plaatje kunstcultuur met logo 250x100

Inhoud

Voor vragen, opmerkingen en suggesties e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Actualiteit 250x100

 • Bruno Barat Art Gallery
 • Kruisstraat 21, 8051 GD Hattem (klik hier voor de website)
 • Galeriehouder en kunsthistoricus Bruno Barat. Na een succesvolle internationale danscarrière, onder andere als solist bij het Nationale Ballet, studeerde Bruno Barat af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie de schildertechniek van de tweede helft van de 19de eeuw in Europa.
 • Giacometti-Chadwick, Facing Fear
  Fundatie, Zwolle; t/m 6 januari 2019
  De tentoonstelling omvat meer dan 150 werken. Voor het eerst is het werk van Giacometti en Chadwick zo nadrukkelijk samengebracht 
  (klik hier voor de website).

 • “Pittoresk Hattem, getekend en geschilderd door bekende kunstenaars"
  Voerman Museum Hattem
  Pittoresk Hattem getekend en geschilderd door bekende kunstenaars”. Beslaat de periode van de 17de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Werken van onder andere Snayers, Groenewegen, Bastert, Bosboom, Langeveld en Haverkamp lopen langs diverse kunststromingen in de schilderkunst
  (klik hier voor de  website).

 • Utrecht, Caravaggio en Europa
  Centraal Museum, Utrecht, 16 december 2018 t/m 24 maart 2019. Start kaartverkoop 23 oktober!!
  De tenstoonstelling
  brengt het Rome van 1600-1630 naar Utrecht. Met zeventig meesterwerken laat de tentoonstelling voor het eerst de Utrechtse Caravaggisten van Baburen, Ter Brugghen en van Honthorst, naast hun Europese collega’s zien
  (klik hier voor de website).

 • Scandinavische kerstmarkten in Rotterdam en Amsterdam
  De lange, donkere winter in de noordelijke landen is een bijzondere periode. We verzamelen ons rond de gloed van het kaarslicht, zoeken de warmte op van de open haard. Bakken brood en koekjes, die de kamers vullen met  zoete geuren. We breien, maken versieringen voor “Jul”: het wiel van de tijd, dat het jaar draait naar lichtere dagen.
  De Scandinavische kerken in Nederland organiseren jaarlijks grote kerstmarkten met verkoop van traditionele eetwaar, design en kerstversieringen (klik hier voor de website).

 • Filosofiegroep 2: 
  Tijdens de bijeenkomst op donderdag 18 oktober zijn we verder gegaan met de behandeling van de filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Onderwerpen die aan bod kwamen:

  Wetenschap en Kunsten
  Rousseau vond dat wetenschap en kunsten en slechte invloed hebben op de ethiek en moraal van de, van nature “onbedorven”, mens. De groep kon zich daar niet in vinden. Wetenschap is in principe waarden-vrij: de toepassing van de verworven kennis is dat echter niet. Dat geldt ook voor de kunst voor zover die authentiek is. Het is de buitenwereld die het uiteindelijk ”labelt”, waardeert of afkeurt.
  Particulier eigendom
  Rousseau was tegen particulier eigendom: hoe kan iemand iets bezitten wat in principe van ons allemaal is? Bijv. grond, grondstoffen, maar ook vermogen dat is opgebouwd op basis “winst” (meer vragen dan de integrale kostprijs). Dit leidt tot ongelijkheid cq ongelijke kansen, ook voor latere generaties. Hier konden we ons wel enigszins in vinden, waarbij we ons wel realiseren dat er verschillen ontstaan omdat de een er meer van maakt dan de ander. Maar hoe voorkomen we dan dat de volgende generaties met een ongelijk speelveld starten
  Pedagogiek
  We zien dat de “pedagogiek” van Rousseau (sluit aan bij de belevingswereld en levensfase van het kind en geef het goede voorbeeld) in steeds meer schooltypen terugkomt.

