Tafel Huiskamerbridge

Tafel huiskamerbridge

Deze Tafel heeft als doel om haar leden elke vrijdagmiddag om 14.00 uur in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en op ongedwongen wijze bezig te zijn met Huiskamerbridge. Zelfwerkzaamheid en initiatief worden zeer op prijs gesteld. In mei 2008 is de NES vrijdagmiddag-huiskamer- bridgegroep begonnen als bridge-starters-groep. Inmiddels is deze startersgroep uitgegroeid tot een groep mensen, die het plezierig vindt om middels inloop op bijzonder ongedwongen wijze bezig te zijn met het bridge-spel.
Deelname is geschikt voor bridgers met enige kennis, opgedaan tijdens ten minste een bridge-beginnerscursus, aangevuld met bridgers, die hun kennis willen delen.

Uniek concept:
Je moet er wel tegen kunnen, dat het niet stil is, er tussendoor vragen gesteld worden en antwoorden zelfs door de zogenaamde tegenpartij kunnen worden gegeven… Er is aan het einde van de middag geen rangorde… Het is een zeer ongebruikelijke manier van bridgen… Omdat het een wekelijkse inloopmiddag betreft, wij geen competitie-element kennen en sociale processen een rol gaan spelen als de groeperingsregels niet bij voorbaat vast staan, hebben we met elkaar een werkbaar groeperings-en speelsysteem ontwikkeld.

Er worden om 14 uur kaartjes getrokken met het nummer van de speeltafel. In de oneven maanden trekt men individueel een kaartje en in de even maanden per tweetal. Hiermee omzeilen we het eventueel wat moeizaam formeren van 4-tallen en het ontstaan van ons-kent-ons-groepjes. De mogelijkheid om met een “vaste” partner te spelen gaat echter niet geheel verloren.

Bij het Huiskamerbridgen op deze middag is het sociale aspect het belangrijkst.
Het lot bepaalt: elke week kan men met andere tafelleden kennismaken en een gezellige middag ontwikkelen.

Kan er geen 4-tal geformeerd worden, dan sluit men aan bij een speeltafel en wordt er “ingedraaid”.
De stapels spellen draaien met de klok mee.
Vele handen maken licht werk en dat betekent, dat er vanaf 13.30 uur aangepakt wordt: thee wordt gezet en de ruimte ingericht.
Tijdens onze Evaluatie, november 2019, is besloten om rond 15 uur thee te serveren op kosten van de Tafel.

De speeltijd is van 14 tot 16 uur.

De deelnemers voelen zich zeer betrokken en na het gezamenlijk opruimen blijven de meesten na afloop op vrijdag nog voor een babbel en een drankje, hetgeen ook een belangrijke reden was om met dit concept te starten.

Verdere informatie verkrijgt u via Huiskamerbridge NES: huiskamerbridge@nesepe.nl

Wij hanteren op dit moment een wachtlijst!

presidium Tafel Huiskamerbridge
Sebilla Rosbag, Sylvia Sa

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo