Op 5 april 2019 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:
- vast agendapunt “revitaliseren van de NES” is uitvoerig besproken
- lidmaatschap CNS (Contactraad Nederlandse Sociëteiten) wordt op de huidige wijze gecontinueerd
- deze maand is er de Koningsborrel op zaterdag 27 april 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 10 mei 2019
- de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 17 mei 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 28 juni 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019

 

 

Top