Tafel Economie

Tafel economie

Waar houden we ons mee bezig?

Economie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart. Dagelijks zijn we allen betrokken bij veel economische processen, omdat in bijna al onze handelingen een economisch aspect aanwezig is. We onderscheiden theoretische en praktische economie. We zullen ons met het laatste bezig houden.

Activiteiten van de Tafel Economie

Aan de orde komen: lokale, nationale en internationale aspecten van de economische vraagstukken. Maar ook ontwikkelingen op de financiële beurzen. Inleidingen van gastsprekers, discussies en bedrijfsbezoeken behoren tot de belangrijkste activiteiten van de Tafel Economie.

Bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken

Bijeenkomsten van de Tafel Economie vinden in de regel plaats op de donderdagavond, aanvang 20 uur, inloop 19:30 uur.

Daarnaast worden bedrijfsbezoeken afgelegd, om bedrijven in onze regio en daarbuiten beter te leren kennen.

Bezoek Papenburg
Bezoek scheepswerf Papenburg 2019

Presidium Tafel Economie

Hans Tromp, voorzitter, telefoon 038-3759532,

Riet Alderkamp, Jan Ooms en Rien van der Stege.

Het mailadres van de Tafel is economie@nesepe.nl

Activiteiten 2023

Verbetering voedselsystemen

Als laatste spreker binnen het thema voedselzekerheid komt mevrouw dr. ir. Inge Brouwer van de WUR in februari of maart voor ons een lezing houden. Zij is actief als voedingsonderzoeker. Daarnaast heeft zij sinds 2017 de leiding over een internationaal onderzoeksprogramma. Dat richt zich op het verbeteren van voedselsystemen in Afrika en Azië om de bevolking in staat te stellen gezond te eten.

Bezoek Van der Most in Heerde

Op woensdagmorgen 19 april zijn we welkom bij Koninklijke Van der Most in Heerde. Bij deze excursie gaan we een kijkje nemen in dit mooie allround grafisch familiebedrijf. Na de ontvangst is er een introductie door de directie en aansluitend zal er een rondleiding zijn.

Lezing waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende oppervlakte water, zuivering van ons afvalwater en veilige dijken. Het denkt mee met agrariërs en is sinds 2020 energieneutraal. Een afvalwatertechnoloog gaat ons wat vertellen over onder andere Nereda in Epe en de Waterfabriek in Wilp. Dit vindt op 8 of 15 juni plaats.

excursie waterschap vallei en veluwe

De excursie naar dit waterschap is in de eerste week van september gepland.

ontmoeting met michiel de jong

Op vrijdagmiddag 13 oktober komt Michiel de Jong om een toelichting te geven over VanOuds en het Episch Centrum.

lezing rijkswaterstaat

Het thema water wordt afgesloten met een lezing over Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt voor een groot deel van de snelwegen, tunnels, rivieren en bruggen in Nederland. Deze lezing wordt in het najaar gepland.

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo