Globalisering en de limiet van het vrije marktdenken.

Over dit interessante onderwerp hield onze plaatsgenoot, de heer August Elich, een zeer boeiend en indringend betoog. Gedurende de door hem vooraf aangekondigde 45 minuten hield hij de aandacht van de vele aanwezigen vast; de opkomst was overweldigend te noemen; 60 personen mochten van zijn visie op dit onderwerp kennisnemen.


Globalisering is absoluut een complex proces van wereldwijd, politieke en culturele integratie met als kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling. Globalisering treedt niet altijd langs de weg van de geleidelijkheid op, maar verschijnt in de ene periode in een versneld tempo, terwijl een vertraagd proces er zomaar op kan volgen. De vrije markt reageert heel snel op plotselinge en onverwachte tweets van bij voorbeeld Donald Trump of eerder de uitsparaken van Margaret Thatcher en het “wir schaffen das” van Angela Merkel. De heer Elich ging nog verder terug in het verleden en memoreerde aan Aristotelis toen deze 350 jaar geleden de import van luxegoederen verbood. Vandaag de dag krijgt de robotisering een grote invloed op de personele bezetting in tal van landen. Te veel aspecten om in dit korte verslag daar verder op in te gaan. Aansluitend aan zijn “Oratie” kwam een door de inleider gewenste levendige discussie opgang.


Vermeldenswaard is nog een verrassing voor de spreker is het feit dat zijn echtgenote, ook aanwezig, een zoon en een kleinzoon, beiden helemaal uit Bolsward, hadden gevraagd om Pa en Opa te horen spreken over één van zijn stokpaardjes.


De voorzitter bedankte August Elich voor deze boeiende avond en nodigde ons allen uit voor een deze keer (gratis) drankje. De nazit was gezellig en onderhoudend.
Adri van ‘t Hof

Top