Op 11 januari 2019 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:                       

- de overige activiteiten “wandelen” en “koffie rondom een verhaal” zijn eind 2018 gestopt,
  voor de verslagen van alle verhalen klik in het top menu, rechts onder "inloggen", op "verhalen".
- de Tiemeborrel is op vrijdag 18 januari a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 1 februari 2019
- de Algemene Vergadering is op donderdag 14 februari 2019, aanvang 20:00 uur:
   voorstel tot contributieverhoging per 01-01-2020
             en tot enkele aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement staan geagendeerd
- Nico Buis zal worden voorgedragen als kandidaat-bestuurslid in deze
  Algemene Vergadering en hij is al begonnen met inwerken
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 22 maart 2019
- er komt in 2019 een herhalingscursus “reanimatie en AED”

Top