  Met deze onderwerpen hebben we de bespreking van deze filosoof, maar daarmee ook het tijdperk van de Verlichting afgerond. De Verlichting die grote invloed heeft gehad op de vormgeving van bijv. de huidige liberale democratie. Zijn we het nog steeds eens met de uitgangspunten en dus met die vormgeving? Steven Pinker breekt daar nog een lans voor in het Volkskrant Magazine van 20 oktober jl. (klik hier voor het artikel).
  De volgende keer (donderdag 15 november) gaan we ons bezig houden met Friedrich Nietzsche “De Filosoof met de Hamer”.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Doelstelling 250x100 

Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.

Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. 

Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Presidium 250x100

voorzitter: Agatha Regeer-van Eijsden

leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman, Hans Verberne

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Programma 2018 250x100

vrijdag 16 feb

     Katjuscha Otte (kunsthistorica) over schilderes Jo Koster, een bijzondere kunstenares die 150 jaar geleden werd geboren in Kampen. Werken van haar hangen o.a. in het Voerman Museum Hattem (zie verslag van de lezing).

vrijdag 20 apr:
     Thea Evers over Willem Wilmink (neerlandicus, maar vooral dichter, schrijver, zanger) (zie verslag van de lezing).

vrijdag 1 juni:
     Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur met een kunstzinnig tintje, aan het eind van de middag (16:30 uur) (zie aankondiging).

donderdag 13 sep:
     In verband met ziekte van de spreker is de lezing van Martin Berger
 over de verschillende beschavingen van Midden- en Zuid-Amerika geannuleerd. Er zal in overleg een nieuwe datum gezocht worden.

donderdag 8 nov:
     Monique Hafkamp (kunsthistorica) over de beeldhouwkunst van Barbara Hepworth en Henry Moore (klik hier voor meer informatie).

 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur in de afgelopen jaren: Eerdere bijeenkomsten.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>


 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Filosofie 250x100

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze "levens"vragen kritisch aan de slag gaat, wordt je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen.

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Zij die die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan één van de 
twee filosofiegroepen (zie hierna) kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Filosofie 1 of Filosofie 2.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Filosofie 1

Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.

De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.

Wat bespreken we zoal? In de 150 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. 

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Filosofie 2

Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.

De groep bestaat op dit moment uit twaalf leden.

De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie, plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: "Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?" in historisch perspectief en schuwt niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Literatuur 250x100

De Tafel Kunst & Cultuur kent twee literatuurgroepen (aangeduid als leesgroepen). Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid. 

Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren.
De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.

Leesgroep 1 komt 8x per jaar op donderdag van 13.00 - 14.30 u bij elkaar.
Leesgroep 2 komt 8x per jaar op woensdag van 16.00 - 17.30 u bij elkaar.

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een leesgroep kunnen contact opnemen via
 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Leesgroep.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Levenskunst 250x100

Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dr. J. Dohmen over Levenskunst.

Sinds 2010 verdiept een groep NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.

Vanwege de grote belangstelling is er in 2017 een tweede groep gevormd. De aanpak en begeleiding van de groepen verschillen enigzins (zie hierna).

Informatie/Aanmelding
Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via
 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Levenskunst 1 of Levenskunst 2 (zie hierna).

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Levenskunst 1

Levenskunst 1 heeft zes bijeenkomsten per jaar op donderdagmiddag van 14:00 - 16:30 uur. Sinds 2018 eten we 1 keer per maand met elkaar. Levenskunst in de praktijk!

De middagen worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden. 

Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot - Levenskunst-Levensvragen.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Levenskunst 2

Levenskunst 2 komt 1x in de maand bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur.

De thema's worden aan het begin van een bijeenkomst geïnventariseerd: wat heeft je de afgelopen tijd het meest beziggehouden? Vandaaruit wordt besloten op welk thema wordt doorgegaan. Zie enkele situaties van waaruit thema's kunnen ontstaan.

Marijke Bovenhof en Feike van Gorkum leiden alleen het proces en doen ook inhoudelijk mee met de groep.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

Top