plaatje kunstcultuur met logo 250x100

Inhoud

Voor vragen, opmerkingen en suggesties e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Actualiteit 250x100

  • Openluchttheater "King Lear" in Diever (t/m 22 september)
    Shakespearetheater, Hezenes 3, 7981 LD Diever (zie website).

  • Nieuw: Marius van Dokkum Museum in Harderwijk (sinds 26 mei 2018)
    Gevestigd in de voormalige snijkamer van de universiteit van Harderwijk, Academiestraat 7, 3841 ES Harderwijk. Realistische kunst van een nog levende schilder (zie website).

  • Filosofiegroep 2:
    In de laatste bijeenkomst vóór het zomerreces hebben we bespreking rond de ultieme Verlichtingsfilosoof Kant (1724-1804) afgerond. Donderdag 13 september staat Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) met zijn grote invloed op wat later de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is geworden en op de Franse Grondwet.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Doelstelling 250x100 

Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.

Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. 

Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Presidium 250x100

voorzitter: Agatha Regeer-van Eijsden

leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman, Hans Verberne

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Programma 2018 250x100

vrijdag 16 feb

     Katjuscha Otte (kunsthistorica) over schilderes Jo Koster, een bijzondere kunstenares die 150 jaar geleden werd geboren in Kampen. Werken van haar hangen o.a. in het Voerman Museum Hattem (zie verslag van de lezing).

vrijdag 20 apr:
     Thea Evers over Willem Wilmink (neerlandicus, maar vooral dichter, schrijver, zanger) (zie verslag van de lezing).

vrijdag 1 juni:
     Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur met een kunstzinnig tintje, aan het eind van de middag (16:30 uur) (zie aankondiging).

donderdag 13 sep:
     Martin Berger
, curator voor Midden- en Zuid-Amerika voor het Tropenmuseum, Afrikamuseum en Museum Volkenkunde.
De heer Berger zal een introductie geven over de verschillende beschavingen van Midden- en Zuid-Amerika met een focus op de vraag: Wie zijn bijv. de Azteken, de Maya's, de Inca's? We kennen de namen van deze volken, maar wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

donderdag 8 nov:
     Monique Hafkamp (kunsthistorica) over beeldhouwkunst.

 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur in de afgelopen jaren: Eerdere bijeenkomsten.

<Terug naar Inhoud>


 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Filosofie 250x100

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze "levens"vragen kritisch aan de slag gaat, wordt je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen.

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Zij die die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan één van de 
twee filosofiegroepen (zie hierna) kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Filosofie 1 of Filosofie 2.

<Terug naar Inhoud>

 

Filosofie 1

Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.

De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.

Wat bespreken we zoal? In de 150 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. 

<Terug naar Inhoud>

 

Filosofie 2

Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.

De groep bestaat op dit moment uit twaalf leden.

De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie, plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: "Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?" in historisch perspectief en schuwt niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Literatuur 250x100

De Tafel Kunst & Cultuur kent twee literatuurgroepen (aangeduid als leesgroepen). Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid. 

Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren.
De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.

Leesgroep 1 komt 8x per jaar op donderdag van 13.00 - 14.30 u bij elkaar.
Leesgroep 2 komt 8x per jaar op woensdag van 16.00 - 17.30 u bij elkaar.

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een leesgroep kunnen contact opnemen via
 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Leesgroep.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Levenskunst 250x100

Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dr. J. Dohmen over Levenskunst.

Sinds 2010 verdiept een groep NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.

Vanwege de grote belangstelling is er in 2017 een tweede groep gevormd. De aanpak en begeleiding van de groepen verschillen enigzins (zie hierna).

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via
 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Levenskunst 1 of Levenskunst 2 (zie hierna).

<Terug naar Inhoud>

 

Levenskunst 1

Levenskunst 1 heeft zes bijeenkomsten per jaar op donderdagmiddag van 14:00 - 16:30 uur. Sinds 2018 eten we 1 keer per maand met elkaar. Levenskunst in de praktijk!

De middagen worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden. 

Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot - Levenskunst-Levensvragen.

<Terug naar Inhoud>

 

Levenskunst 2

Levenskunst 2 komt 1x in de maand bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur.

De thema's worden aan het begin van een bijeenkomst geïnventariseerd: wat heeft je de afgelopen tijd het meest beziggehouden? Vandaaruit wordt besloten op welk thema wordt doorgegaan. Zie enkele situaties van waaruit thema's kunnen ontstaan.

Marijke Bovenhof en Feike van Gorkum leiden alleen het proces en doen ook inhoudelijk mee met de groep.

<Terug naar Inhoud>

Top