Verslag van lezing door de heer Bauke Terpstra op 17 oktober 2019. 

Als amateur landschapsarcheoloog heeft de heer Terpstra een lezing gegeven over de onstaansgeschiedenis van het Vossenbroek, een oeroud natuurgebied tussen Epe en Vaassen.

 

Het Vossenbroek wordt doormidden gesneden door de A50. Het oostelijk deel is vooral open grasland, het westelijk deel heeft een elzenbroekbos.
In 1992 is het Vossenbroek verworven door het Geldersch Landschap en is besloten om een deel ervan te ontdoen van de lagen grond en begroeiing die na de ijstijd, die wij het Saalien noemen, is ontstaan. Daardoor is goed te zien dat er veel ijzer in de grond zit en dat onder de bovenste laag een witte laag keileem zit.

 

Het ijs kwam tot de lijn Nijmegen/Amsterdam, en heeft gezorgd voor opstuwing van de grond.

 

In de afgelopen jaren zijn er weer veel planten en bloemen opgedoken die waren verdwenen.

 

De heer Terpstra liet mooie foto’s zien van wat zich nu ontwikkelt in het gebied. Hij vertelde ook het een en ander over het ontstaan van de heuvelruggen en de stenen die we nog steeds kunnen vinden rond de beken.

 

Het is de moeite waard om er eens een kijkje te nemen, er liggen paden doorheen om te wandelen, het gebied is daarbuiten moeilijk begaanbaar door water en begroeiing.

 

Wij hopen dat wij in de toekomst de heer Terpstra nog eens kunnen uitnodigen voor een interessante lezing.

 

Yvonne Beumer, Marianne Snoek, Janny Karreman

Top