Op 7 december 2018 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:                       

- door technische omstandigheden zal er geen Activiteitenschema 2019 in drukvorm bij het aankomend NES-bulletin
   kunnen zijn
- Albert Olthof zal toetreden tot het presidium Tafel Biljart ter vervanging van Jan Flierman
- Janny Karreman zal toetreden tot het presidium Tafel Reizen & Natuur en voorzien in een ontstane vacature
- binnen de Tafel Kunst & Cultuur zal de naamgeving van de groep Levenskunst 2 gewijzigd worden in
   “Inspiratie en Zingeving”
- de Tiemeborrel is op vrijdag 14 december a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 20/21 december 2018
- onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 4 januari 2019 in de Grote Kerk van Epe, aanvang 17:00 uur
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 11 januari 2019
- de Algemene Vergadering is op donderdag 14 februari 2019, aanvang 20:00 uur
- Nico Buis zal worden voorgedragen als kandidaat-bestuurslid in deze Algemene Vergadering en
   hij is al begonnen met inwerken

Top