Op 2 augustus vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

 

- onze huurovereenkomst met het Kulturhus is verlengd tot 1 oktober 2024
- er komt een extra catering-activiteit voor alle leden in het najaar
- tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur
- in het kader van revitalisering wordt een enquête onder alle leden overwogen
  met aansluitend een aantal inloop-bijenkomsten voor verder discussie en concretisering
- in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt
- vanaf 2020 zal nog tweemaal per jaar een NES Bulletin verschijnen, namelijk in juni en december van het jaar
- NES Actueel voorziet tweewekelijks in de informatie over de aankomende activiteiten
- de individuele naambadges zijn verwijderd en vernietigd
- de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg door het ontbreken
  van nieuwe leden voor het tafelpresidium
- er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020
- de jaarlijkse vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 13 september 2019
- de NES staat weer op de Pleinmarkt in Epe op 14 september a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019
- de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 20 september 2019

 

Top