BILJART NES BEHOUDT NIPT DE WISSELTROFFEE

Op 26 april j.l. toog een zestal biljarters van de NES naar Apeldoorn voor de halfjaarlijkse ontmoeting met de Sociëteit Apeldoorn in hun tijdelijk onderkomen bij biljartvereniging Orderbos.
Waar in de afgelopen jaren steeds ruim werd gewonnen, bleek de strijd dit jaar meer in evenwicht te liggen. Slechts twee van de twaalf deelnemers wisten hun beide partijen te winnen, namelijk Henk Batterink van de NES en Gert Prins van Apeldoorn (zie foto’s).

biljart1biljart2

Daardoor keek de NES na het libre-gedeelte tijdens de lunchpauze zelfs tegen een achterstand aan. In de loop van de middag werd het tij gekeerd door een tweetal overwinningen bij zowel bandstoten als driebanden.
De einduitslag werd daarmee 106 punten voor de NES en 104 punten voor de Sociëteit Apeldoorn.
In het najaar zal deze halfjaarlijkse ontmoeting opnieuw plaatsvinden.

 

 

Top