Op 1 februari 2019 vergaderde het Bestuur en op 14 februari was de AV;
het  Bestuur meldt u het volgende:                       

 

- de Algemene Vergadering is op donderdag 14 februari 2019, aanvang 20:00 uur
- de Tiemeborrel is op vrijdag 15 februari a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 1 maart 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 22 maart 2019
- het voorjaarsbuffet is op vrijdag 22 maart 2019 (italiaans !!!)
- er komt in 2019 een herhalingscursus “reanimatie en AED”

 

En verder, na afloop Algemene Vergadering dd. 14 februari 2019:
- het bestuur gaat het huidige huurcontract op enkele punten bespreekbaar maken bij verhuurder (Kulturhus Epe)
- reserve-lid kascommissie 2019 wordt Jan Vervoort
- de begroting 2019 van het bestuur is goedgekeurd
- de contributie vanaf 1-1-2020 is vastgesteld op € 65,00 per lid per jaar
- het Huishoudelijk Reglement is aangevuld met twee toevoegingen
- Nico Buis is benoemd als zesde lid van het bestuur
- het bestuur is gevraagd in 2019 mogelijke beschikbaarstelling van de ledenlijst achter de log-in te toetsen
  aan de nieuwe privacywet (AVG)

 

 

 

 

Top