Het Bestuur meldt u het volgende: 

- de inschrijvingen voor het damesdiner zijn nog onvoldoende om verantwoord te kunnen cateren,
  dus mogelijk “samen uit eten”
- de Tiemeborrel is op vrijdag 18 oktober 2019
- het aantal inschrijvingen voor het extra najaarsbuffet (Indonesisch) op 25 oktober 2019 zit rond
  de 30 deelnemers, dus s.v.p. nú aanmelden en geld overmaken !!
- de Tiemeborrel is op vrijdag 18 oktober 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 1 november 2019
- op vrijdag 15 november a.s. is er weer een (kandidaat-) nieuwe ledenborrel in de Sociëteitskamer
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.12.2019
- vanwege sluiting van het Kulturhus zijn er geen NES-activiteiten
  van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020
- de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst zal gepland worden op vrijdag 3 januari 2020
  vanaf 17:00 uur in de Grote Kerk van Epe
- om de privacy van individuele leden te vergroten is het voornemen om de foto’s onder NES in beeld
  en om het historisch overzicht van gehouden verhalen achter de log-in geplaats gaan worden
- een kandidaat-bestuurslid is begonnen de bestuursvergaderingen bij te wonen met het oogmerk de als dan
  aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering medio februari 2020

Top