de nieuwe eper sociëteit

TAFEL BILJART

Wanneer wordt er gebiljart?

De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van ‘s morgens 10 tot ‘s middags 6 uur op de Sociëteit. Op de groene speeltafel worden competities gehouden in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider. 

Vrij spelen naast competities

Naast de genoemde competities kan er, op woensdag tot en met vrijdag, op het blauwe biljart vrij worden gespeeld en geoefend. Alleen of met een ander Tafellid. Elke vrijdagmiddag vanaf 3 uur is er een 10-over-Rood inloop. Een mooi begin van het weekend!

biljartontmoeting

Activiteiten in 2024

  • Jan Jonker Wisselbeker. Een grote NES afvaardiging strijdt in het Biljartcentrum in Hattem tegen een team van DOS.
  • Onderling NES-biljarttoernooi in café-restaurant Dorpszicht in Oene.
  • ‘Ontmoeting met de Tafel Biljart’ in de Sociëteitskamer. Een activiteit met bijzondere inhoud. Geschikt en toegankelijk voor alle leden van De NES.
  • Wisselbekertoernooi in Biddinghuizen voor een leuk en goed georganiseerd biljarttoernooi tegen BBC.
  • In december wordt de jaarvergadering gehouden, waarbij de winnaars van de verschillende competities gehuldigd worden. Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.
  • Het jaar word in december afgesloten met een Snert-toernooi, waarbij gezelligheid de boventoon voert.

47 enthousiaste biljarters op mooi materiaal

Er zijn op dit moment (december 2023) 47 Tafelleden. De meesten van hen nemen deel aan een of meerdere competities. Daarnaast is er veel ruimte om vrij te spelen. Naast het meten van elkaars krachten is het vooral een sociaal gebeuren. In 2024 zullen er weer biljartlessen gegeven worden door eigen leden.

Internet voor reserveren en uitslagen

Om de beschikbare uren zo efficiënt mogelijk te benutten is een online-reserveringssysteem beschikbaar voor zowel het Groene biljart als het Blauwe biljart.

Alle leden hebben via hun inlogcode toegang tot deze planner. Ieder kan zelf afspraken maken met zijn of haar tegenstander op een tijdstip dat beiden past.
De NES-website en de email zijn de communicatiekanalen tussen de competitieleider en de leden. Wekelijks worden de uitslagen van alle partijen verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden.

Rekening houden met speelsterkte

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als ‘handicap’), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke partij te spelen tegen elk ander Tafellid.

Ook niet-biljarter van harte welkom!

Voor niet-spelers is het de moeite waard om naar het biljarten te komen kijken. Hier zie je de echte amateur. Geniet van mooie caramboles en pijnlijke missers. Waardeer de vaardigheden en proef de spanning. Kom dus gerust als toeschouwer naar uw vriend, buurman of echtgenoot: homo ludens, de spelende mens, in een zuivere vorm!

Presidium van de Tafel Biljart

Jaap Poppema – voorzitter
Rein van Dam – competitieleider
Albert Olthof – materiaal, financiën

Tafel Biljart

Ook lid worden?

Klik dan op onderstaande button voor het online aanvraagformulier. Uw gegevens worden behandeld met grote zorgvuldigheid volgens vastgelegde procedures. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo