Vitale Vakantieparken in Gelderland.

Op 12 januari was Frits Smit te gast bij de Tafel Economie om ons te informeren
over de kwaliteitsimpuls voor de vakantieparken op de Veluwe!

Frits Smit is sinds vorig jaar voorzitter van het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken, ingesteld door 11 gemeenten en de Provincie Gelderland om het gesloten bestuursakkoord 2017-2021 uit te gaan voeren. Het team bestaat uit diverse gespecialiseerde adviseurs op het gebied van recreatie en toerisme.

Het doel is om “De Veluwe” weer nr. 1 te laten zijn en blijven als toeristisch-recreatieve bestemming in Nederland.
Het toerisme is de banenmotor van Gelderland. Met name de verblijfsrecreatie op de Campings en Bungalowparken heeft daarbij de prioriteit.

De kernpunten zijn:
• integrale aanpak voor en door ondernemers
• verouderde campings weer te upgraden om verpaupering tegen te gaan
• leefbaarheid en veiligheid te waarborgen
• innovatief/economisch de bedrijfsvoering te professionaliseren van met name 3e generatie familiebedrijven

De aanpak door het team bestaat voornamelijk uit advisering en coaching en is gericht op:
• schaalvergroting met name voor het middensegment
• productverbetering en verbetering ondernemerschap
• inspelen op veranderende wensen van de recreant
• marktgericht ondernemen:
• scherp bedrijfsprofiel/doelgroep segmentatie/internationalisering

Eén grote onzekerheid hangt als een zwaard van Damocles boven de Veluwe namelijk de opening van Vliegveld Lelystad in 2019.

De discussie is nog gaande! Echter of dat de besluitvorming zal wijzigingen??

We waren verheugd over de grote opkomst en interesse voor dit thema.

Teuny Kok

 

Top