Tafel Economie

Tafel economie

Economie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart. Dagelijks zijn wij betrokken bij tal van economische processen, omdat in bijna al onze handelingen een economisch aspect aanwezig is. Men onderscheidt theoretische en praktische economie. Wij zullen ons met dit laatste bezig gaan houden.
Aan de orde kunnen komen: lokale, nationale en internationale aspecten van de economische vraagstukken, alsmede ontwikkelingen op de financiële beurzen. Inleidingen van gastsprekers, discussies en bedrijfsbezoeken behoren tot de belangrijkste activiteiten van de Tafel Economie.
Bijeenkomsten van de Tafel Economie vinden in de regel plaats op de donderdagavond aanvang 20:00 uur, inloop: 19.30 uur
Daarnaast worden bedrijfsbezoeken afgelegd, om bedrijven in onze regio en daarbuiten beter te leren kennen.

Samenstelling Presidium Tafel Economie.
Hans Tromp (vz), tel. 038-3759532, Riet Alderkamp, Jan Ooms en Rien van der Stege. Het mailadres van de Tafel is economie@nesepe.nl

Voor 2020 hebben we als thema Voedselzekerheid gekozen. Op 16 april stond de lezing van Prof. Dr. Ruerd Ruben op het programma en een lezing van Dr. Ir. Inge Brouwer en een bedrijfsbezoeken gerelateerd aan dit onderwerp. Voorlopig wachten we echter de verdere ontwikkelingen af en zullen u tijdig informeren wanneer nieuwe datums bekend zijn.
Vanzelfsprekend ontmoeten wij u (graag hopelijk op korte termijn) op de komende bijeenkomsten.

Tafel Economie tijdens corona (update augustus 2020)
We hebben geprobeerd een interessante lezing/excursie voor onze leden te organiseren waarvoor we drie mogelijkheden hebben onderzocht.
We zijn in Hengelo (Gld) geweest en hebben daar het solarpark bekeken. 30 leden hadden onder voorwaarden wel belangstelling in een excursie en 22 leden gaven aan niet te zullen deelnemen. Bij de nadere uitwerking bleek het grootste struikelblok een geschikte locatie voor de lezing te vinden. Daarnaast bekeken we Kasteel Staverden met de Bierbrouwerij de Uddelaer, gerund door de ex-tophockeyer Jacques Brinkman. Ook hier zitten toch te veel haken en ogen aan. Ook is overwogen het Openluchtmuseum in Arnhem te bezoeken.
Zowel het solarpark in Hengelo, Kasteel Staverden als het Openluchtmuseum kunnen prima op individuele basis bezocht worden en zijn leuke uitstapjes als onderdeel van een dagje uit. Het solarpark is niet spectaculair maar wel bijzonder door zijn combinatie van een gewoon park en zonnepanelen en de filosofie erachter die geleid hebben tot deze unieke aanpak. Het park is dagelijks geopend en de toegang is gratis.
Ook is nog een poging gedaan om een bijeenkomst te plannen waarbij de nadruk ligt op het elkaar weer ontmoeten met een hapje en een drankje. Helaas bleek dit niet uitvoerbaar. Donderdag tijdens het presidiumoverleg, hebben we besloten verder geen invulling te geven aan bovengenoemde opties omdat ze niet voldoen aan onze kwaliteitsnorm en het ook moeilijk is rekening te houden met de eisen van het RIVM.
De moed hebben we echter nog niet opgegeven, we gaan proberen dit jaar een lezing te organiseren waarbij volledig kan worden voldaan aan de RIVM eisen en waar we ook een ‘goed’ gevoel bij hebben. Zodra de plannen wat concreter zijn zullen wij u nader informeren.

Verslag van de bijeenkomsten Tafel Economie 2020

Lezing Professor Wim Boonstra 15 januari 2020

Voor de lezing van professor Boonstra van RABO NEDERLAND had het presidium de Rabo zaal gereserveerd in plaats van de gebruikelijke ds. Prins zaal. We waren verheugd dat zoveel economie leden maar ook leden van de andere tafels aanwezig waren. Ook de doelstelling om potentiële leden mee te nemen was zeer geslaagd.

