TAFEL BILJART

Activiteiten 2020

De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van ‘s morgens 10 tot ‘s middags 6 uur op de Sociëteit. Op de groene speeltafel worden competities gehouden in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider die tevens lid is van het Presidium. Alle partijen worden door de wedstrijdleider gepland.
Naast de genoemde competities is er op het blauwe biljart ruim voldoende gelegenheid voor vrij spel en oefening, alleen of met een ander Tafellid.
Elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur is er een 10-over-Rood inloop, een mooi begin van het weekend. Bovendien is er tweemaal per maand op woensdagmiddag een Driebanden- en Bandstoten-inloop. Verspreid over het jaar organiseert de Tafel Biljart nog een aantal activiteiten:
Op 7 februari 2020 staat de Ontmoeting met de Tafel Biljart in de Sociëteitskamer op de rol waarvoor alle leden van De NES worden uitgenodigd.
Maandag 6 april zou het jaarlijkse NES-biljarttoernooi plaatsvinden in Dorpszicht in Oene waar 20 Tafelleden kunnen spelen op 4 wedstrijdbiljarts maar wegens de coronacrisis is dit evenement geschrapt.
De traditionele wedstrijden in voor- en najaar tegen een team van de Sociëteit Apeldoorn staan ook op het programma. De exacte data zijn nog niet bekend.
Begin juli spelen we met een grote afvaardiging in het Biljartcentrum te Hattem tegen het team van DOS om de Jan Jonker Wisselbeker. In november gaan we weer op bezoek in Biddinghuizen.
Het Tafeljaar 2020 wordt afgesloten in december; dan is het tijd om te vergaderen en de winnaars van de verschillende competities te huldigen. Hoogtepunt is de Erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.

Ook voor niet-spelers is het de moeite waard om naar het biljarten te komen kijken. Hier zie je de echte amateur; geniet van mooie caramboles en pijnlijke missers; waardeer de vaardigheden en proef de spanning. Kom dus gerust als toeschouwer naar uw vriend, buurman of echtgenoot: homo ludens in een zuivere vorm!

Het Presidium van de Tafel Biljart

Jaarafsluiting Tafel Biljart

Jaarafsluiting Tafel Biljart

Op 11 december jl. organiseerde de Tafel Biljart haar Jaarafsluiting in de ds. Prinszaal. Met een aanwezigheid van ruim 60% van de leden was sprake van een mooie opkomst.  Naast de gebruikelijke agendapunten werd aandacht besteed aan de communicatie binnen de Tafel over lief en leed. Daarna gaf Cezi Visser een toelichting op de nieuwe planningssystematiek die was uitgewerkt met Han Langereis en Peter Klooss. Vanaf 1 januari gaan we alle biljartpartijen volgens dit nieuwe systeem plannen via internet. De regie over het geheel zal dan komen te liggen bij Rein van Dam die bij acclamatie werd voorgedragen als lid van het Presidium, waar hij Cezi Visser opvolgt. Laatstgenoemde kreeg veel applaus en een wijncadeau als blijk van waardering voor zijn belangrijke werk voor de Tafel. 

De prijsuitreiking leverde wisselbekers op voor Henk Timmer (Driebanden), Albert Dragt (Bandstoten), Wob Poelmann (Libre B) en Henk Batterink (Libre A). Beide Libre-gelauwerden speelden na de vergadering de traditionele erewedstrijd die door Henk overtuigend werd gewonnen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag besloten met enkele ronden 10-over-Rood. Foto’s kunt u hier bekijken.

Tafel Biljart in het kort

De Tafel Biljart biedt de leden van De NES de gelegenheid te biljarten in de eigen sociëteit. Het spel wordt bij ons beoefend in de klassieke spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. Voor elk van deze disciplines wordt door het Presidium een competitie georganiseerd. Er zijn op dit moment (januari 2020) 50 Tafelleden. De meeste van hen nemen deel aan een of meer competities. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spelen buiten competitieverband.

Binnen de Eper Gemeente Woning heeft De NES een ruimte die uitermate geschikt is om te kunnen biljarten, de E. Postkamer. Hier staan 2 wedstrijdtafels (formaat Clubbiljart) opgesteld die van uitstekende kwaliteit zijn. Het groene biljart is het Competitiebiljart waarop de competities worden afgewerkt. Het blauwe biljart is het Recreatiebiljart. Dit biljart wordt gebruikt voor vrij spelen, om te oefenen en is daarnaast op maandag en dinsdag in gebruik door bezoekers die zich via het Kulturhus hebben aangemeld.
Ook het nodige spelmateriaal zoals ballen, krijt, keuen, biljartklok, scorebord, e.d. is aanwezig. Presidiumlid Albert Olthof regelt de materiële zaken, waaronder het onderhoud, en de financiën.

De biljarttafels zijn het hele jaar in gebruik op dinsdag tot en met vrijdag, steeds van 10 tot 18 uur. Om deze uren zo efficiënt mogelijk te benutten is een online-reserveringssysteem beschikbaar voor zowel het Groene biljart als het Blauwe biljart.
Alle leden hebben via hun inlogcode toegang tot deze planner. Ieder kan zelf afspraken maken met zijn of haar tegenstander op een tijdstip dat beiden past.
De competities Bandstoten en Driebanden vinden plaats op een aantal vooraf bekende woensdagen vanaf januari tot en met november.
De NES-website en de email zijn de communicatiekanalen tussen de competitieleider en de leden. Wekelijks worden de uitslagen van alle partijen verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden.

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als ‘handicap’), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde van het afgelopen seizoen. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke partij te spelen tegen elk ander Tafellid.

Naast de competities en de vrije speeluren organiseert het Presidium sinds jaar en dag elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur een geanimeerde Tien over Rood-inloop waaraan alle Tafelleden kunnen deelnemen.
Op de eerste woensdag van de maand is er, ook van 16 tot 18 uur, voor alle Tafelleden, een carrousel met Bandstoten en Driebanden.

In voor- en najaar organiseert het Presidium biljartlessen op de Sociëteit. Verder zijn er verspreid over het jaar extern een aantal andere speelmogelijkheden zoals de biljartontmoetingen met de Sociëteit in Apeldoorn, de zomerwedstrijd tegen Biljartvereniging DOS in Hattem om de Jan Jonker Wisselbeker en, last but not least, ons eigen NES-toernooi op 4 tafels in Oene. In 2018 werd voor het eerst gespeeld tegen BBC Biddinghuizen, een toernooi dat in 2019 werd herhaald.

De Tafel Biljart is niet alleen maar een biljartclub maar vormt een integraal onderdeel van De NES. Biljarters nemen dus als individuen ook deel aan andere NES-activiteiten: borrels, presentaties, ontmoetingen, bbq’s, feesten, e.d. Biljarters zijn meestal lid van meerdere Tafels.
Biljarters zijn dagelijks op de Sociëteit te vinden. U bent van harte welkom.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo