Op 10 mei vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- i.h.k.v. “revitaliseren van de NES” zal de weekmail vervangen gaan worden door een tweewekelijkse NES Actueel,
  de voorbereidingen daartoe door Nico Buis en de webmasters zijn nagenoeg afgerond
- er zal een nieuwe headset bij de mediakar worden aangeschaft
- er komt geen overzicht van alle leden achter de log-in (vraag uit AV)
- de Tiemeborrel is op vrijdag 17 mei 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 7 juni 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 28 juni 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019

Top