Na een korte introductie over zijn jeugd in Heerde nam Prof. Boonstra ons mee in de wereld van de banken. Geld door de eeuwen heen. Via schelpen, naar gouden en zilveren munten, de gouddekking van de Nederlandse munt, naar het vertrouwen van ons in papier en giraal geld. En niet zoals in een aantal Afrikaanse landen met super inflatie waar het vertrouwen zoek is en de munt veranderd in beltegoeden waarmee de inwoners elkaar betalen. Wel een vorm van digitaal betalingsverkeer overigens met de opmerking dat het om kleine bedragen gaat.
Hij toonde in een aantal grafieken de snelle veranderingen van ons betaalgedrag. Van contant naar digitaal in de laatste vijf jaar. Zijn verwachting voor de komende jaren is dat dit zal doorgroeien, maar dat het contante geld wel zal blijven bestaan. De bitcoin, met zijn vele verliezers, de digitale munt van Facebook of Alibaba kwamen aan de orde. Deze laatste twee staan op dit moment ophold. Door de Nederlandse wetgeving zal het naar zijn mening nog wel even duren voor dat zij voet aan wal zetten in ons land. Wel zijn de veranderingen in het bankwezen nog niet ten einde.

Een geslaagde avond met een terecht hoge opkomst.

Voor wie een half uurtje tijd over heeft de komende tijd.

Onder koning Willem 1 werd de Nederlandsche Staatsbank opgericht. De grootste geldverstrekker aan deze bank was mevrouw Borski. Prof Boonstra noemde haar naam. Een puissant rijke weduwe. Haar dochters trouwden met mannen met de namen Mees, Insinger, Pierson. Ongetwijfeld kent u deze namen uit de hedendaagse financiële wereld.

Enkele jaren geleden maakte Andere Tijden een programma over mevrouw Borski en haar nazaten.

Rien van der Stege

Het Presidium van de Tafel Economie.

Hans Tromp, Riet Alderkamp, Rien van de Stege en Jan Ooms 

Verslag van de bijeenkomsten Tafel Economie vanaf augustus 2019

 

Bezoek aan de scheepswerf in PAPENBURG op 13 augustus

Wat een mooie manier om het 15-jarig bestaan van de Tafel Economie te vieren. Met 54 leden, waarvan 12 dames, waren we met de bus op reis naar één van de grootste werven voor cruiseboten ter wereld: MEYER WERFT in Papenburg in Duitsland. Er werken ca 3500 werknemers en nog eens 14000 mensen werken in de toeleverende bedrijven.
De oorsprong van dit bedrijf ligt in de 16e eeuw toen er in dit gebied turf werd afgegraven en vervoerd moest worden eerst met paard en kar en later met boten. De fam. Meyer heeft van generatie op generatie vanaf 1795 een bedrijf opgebouwd tot een concern dat wereldwijd naam heeft gemaakt met de bouw cruiseschepen/veerboten voor enkele honderden mensen tot wel vijfduizend. Eerst van hout en later van staal, tegenwoordig met de meest moderne voorzieningen en luxe voor de verwende gasten van vandaag.
We kregen een drietal films te zien over de historie van het bedrijf, de bouw van de schepen en de wijze waarop de schepen door het smalle Emskanaal naar de open zee, 40 km, gemanoeuvreerd worden.
In 2 groepen werden we door het bedrijf geleid en kregen we een prima indruk van de gigantische productiehallen waar alle componenten van de schepen werden gemaakt en/of samengesteld en met enorme hijskranen op hun plaats werden gebracht in de schepen in aanbouw, soms 20 etages hoog.
Jaarlijks kunnen 3 tot 4 grote cruiseschepen worden geleverd; de doorlooptijd is ca 36 maanden: 18 maanden voorbereiding en een zelfde periode voor de bouw en aflevering.
We waren allemaal onder de indruk van de wijze waarop dit bedrijf zich technisch en zakelijk heeft weten te ontwikkelen: uniek! Veel waardering was er voor de rondleiders die ons met veel kennis en de nodige humor wisten te boeien. Wij kregen er een droge keel van.
Tot slot: hulde voor het presidium van onze Tafel Economie. Zij hebben ons een excursie geboden die uitermate boeiend was. Zelfs een mankement aan de bus bracht hen niet van hun stuk. Presidium bedankt.

Th. v.d. Heuvel

Ontmoeting met …. Jacco Eltingh

Op vrijdagmiddag 11 oktober had de Tafel Economie Jacco Eltingh uitgenodigd voor een ontmoeting met…..
Jacco was jarenlang toptennisser. Samen met Paul Haarhuis stond hij lange tijd op nummer 1 van de wereldranglijst. Bij het enkelspel behaalde hij plaats 19.
Het werd een informele en humoristische bijeenkomst. Jacco vond het leuk om op vragen uit het publiek in te gaan en die kwamen er veelvuldig. Hij begon direct te vertellen wat hij tijdens zijn profcarrière aan prijzengeld had gewonnen. “Dan is daar geen misverstand meer over”.
Als 13-jarige ging hij al naar een gastgezin in Deurne. Daar was toen de trainingsaccommodatie van de tennisbond. Als er dan in het weekend toernooien waren, kwam hij wekenlang niet thuis. Bij buitenlandse toernooien moest er direct belasting worden betaald, nadat het prijzengeld in ontvangst was genomen. Zo werden er veel leuke wetenswaardigheden verteld.
Bij de vraag waarom Nederlandse tennissers weinig succesvol zijn, was het antwoord dat het mede komt omdat de jeugd te veel “gepamperd” wordt en ouders het vaak beter weten dan de trainer.
Door ernstige problemen met z’n knie kwam er op 28 jarige leeftijd al een einde aan z’n profcarrière. Tegenwoordig is Jacco technisch directeur bij de KNLTB.

Riet Alderkamp.

Excursie orgelbouwer Reil

Na een aantal interessante lezingen en het indrukwekkende bedrijfsbezoek in Papenburg was deze laatste bijeenkomst voor dit jaar een prachtig voorbeeld van een bedrijf waar Kwaliteit en Passie met hoofdletters worden geschreven.
Op vrijdagmiddag 22 november gingen we met 40 personen op bezoek bij Reil in Heerde. Een familiebedrijf, waar inmiddels de 3e generatie aan het roer staat (of moet ik zeggen aan de registers trekt).

De oprichter Johann Reil begon in 1935 in Rotterdam met het produceren van onderdelen voor pijporgels en verhuisde met zijn bedrijf in 1937 naar Heerde. Van het produceren van onderdelen ging het bedrijf over naar onderhoud en restauratie en later ook naar het produceren van complete nieuwe kerkorgels. Na het te jonge overlijden van Johann, zette mevrouw Reil, samen met haar zonen Han en Albert, destijds 17 en 21 jaar, het bedrijf voort. Inmiddels is de zoon van Han, Hans directeur, maar vader Han is nog dagelijks in het bedrijf werkzaam o.a. om bij restauraties alle belangrijke gegevens te documenteren.
We hadden aangegeven dat we als tafel de economische aspecten ook interessant zouden vinden en daar ging Hans Reil uitgebreid op in.

Met 27 medewerkers bouwen ze nieuwe, restaureren ze bestaande en plegen onderhoud aan orgels. Hun markt is wereldwijd geworden. Door de Reil kwaliteit hebben ze opdrachtgevers uit Noorwegen, Canada, Nieuw–Zeeland en Japan.
Onlangs is het historische orgel van de Oude Kerk in Amsterdam gerestaureerd en wordt binnenkort een nieuw orgel voor het Noorse Stavanger opgeleverd.

In het algemeen hebben alle bedrijven in Nederland het moeilijk om vakmensen te werven, bij Reil melden zich mensen spontaan, om zich te bekwamen in het beroep van orgelbouwer. De achtergrond van de werknemers is meestal MBO meubelmakerij. De liefde voor het vak is de belangrijkste voorwaarde, specifieke kennis wordt in het bedrijf aangeleerd.
Na de inleiding zagen we een bedrijfsfilm, waarin allerlei verschillende aspecten aan de orde kwamen. Een onderdeel was een stukje uit “Het Klokhuis”, waar in begrijpelijke taal werd uitgelegd hoe een orgel in elkaar zit.

Na de film gingen we in 2 groepen door het bedrijf onder leiding van Han en Hans Reil. Zeer interessant! Alle verschillende afdelingen kwamen aan de beurt en zowel Han, als Hans spraken met veel passie en liefde over het bedrijf. Economie is belangrijk, maar creativiteit, een mooi product en een tevreden klant zijn het belangrijkst. Het was een waardevolle middag!
In 2020 bestaat het bedrijf 85 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met 2 open dagen. Op 22 februari wordt het orgel voor Stavanger gepresenteerd en op 17 april wordt het speciale kleine orgel voor het Castello Concort opgeleverd. Zij geven die dag ook een aantal concertjes in het bedrijf.
Een mogelijkheid om het mooie bedrijf Reil (nog eens) te bezoeken.

Riet Alderkamp.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo