Tafel Economie

Tafel economie

Waar houden we ons mee bezig?

Economie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart. Dagelijks zijn we allen betrokken bij veel economische processen, omdat in bijna al onze handelingen een economisch aspect aanwezig is. We onderscheiden theoretische en praktische economie. We zullen ons met het laatste bezig houden.

Activiteiten van de Tafel Economie

Aan de orde komen: lokale, nationale en internationale aspecten van de economische vraagstukken. Maar ook ontwikkelingen op de financiële beurzen. Inleidingen van gastsprekers, discussies en bedrijfsbezoeken behoren tot de belangrijkste activiteiten van de Tafel Economie.

Bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken

Bijeenkomsten van de Tafel Economie vinden in de regel plaats op de donderdagavond, aanvang 20 uur, inloop 19:30 uur.

Daarnaast worden bedrijfsbezoeken afgelegd, om bedrijven in onze regio en daarbuiten beter te leren kennen.

Bezoek Papenburg
Bezoek scheepswerf Papenburg 2019

Presidium Tafel Economie

Hans Tromp, voorzitter, telefoon 038-3759532,

Riet Alderkamp, Jan Ooms en Rien van der Stege.

Het mailadres van de Tafel is economie@nesepe.nl

Activiteiten 2021

Ontmoeting met Jacco Eltingh en Marc Overmars

Op 5 november is er in de middag een ‘Ontmoeting met’ Jacco Eltingh en Marc Overmars gepland. Jacco Eltingh is eerder bij ons geweest. Hij zal nu in samenspraak met Marc Overmars ons inzicht geven in de wereld van de topsporters. Maar ook in hun huidige functie van technisch en commercieel directeur van de KNLTB en directeur spelersbeleid bij Ajax. Bij de ‘Ontmoeting met …’ hoort er ook tijd te zijn voor een praatje, een hapje en drankje. Vooraf en na afloop met de overige bezoekers. Mocht dat echter niet mogelijk zijn, dan wordt de ‘Ontmoeting met …’ uitgesteld naar een latere datum.

Inmiddels vond de Ontmoeting plaats. Een verslag van deze succesvolle bijeenkomst kunt u hier lezen.

Innovatie in de agrarische sector

We verwachten eind november Prof. Dr. Ir. Rudy Rabbinge te kunnen ontvangen. Hij zal dan een lezing houden over de innovatieve mogelijkheden in de agrarische sector. Ook zal daarbij aandacht zijn voor de positieve bijdrage van deze sector, die nu vooral negatief in het nieuws is. Prof. Rabbinge is naast hoogleraar aan de WUR ook lid geweest van de Provinciale Staten en lid van de Eerste Kamer. Verder werkte hij mee aan de rapportage over de stikstofproblematiek. Deze is onder verantwoordelijk van ex-minister Johan Remkes gemaakt.

Activiteiten 2022

Voedselzekerheid

Prof. Ruerd Ruben is inmiddels met emeritaat. Zijn opvolger, dr. Bart de Steenhuisen Piters, heeft toegezegd een lezing bij ons te willen verzorgen.
De wereldbevolking zal binnen afzienbare tijd toenemen van 7 naar 9 miljard mensen. Hij is betrokken om methodieken te bedenken, zodat voor de gehele wereldbevolking sprake zal zijn van voedselzekerheid.

De wereldbevolking zal binnen afzienbare tijd toenemen van 7 naar 9 miljard mensen. Hij is betrokken om methodieken te bedenken, zodat voor de gehele wereldbevolking sprake zal zijn van voedselzekerheid.

Bezoek Rijk Zwaan Zaadteelt

In april/ mei denken we aan een excursie aan het bedrijf Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. in de Lier. Dit bedrijf is de top in de wereld in haar vakgebied.

Bezoek Afsluitdijk

Een bezoek in september aan het Wadden Center in Kornwerderzand gaat over de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd aan de Afsluitdijk. Naast versterkingen worden er nieuwe doorlaten, pompen en een vismigratierivier gebouwd. In het Wadden Center zijn mogelijkheden voor een tweetal lezingen en het bezoeken van een exposite. Waarschijnlijk  bekijken we ook de bouwactiviteiten die verband houden met de aanleg van de vismigratierivier.

Verbetering voedselsystemen

Als laatste spreker binnen het thema voedselzekerheid komt mevrouw dr. ir. Inge Brouwer van de WUR voor ons een lezing houden. Zij is actief als voedingsonderzoeker. Daarnaast heeft zij sinds 2017 de leiding over een internationaal onderzoeksprogramma. Dat richt zich op het verbeteren van voedselsystemen in Afrika en Azië om de bevolking in staat te stellen gezond te eten.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo