NIEUWS

Bestuursvergadering 3 juli

Het bestuur hield zich tijdens deze vergadering bezig met de continuïteit van het bestuur zoals het benoemen van een vice-voorzitter en de vervanging van een uittredend bestuurslid. Daarnaast werden alle intussen getroffen corona maatregelen nog eens tegen het licht gehouden. Op de pagina Bestuur kunt u alle zaken nog eens rustig teruglezen.

Corona protocol

Bezoek aan de Roode Hoeve

Op 30 juni bezochten 18 leden van de Tafel Reizen & Natuur de prachtige tuinen van de Roode Hoeve in Nijbroek. Dat was genieten! Het was gezellig en het weer tijdens het tuinbezoek was goed. Herman Snoek maakte de foto’s die via een klik op deze link bekeken kunnen worden. Dankzij de grote belangstelling volgt er een tweede bezoek op 2 juli.

Fietsgroep weer actief!

Eindelijk weer eens in NES-verband erop uit met de fiets! Donderdag 25 juni om half twee stapten 5 NES-leden op de fiets voor een gezamenlijke tocht. Het was tropisch warm dus dat was een reden om het rustig aan te doen. Via de Kerkstraat en Woesterweg reden de fietsers naar Vaassen, onderweg genietend van de prachtige natuur. In Vaassen werd neergestreken op het vernieuwde Marktplein onder het genot van een heerlijk ijsje van de ijsspecialist van de regio, Rozeboom. Die versnapering gaf voldoende energie voor een mooie terugtocht via Gortel en het Van Manenspad naar Epe. Het was een heerlijk tochtje voor Dori, Janny, Loeki, Marianne en Simon. De Tafel Reizen en Natuur heet u van harte welkom bij haar volgende tochten.

Fietsen met Reizen & Natuur

Bestuursvergadering 5 juni

Tijdens de bestuursvergadering van 5 juni nam het bestuur onder andere beslissingen over vervolgstappen in deze coronaperiode. Zo wordt de sociëteitskamer veiliger gemaakt met de opstelling van een plexiglas baliescherm en treffen we maatregelen om voortaan contactloos te betalen!

Op de pagina Bestuur vindt u alle details.

Biljarten tijdens corona

Met de protocollen in de ene en de keu in de andere hand verschenen de biljarters vanaf 1 juni weer in de E. postkamer. Op dit moment nog veelal om te oefenen voor de competities die per 1 juli van start gaan. De meeste biljarters hebben zich inmiddels voor deze herstart van libre, driebanden en bandstoten opgegeven. De praktijk van juni leert dat het anderhalve meter regime juist bij het biljarten prima uitvoerbaar is, zoals ook uit de foto wel duidelijk wordt.

Biljarters tijdens corona

Biljarten start vanaf 3 juni

Tijdens een overleg tussen bestuur en Tafel Biljart op 20 mei is besloten dat, onder strikte voorwaarden, de biljarters vanaf 3 juni weer gebruik kunnen maken van de biljartruimte. De maand juni kan er vrij worden gespeeld nadat een digitale afspraak via het reserveringssysteem Supersaas is gemaakt. Vanaf 1 juli starten de competities voor de biljarters die zich hiervoor hebben aangemeld. Naast het coronaprotocol NES hanteren we daarbij een specifiek coronaprotocol Biljart waarbij veiligheid en hygiëne uiteraard voorop staan.

Bestuursvergadering 1 mei

Op 1 mei kwam het bestuur bijeen in een speciale corona-setting van de sociëteitsruimte.
Tijdens die vergadering nam het bestuur besluiten over onder andere een nieuwe website, communicatie via NES Actueel, het NES Bulletin en hoe we de komende tijd verder gaan met onze activiteiten binnen de NES.

Op de pagina Bestuur vindt u alle details!

Sociëteitsruimte

Nieuwe lakens voor Tafel Biljart

Eind april heeft onze vaste onderhoudsman de beide lakens in de biljartruimte vervangen. Dat gebeurt ongeveer één keer per jaar, afhankelijk van het gebruik. Het blauwe biljart en het groene biljart beschikken nu beide over een ‘snel’ laken waardoor de ballen met minder weerstand over de leiplaat lopen. Vooral voor de driebanders is dat fijn omdat in die spelsoort de ballen grotere afstanden moeten afleggen om tot een carambole te komen. Nu nog even wachten op het corona-sein ‘veilig’ en de biljarters kunnen gebruik maken van dit prachtige materiaal!

Tafel Biljart
Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo