Tafel Kunst en Cultuur

Tafel Kunst & Cultuur

Tafel Kunst en Cultuur

Actualiteiten en tips

Voor de nabestaanden

In de NES Actueel van 5 mei jl. was een gedicht opgenomen van Henk Timmer ingegeven door berichten over het trieste overlijden van mensen zonder familie in hun laatste uren. En mede naar aanleiding van dodenherdenking in het kader van 75 jaar bevrijding en de afscheidsdiensten op afstand tijdens de corona-crisis. Henk heeft zich daarbij laten inspireren door een gedicht dat hij ca. 50 jaar geleden heeft gelezen en dat grote indruk op hem maakte. Met gebruikmaking van enkele regels uit het gedicht en het refrein, maar verder met eigen tekst, heeft hij de tekst op muziek gezet. Hij had dit graag ‘live’ ten gehore willen brengen. Helaas is dat voorlopig niet mogelijk.
Henk heeft zich laten overhalen de tekst en muziek op te nemen waarbij hij zichzelf begeleidt op de gitaar. Deze muziek bouwt voort op de wijze waarop Henk, samen met een vriend, in het begin van de 70’er jaren gevoelige eigen Nederlandse teksten in kleine theaters ten gehore heeft gebracht. Henk hoopt dat het lied enige troost kan bieden aan leden die geliefden zijn verloren. Klik op tekst voor de woorden en klik op het witte driehoekje onder dit bericht voor het lied.

Covid-19

Dit corona-virus heeft het leven aardig op z’n kop gezet!
Ondanks de versoepelingen per 1 juni heeft het presidium van de tafel Kunst & Cultuur besloten om in ieder geval tot 1 september 2020 geen algemene activiteiten vanuit de tafel te organiseren. Dit omdat, juist door de versoepeling, de risico’s voor m.n. de leeftijdsgroepen van de NES-leden eerder groter dan kleiner geworden zijn. Als de komende tijd blijkt dat de versoepelingen goed uitpakken, komen ook de algemene activiteiten vanuit de tafel weer in zicht.

Tips

Voor de laatste wetenswaardigheden en tips: zie Nieuwsbrief K&C augustus
Tafel Kunst en Cultuur

Programma 2020

 • Donderdagavond 12 maart 2020/20:00 uur: geannuleerd
  Lezing van Lidwine Janssens over Entartete Kunst, verboden kunst onder het nazi-regime met lijntjes naar het hier en nu
 • Donderdagmiddag 16 april 2020/14:30 uur: geannuleerd
  (Extra) Lezing van Sieuwert Haverhoek over de zoektocht van de latere Tolstoj naar de zin van het bestaan: verrassend eigentijds! Sieuwert heeft een aantal latere werken van Tolstoj voor het eerst naar het Nederlands vertaald.
 • Donderdagavond 14 mei 2020/20:00 uur: geannuleerd
  Joop van Schaik, oud-docent Frans in hart en nieren, verzorgt een lezing over Franse poëzie en de chansons die daaruit voortgekomen zijn. Hij zal veel voorbeelden ten gehore brengen. De gezongen poëzie van Verlaine, Rimbaud, Hugo, Villon, Lamartine en vele anderen, vertolkt door zangers als onder andere: Yves Montant, Georges Brassens en Léo Ferré, zorgen voor een dichterlijke muzikale avond.
 • Vrijdagmiddag 19 juni 2020/16:30 uur: geannuleerd
  Ontmoeting met…de tafel Kunst & Cultuur. Nadere informatie volgt.
 • Vrijdagmiddag 10 juli 2020/16:30 uur: geannuleerd
  Inloopborrel in de Societeitsruimte met als thema: “van Kunsthuis KEK naar KEKhuis voor Kunst & Cultuur”. Gerard Regeer gaat in op de ontwikkelingen rond dit Eper Kunsthuis.
 • Vrijdagavond 18 september 2020/20:00 uur:
  Lezing van Klaas Driebergen over Marten Toonder en Bommel. Klaas heeft Nederlands gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is afgestudeerd op de scriptie Bommel en Bijbel. Daarna is hij in deeltijd aan het werk geweest als schrijver met als specialisme het werk van Marten Toonder.
 • Vrijdagavond 30 oktober 2020/20:00 uur:
  Lezing van Jelte van Koperen over voorbeelden van moderne architectuur. Jelte is in Nederland geboren, maar in Frankrijk opgegroeid. Hij heeft opleidingen gestapeld: van timmerman naar bouwkunde tot architectuurgeschiedenis en is daardoor van alle markten thuis. Hij geeft rondleidingen in oude binnensteden als ook rond nieuwbouw-projecten. Daarnaast geeft hij lezingen over stedenbouw en architectuur.

Mocht u zelf nog ideeën hebben voor activiteiten vanuit de tafel Kunst & Cultuur dan horen we dat natuurlijk graag!

Tafel Kunst en Cultuur

Doelstelling

 • Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.
 • Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur.
 • Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. We proberen ook middagactiviteiten te organiseren.

Presidium

voorzitter: Hans Verberne
leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Agatha Regeer-van Eijsden, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman

Tafel Kunst en Cultuur

Subgroepen

Filosofie

 • De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze “levens”vragen kritisch aan de slag gaat, wordt je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen.
 • Informatie/Aanmelding Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Zij die die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan één van de twee filosofiegroepen (zie hierna) kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Filosofie 1 of Filosofie 2.

Filosofiegroep 1

 • Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van: 13:30 – 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.
 • Wat bespreken we zoal? In de 150 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. 

Filosofiegroep 2

 • Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand en wel van: 13:30 – 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit twaalf leden.
 • De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie, plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: “Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?” in historisch perspectief en schuwt niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.
Tafel Kunst en Cultuur

Literatuur

 • De Tafel Kunst & Cultuur kent twee literatuurgroepen (aangeduid als leesgroepen). Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid. 
 • Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
  Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren. 
  De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
  De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.
 • Leesgroep 1 komt 8x per jaar op donderdag van 13.00 – 14.30 u bij elkaar.
  Leesgroep 2 komt 8x per jaar op woensdag van 16.00 – 17.30 u bij elkaar.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een leesgroep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Leesgroep.
Tafel Kunst en Cultuur

Levenskunst

 • Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dohmen over Levenskunst.
 • Sinds 2010 verdiept een groep NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
  Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.
 • Levenskunst heeft zes bijeenkomsten per jaar op donderdagmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Sinds 2018 eten we 1 keer per maand met elkaar. Levenskunst in de praktijk!
 • De middagen worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden.
 • Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot – Levenskunst – Levensvragen.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Levenskunst.
Tafel Kunst en Cultuur

Inspiratie & Zingeving

 • We worden allemaal ouder en dat ouder worden gaat vaak gepaard met veel veranderingen in het leven. We werken niet meer en zoeken ons heil in vrijwilligerswerk of we richten onze aandacht meer op onze kinderen en kleinkinderen. We krijgen meer problemen met onze gezondheid en we zien steeds meer mensen om ons heen wegvallen. Hoe gaan we om met al deze veranderingen? Vaak vragen we ons dat niet eens af. We doen wat we denken dat goed is. In de groep Inspiratie en Zingeving is het de bedoeling dat we ons meer bewust bezighouden met veranderingen in ons leven en aan elkaar uitwisselen hoe we daarmee omgaan en met welke vragen we blijven zitten en wat we daarmee doen. Wellicht is het mogelijk dat we zodoende op andere gedachten gebracht worden, of dat we gesterkt worden in: hoe we op veranderingen in ons leven reageren. We merken zo door wie of wat we geïnspireerd zijn in ons leven en worden we ons meer bewust van onze zingeving aan het leven.
 • We doen dat door in deze groep elkaar te vertellen wat ons in de afgelopen tijd het meest heeft bezig gehouden. Aan de hand hiervan proberen we vast te stellen of in de verhalen die we elkaar vertellen thema’s liggen waar we wat verder op door kunnen gaan en onze gedachten erover uit te diepen. Ook is het mogelijk dat een lid een thema heeft waar hij of zij wat mee zou willen. Klik hier op Groep Inspiratie en Zingeving voor een nadere toelichting en de ervaringen van groepsleden.
 • In principe komen we elke maand bij elkaar. De groep wordt geleid door Marijke Boverhof en Feike van Gorkum. Zij begeleiden vooral de voortgang ven het proces in de groep. De groep bepaalt de inhoud van wat er besproken wordt. Verder wordt van elke deelnemer gevraagd om datgene wat in de groep besproken wordt en dat persoonlijk is, niet aan derden te vertellen.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail kunst.cultuur@nesepe.nl met als onderwerp Inspiratie & Zingeving.
Tafel Kunst en Cultuur
Scroll naar top

Gebruik de index rechts om snel naar een onderwerp te springen.

De NES logo

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo