Op 5 juli vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- update 28.06.2019 van het “Handboek leden van tafelpresidia” is vastgesteld
- er komt een extra NES Actueel i.v.m. BBQ en uitstapje Tafel Reizen & Natuur later deze maand
- tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur
- in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt
- de bestuursvergadering in september is verschoven naar de 2e week
- de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg aan het worden,
  vanwege het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium
- er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 2 augustus 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019
- de vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 20
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019

Top