TAFEL BILJART

ontmoeting met de tafel biljart

Op 7 oktober 2022 organiseerde de Tafel Biljart een bijeenkomst waarin Nederlands kampioen Biljart Artistiek Jop de Jong een demonstratie ‘kunststoten’ verzorgde. Een korte impressie van 3 minuten ziet u hieronder 

Wanneer wordt er gebiljart?

De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van ‘s morgens 10 tot ‘s middags 6 uur op de Sociëteit. Op de groene speeltafel worden competities gehouden in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider die tevens lid is van het Presidium. Alle partijen worden door de wedstrijdleider gepland.

Vrij spelen naast competities

Naast de genoemde competities kan er, op woensdag tot en met vrijdag, op het blauwe biljart vrij worden gespeeld en geoefend. Alleen of met een ander Tafellid.

Elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur is er een 10-over-Rood inloop. Een mooi begin van het weekend!

biljartontmoeting

Activiteiten in 2022

Verspreid over het jaar organiseert de Tafel Biljart nog een aantal activiteiten. Maar het overgrote deel daarvan gaat in 2021 niet door vanwege corona.
Wellicht kunnen we in 2022 weer starten met activiteiten zoals:

  • ‘Ontmoeting met de Tafel Biljart’ in de Sociëteitskamer. Een activiteit met bijzondere inhoud, geschikt en toegankelijk voor alle leden van De NES.
  • Het jaarlijkse NES-biljarttoernooi in Dorpszicht in Oene waar 20 Tafelleden spelen op 4 wedstrijdbiljarts.
  • De traditionele wedstrijden in voor- en najaar tegen een team van de Sociëteit Apeldoorn. Door organisatorische problemen in Apeldoorn is het voortbestaan van deze activiteit nog onduidelijk.
  • De strijd om de Jan Jonker Wisselbeker. Een grote NES afvaardiging strijdt in het Biljartcentrum te Hattem tegen het team van DOS.
  • Het jaarlijkse bezoek aan Biddinghuizen voor een leuk biljarttoernooi.
  • Het jaar wordt meestal afgesloten in december. Dan is het tijd om te vergaderen en de winnaars van de verschillende competities te huldigen. Hoogtepunt is de erewedstrijd tussen de winnaars van de A en B competitie(s). Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.

50 enthousiaste biljarters op mooi materiaal

Er zijn op dit moment (september 2021) 50 Tafelleden. De meeste van hen nemen deel aan een of meer competities. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spelen buiten competitieverband.

In de E. Postkamer van de Eper Gemeente Woning staan 2 wedstrijdtafels (formaat Clubbiljart) van uitstekende kwaliteit. Het groene biljart is het Competitiebiljart waarop de competities worden afgewerkt. Het blauwe biljart is het Recreatiebiljart.

 

Internet voor reserveren en uitslagen

Om de beschikbare uren zo efficiënt mogelijk te benutten is een online-reserveringssysteem beschikbaar voor zowel het Groene biljart als het Blauwe biljart.

Alle leden hebben via hun inlogcode toegang tot deze planner. Ieder kan zelf afspraken maken met zijn of haar tegenstander op een tijdstip dat beiden past.
De NES-website en de email zijn de communicatiekanalen tussen de competitieleider en de leden. Wekelijks worden de uitslagen van alle partijen verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden.

Rekening houden met speelsterkte

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als ‘handicap’), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke partij te spelen tegen elk ander Tafellid.

Ook niet-biljarter van harte welkom!

Voor niet-spelers is het de moeite waard om naar het biljarten te komen kijken. Hier zie je de echte amateur. Geniet van mooie caramboles en pijnlijke missers. Waardeer de vaardigheden en proef de spanning. Kom dus gerust als toeschouwer naar uw vriend, buurman of echtgenoot: homo ludens, de spelende mens, in een zuivere vorm!

Presidium van de Tafel Biljart

Jaap Poppema – voorzitter
Rein van Dam – competitieleider
Albert Olthof – materiaal, financiën

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo