Doelstelling Tafel Kunst & Cultuur

Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van cultuuruitingen te brengen om met elkaar daarvan te genieten.
Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we steeds uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.
Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. Ook bestaat de mogelijkheid workshops te organiseren, zoals dat reeds enkele keren op het gebied van beeldhouwen, keramiek en schilderen gebeurde.

Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.


Het programma in 2016 ziet er als volgt uit: .
19 feb: Wim Daniëls verzorgde een avond met veel taal, verrassingen en humor.

21 apr: Katjuscha Otte houdt een lezing: Hoe de uitvinding van gas- en elektrisch licht de schilderkunst destijds heeft beïnvloed.

3 juni: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur met een kunstzinnig tintje, aan het eind van de middag.

15 sep: Jaap Bosch met: Poëzie, een kunst apart. Waarbij hij ons een doorkijkje geeft in de poëzie, zodat we die makkelijker begrijpen.

10 nov: Faustina Doufikar over Alexander de Grote.

 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur in de afgelopen jaren : Eerdere bijeenkomsten.

 

(Sub) groepen
Onder de vlag van onze Tafel Kunst & Cultuur opereren enkele subgroepen waaraan een ieder op voorwaarde van lidmaatschap van de Tafel kan deelnemen. Dit zijn twee filosofie- en twee literatuurgroepen. Ook Levenskunst is een subgroep van deze Tafel. Hun activiteiten organiseren zij zelfstandig. Voor elk van de groepen volgt hieronder een korte introductie.


- Filosofie
De groep Filosofie van de Tafel Kunst & Cultuur is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van:13:30 - 15:30 uur.
De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.

Wat bespreken we zoal? In de 110 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. Te veel om hier op te sommen.

Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die met enthousiasme mee willen doen aan onze filosofische gesprekken en bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Indien het storm gaat lopen zal een wachtlijst worden ingesteld.

Wie meer informatie wil hebben over de filosofiegroep kan contact opnemen met: Gerard Regeer, tel.: 0578-612945 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

- Literatuurgroepen 1 en 2

De Tafel Kunst & Cultuur kent twee leesgroepen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid. Toen de leesgroep, bestaande uit tien leden, verzoeken kreeg van mensen om ook lid te worden van de groep, is uit praktische overwegingen besloten om een nieuwe leesgroep op te richten. Leesgroep 1 telt op dit moment elf leden en leesgroep 2 heeft negen leden.

Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren.
De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.

Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die lid willen worden van een leesgroep zijn van harte welkom. Bij de aanmelding van meer dan drie leden zal een wachtlijst worden ingesteld.

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met:
Gerard Regeer, tel.: 0578-612945 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

- Levenskunst

Als je het pad van de Levenskunst wilt gaan, dan kies je ervoor om wakker en alert in het leven te staan.

 

Je maakt de keuze zelf vorm te willen geven aan je leven. En je neemt verantwoording voor de zorg voor jezelf. Uitgaande van jouw waarden, jouw manier van denken, voelen en willen en dat te midden van anderen.

 

Levenskunst is een langdurig, complex, opwindend en individueel leerproces.
Verantwoordelijkheid, bewust leven, eigen waarden, volharding en plooibaarheid zijn daar onderdeel van.

 

Hoe ziet het “programma” van Levenskunst er uit?

 

1. Ken jezelf. Een juist zelfbeeld is les 1 van de levenskunst.
2. Ontwikkel je daadkracht. Alleen zelfkennis maakt niet slagvaardig.
Herhaling, oefening en gewoontevorming bevorderen je praktische wijsheid.
3. Maak verschil. Onderzoek je behoeften en verlangens en stel vast wat werkelijk waardevol is. Bepaal je rangorde van waarden.
4. Kies het juiste moment (Kairos). Levenskunst is een soort kairoslogie. Voor sommige zaken is het te vroeg, voor anderen te laat.
Wat is hier en nu aan de orde, gezien het verleden met het oog op de toekomst?
5. Let op de context. Je leeft niet op een eiland en bent altijd gesitueerd.
Houd rekening met regels en de eisen die aan jezelf gesteld worden.

Daadkracht, oefenen, experimenteren en praktijkervaringen opdoen is onontbeerlijk!

 

                                            Uit: “Tegen de onverschilligheid” door Prof. Dr. J. Dohmen

 

Tijdens het congres op 5 november 2015 “Eigen-wijs ouder worden, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!” schreef spreker Joep Dohmen als opdracht in zijn boeken:
“Maak van je leven een kunstwerk!”

 

Sinds 2010 verdiept een groep van 20 NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.
Er zijn zes bijeenkomsten per jaar en deze worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden.

 

Begin 2017 komt er een tweede groep Levenskunst onder leiding van Feike van Gorkum en Marijke Boverhof
                                                                                                                              December 2016


Levensvragen-levenskunst
Vraag, wat is moeilijker, een boek schrijven over Levensvragen-levenskunst of een stukje van een paar honderd woorden voor ons veel geprezen Nes bulletin? Het zou best wel eens het laatste kunnen zijn want over dit onderwerp is zoveel te vertellen, het is zo omvangrijk, zo divers en er zijn zoveel ingangen, dat wanneer je je er in gaat verdiepen je alle kanten op schiet. Probeer maar eens om levenskunst te definieren. Wie moet je proberen te zijn of wat moet je leren of kunnen om een levenskunstenaar te zijn? Al gauw kom je er achter dat dat voor niemand gelijk is want iedereen kijkt weer net even anders tegen het leven aan. Hoe vind je dan een algemene definitie. Of moet je daar ook helemaal niet naar zoeken? Toch maar proberen. Mijn eigen definitie zou kunnen zijn: Een zo verstandig en prettig mogelijk leven leiden. Na wat google(n) vond ik : Draag zorg voor jezelf. Iedereen moet voor zichzelf bepalen wat dat is en hoe hij of zij dat zou kunnen bereiken. Dat laatste is m.i. belangrijk. De weg naar levenskunst is voor iedereen een andere weg.
De behoefte om die weg te vinden zal stijgen met de leeftijd. Vooral op gevorderde leeftijd komt van alles op je af (ziekte, verlies, enz.) waar tegen je bestand moet zijn en waar tegen je je moet wapenen.
En een groot aantal van De Nes leden hebben die gevorderde leeftijd.

 

Dit gezegd hebbend nu eerst maar even dicht bij huis blijven. Levensvragen-levenskunst is een onderdeel van de Tafel Kunst en Cultuur en wordt enthousiast en deskundig geleid door Janny van Helden, bijgestaan door Nera Cordes en Else Molenaar. De groep bestaat uit ca. 20 leden (wat meer vrouwen dan mannen) en komt ca. zes keer per jaar bijeen meestal op de woensdagmiddag. De deelnemers zijn van gevorderde leeftijd. Waar hebben we het over?

 

Enkele doelstellingen:

. Wakker en alert ouder worden.
. Meer vragensteller zijn dan allesweter.
. Vanuit een onderzoekende houding antwoord vinden op levensvragen.
. Inzet leveren om actief en duidelijk te communiceren.

 

Door het stellen van vragen aan elkaar en onszelf willen we helder communiceren over wat ons bezig houdt, zodat we de kunst van het leven beter verstaan. Wakker en alert ouder worden kan je nl. alleen maar door te blijven onderzoeken en jezelf vragen te stellen. De hulp van anderen als vrager en toetser is hierbij onmisbaar. Waar hebben we het dan over?

 

Enkele voorbeelden:
. Wat biedt de samenleving jou en wat heb jezelf te bieden?
. Welke betekenis heeft deze fase in je leven?
. Welk belang heb je bij het sluiten van nieuwe vriendschappen?
. Wat hebben generaties elkaar te zeggen?
. Welke verliezen heb je te incasseren en hoe ga je daar mee om?

 

Nu moet er een keuze gemaakt worden want een opsomming geven van alle onderwerpen die zijn behandeld heeft weinig zin. Dan doe je tekort aan het onderwerp en aan de beleving er van tijdens de gesprekken. Maar dat maakt het schrijven over levensvragen-levenskunst ook meteen problematisch want de beleving krijg je alleen tijdens de bijeenkomsten en is niet te verwoorden in dit stukje tekst. Toch wil ik enkele onderwerpen noemen die een beeld geven waarover we het hebben. De fantasie van de lezer moet dan maar de rest doen.

 

Wij Zelf
Respectvol zijn.
Compassie/empathie
Humor/levendigheid
Emoties tonen en zien
Belangstellend zijn en tonen

 

Ten opzichte van de ander
Vergevingsgezind zijn
Betrouwbaar zijn
Willen en kunnen luisteren
Eerlijk/oprecht zijn
Uitgaan van gelijkwaardigheid

 

Levensvragen
Regisseur zijn over je leven
Engagement
Vriendschap
Levenstestament
The Bucket list (wat zou je nog willen doen)
Geven en nemen

 

Films
Enkele toepasselijke films die we gezamenlijk hebben bekeken
. TOUS ENSEMBLE over vriendschap
. AWAY FROM HERE over dementie
. THE BUCKET LIST over vriendschap en wat je nog wil doen

 

Er is een keuze gemaakt uit de vele onderwerpen anders zien we door de bomen het bos niet meer. Die keuze is bovendien nogal persoonlijk. Anderen zouden andere onderwerpen als vb. hebben genomen. En ik ontkom er dan ook niet aan er nog maar wat persoonlijks aan toe te voegen.
Naar mijn mening is levenskunst vooral ook de weg naar levensgeluk. Succes, geluk en gezondheid staat met het vermogen om verbonden te zijn met anderen in een wereld die hectisch en chaotisch is. Als je er naar streeft (en dat is moeilijk genoeg) om zoveel mogelijk te leven aan de hand van wat je leert van o.a. bg. onderwerpen en je kan daaraan vasthouden , dan zal je een prettiger, gemakkelijker en interessanter leven hebben. De onderwerpen liggen niet zo voor de hand als bv. een ‘goed vak leren’ maar de kennis er van en er naar handelen zet je wel ‘steviger ’in het leven.
En het belangrijkste van alles is misschien nog wel het volgende : De weg naar het geluk loopt niet van anderen naar u, maar van U naar anderen.

 

Wim Berenschot


Top