de nieuwe eper sociëteit

Tafel huiskamerbridge

Hoe het is begonnen

In mei 2008 is de NES vrijdagmiddag-huiskamer-bridgegroep begonnen als bridge-starters-groep. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot een groep mensen die het plezierig vindt om middels inloop op bijzonder ongedwongen wijze bezig te zijn met het bridge-spel. De Tafel Huiskamerbridge is er niet om daar het bridgen te leren.

Voor wie geschikt?

Deelname is geschikt voor bridgers met enige kennis van het spel die is opgedaan tijdens ten minste een bridge-beginnerscursus. Maar er zijn ook bridgers, die hun kennis willen delen.

Wanneer wordt er gespeeld?

Elke vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur ontmoeten de leden elkaar om op ongedwongen wijze bezig te zijn met Huiskamerbridge. Zelfwerkzaamheid en initiatief worden hierbij zeer op prijs gesteld.

Uniek concept

Je moet er wel tegen kunnen dat het niet stil is. Er worden tussendoor vragen gesteld en mogelijk beantwoord door de tegenpartij. Aan het einde van de middag is er geen rangorde. Een zeer ongebruikelijke manier van bridgen. Het is een wekelijkse inloopmiddag zonder competitie-element waarbij sociale processen een rol gaan spelen. De groeperingsregels staan niet bij voorbaat vast. Daarvoor hebben we met elkaar een werkbaar groeperings- en speelsysteem ontwikkeld.

Om 14 uur worden kaartjes getrokken met het nummer van de speeltafel. In de oneven maanden trekt men individueel een kaartje en in de even maanden per tweetal. Hiermee omzeilen we het eventueel wat moeizaam formeren van 4-tallen en het ontstaan van ons-kent-ons-groepjes. De mogelijkheid om met een ‘vaste’ partner te spelen gaat echter niet helemaal verloren.

bridgekaarten

Sociale aspect

Bij het Huiskamerbridgen is het sociale aspect het belangrijkst. Het lot bepaalt. Elke week kan men met andere tafelleden kennismaken en een gezellige middag meemaken. Kan er geen 4-tal geformeerd worden, dan sluit men aan bij een speeltafel en wordt er ‘ingedraaid’.
De stapels spellen draaien met de klok mee. Vele handen maken licht werk en dat betekent, dat er vanaf 13.30 uur aangepakt wordt: thee zetten en de ruimte inrichten. De deelnemers voelen zich zeer betrokken. Na het gezamenlijk opruimen blijven de meesten na afloop nog voor een babbel en een drankje. Dat was ook een belangrijke reden om met dit concept te starten.

Huiskamerbridge in beeld

Foto’s van de bijeenkomsten zijn te zien op de NES-foto-site.

Presidium Tafel Huiskamerbridge

Voorzitter: Jan Dudok van Heel

Leden: Annemarie Buis, Eveline Drevijn

Meer informatie: huiskamerbridge@nesepe.nl

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo