Het Bestuur meldt u het volgende:

 

 • de beoogde continuïteit van de Tafel Muziek is tijdig gerealiseerd, per 1-1-2020 zal het presidium van deze Tafel bestaan uit Anneke van den Ancker (voorzitter), Fokko Andringa (lid) en Koosje Kiezebrink (lid), die nu werken aan het programma voor 2020;
 • het Activiteitenschema 2020 is voor het overige nagenoeg klaar, om groepen meer ruimte te gunnen, wordt op ad hoc basis extra een ruimte boven de Sociëteitskamer gehuurd;
 • om de privacy van individuele leden te borgen is het historisch overzicht van gehouden verhalen achter de log-in geplaatst;
 • gelet op de drukte bij het recente Indisch buffet zal volgend jaar een maximum van 44 deelnemers worden gehanteerd en indien nodig sprake zijn van een wachtlijst;
 • de actuele status van de website van de NES is uitvoerig besproken en teruggekoppeld aan de webmasters;
 • voorgenomen benoeming van Henk van Wessel ter vervanging van Fokko Andringa in het presidium van de Tafel Golf is in principe akkoord, jaarvergadering Tafel Golf besluit op 21/11 a.s.;
 • op vrijdag 15 november a.s. is er weer een (kandidaat-) nieuwe ledenborrel in de Sociëteitskamer;
 • de eerstkomende bestuursvergadering is op 3 december 2019;
 • het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.12.2019;
 • de Tiemeborrel is op vrijdag 20 december 2019;
 • vanwege sluiting van het Kulturhus zijn er geen NES-activiteiten van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020;
 • de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst zal gepland worden op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 17:00 uur  in de Grote Kerk van Epe;
 • een kandidaat-bestuurslid is begonnen de bestuursvergaderingen bij te wonen met het oogmerk de als dan aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering medio februari 2020.

 

 

 

 

Top