseerden voor lidmaatschap te benaderen
- voorbereidingen zijn getroffen om eind mei te voldoen aan de nieuwe privacywet voor verenigingen
- de Koningsborrel is op vrijdag 27 april 2018
- de Tiemeborrel is er weer op 18 mei 2018
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 25 mei 2018
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 28 juni 2018
- het derde lustrum wordt gevierd op zaterdag 3 november 2018 in de Grote Kerk van Epe

 
Top