de nieuwe eper sociëteit

Tafel Kunst & Cultuur

Tafel Kunst en Cultuur

Doelstelling

 • Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de NES een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.
 • Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de welhaast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren. Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de NES tweemaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur en een Kunst & Cultuur Themaborrel.
 • Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden doorgaans plaats op woensdag of vrijdag. De subgroepen, zie verder op deze pagina, komen één tot twee maal per maand op een donderdag bij elkaar.

Jaarprogramma 2023

Lezing over Hedendaagse Architectuur door Jelte van Koperen

Woensdagmiddag 1 februari 2023; 15:00 uur ds. Prinszaal.

Cursus Italiaanse Kunst: ‘Van de Etrusken tot Valentino’ door Monique Hafkamp

Woensdagmiddagen 15, 22, 29 maart 2023; 14:00 uur ds. Prinszaal;

Lezing over fotografie door Joop Luimes

Woensdagmiddag 17 mei 2023; 14:00 uur ds. Prinszaal

Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur

Vrijdagmiddag 7 juli 2023; 14:00 – 16:30 uur ds. Prinszaal, vanaf 16:30 uur Sociëteitsruimte

Lezing over de Peking Opera door Lieve Gulikers
Woensdagmiddag 20 september 2023; 14:00 uur ds. Prinszaal
in samenwerking met de Tafel Muziek;

Cursus ‘Teken je Wereld’ door Lisette Platjouw

Woensdagochtenden 20 en 27 september, 4 en 11 oktober 2023, 10:00 uur, ds. Prinszaal;

‘Achter de Coulissen’ Theaterwandeling door de wereld van Opera en Ballet; Excursie naar De Nationale Opera en Ballet;
oktober/november 2023, met de bus naar Amsterdam; in samenwerking met de Tafel Muziek.

Van het maken van pruiken tot de constructie van grote decors: de Nationale Opera & Ballet produceert haar voorstellingen volledig in eigen huis. Tijdens de rondleiding worden de bezoekers meegenomen in de wereld achter de schermen.

1 tot 2 maandelijkse bijeenkomsten van de groepen
(op donderdagen):

Filosofie (2x); Literatuur (2x); Levenskunst; Inspiratie & Zingeving

Presidium

voorzitter: Hans Verberne
leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Agatha Regeer-van Eijsden, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman

Tafel Kunst en Cultuur

Subgroepen

Filosofie

 • De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze “levens”vragen kritisch aan de slag gaat, word je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen.
 • Informatie/Aanmelding Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Zij die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan één van de twee filosofiegroepen (zie hierna) kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Filosofie 1 of Filosofie 2.

Filosofiegroep 1

 • Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand van 13:30 – 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.
 • Wat bespreken we zoal? In de 150 bijeenkomsten die we achter de rug hebben zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd.  Daarin werden de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, behandeld. Maar ook de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. 

Filosofiegroep 2

 • Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand van 13:30 – 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit twaalf leden.
 • De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie. Ze plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: “Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?” in historisch perspectief. Daarbij schuwt ze niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.
Tafel Kunst en Cultuur

Literatuur

 • De Tafel Kunst & Cultuur kent twee literatuurgroepen (aangeduid als leesgroepen). Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2. 
 • Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
  Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren. 
  De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch. Eenieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
  De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.
 • Leesgroep 1 komt 8x per jaar op donderdag van 13.00 – 14.30 u bij elkaar.
  Leesgroep 2 komt 8x per jaar op woensdag van 16.00 – 17.30 u bij elkaar.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een leesgroep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Leesgroep.
Tafel Kunst en Cultuur

Levenskunst

 • Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dohmen over Levenskunst.
 • Sinds 2010 verdiept een groep NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
  Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.
 • Levenskunst heeft zes bijeenkomsten per jaar op woensdagmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Sinds 2018 eten we 1 keer per maand met elkaar. Levenskunst in de praktijk!
 • De middagen worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden.
 • Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot – Levenskunst – Levensvragen.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Levenskunst.
Tafel Kunst en Cultuur

Inspiratie & Zingeving

 • We worden allemaal ouder en dat ouder worden gaat vaak gepaard met veel veranderingen in het leven. We werken niet meer en zoeken ons heil in vrijwilligerswerk of we richten onze aandacht meer op onze kinderen en kleinkinderen. We krijgen meer problemen met onze gezondheid en we zien steeds meer mensen om ons heen wegvallen. Hoe gaan we om met al deze veranderingen? Vaak vragen we ons dat niet eens af. We doen wat we denken dat goed is. In de groep Inspiratie en Zingeving is het de bedoeling dat we ons meer bewust bezighouden met veranderingen in ons leven en aan elkaar uitwisselen hoe we daarmee omgaan en met welke vragen we blijven zitten en wat we daarmee doen. Wellicht is het mogelijk dat we zodoende op andere gedachten gebracht worden, of dat we gesterkt worden in: hoe we op veranderingen in ons leven reageren. We merken zo door wie of wat we geïnspireerd zijn in ons leven en worden we ons meer bewust van onze zingeving aan het leven.
 • We doen dat door in deze groep elkaar te vertellen wat ons in de afgelopen tijd het meest heeft bezig gehouden. Aan de hand hiervan proberen we vast te stellen of in de verhalen die we elkaar vertellen thema’s liggen waar we wat verder op door kunnen gaan en onze gedachten erover uit te diepen. Ook is het mogelijk dat een lid een thema heeft waar hij of zij wat mee zou willen. Klik hier op Groep Inspiratie en Zingeving voor een nadere toelichting en de ervaringen van groepsleden.
 • In principe komen we elke maand bij elkaar. De groep wordt geleid door Marijke Boverhof en Feike van Gorkum. Zij begeleiden vooral de voortgang van het proces in de groep. De groep bepaalt de inhoud van wat er besproken wordt. Verder wordt van elke deelnemer gevraagd om datgene wat in de groep besproken wordt en dat persoonlijk is, niet aan derden te vertellen.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Inspiratie & Zingeving.
Tafel Kunst en Cultuur
Scroll naar boven

Gebruik de index rechts om snel naar een onderwerp te springen.

De NES logo

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo