Met excuses moet gemeld worden, dat bij het drukken van het Bulletin 86, dat u één dezer dagen ontvangt, pagina 3 tot tweemaal toe is gedrukt en abusievelijk pagina 5 niet gedrukt bleek. De drukker heeft het opgelost door op een extra inlegvel pagina 5 te drukken, maar u komt daarna helaas opnieuw een pagina 3 tegen. Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden, maar het blijft storend voor uw leesplezier. Jammer !!!

Top