Inhoud

Voor vragen, opmerkingen en suggesties e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

Actualiteit/Wetenswaardigheden

 • vrijdag 16 feb. 20:00 uur (inloop 19:30 uur): Katjuscha Otte over Jo Koster!!!      

  Het is dit jaar 150 jaar geleden dat schilderes Jo Koster (1868-1943) geboren werd. Aanleiding voor een lezing van Katjuscha Otte over deze bijzondere kunstenares. Jo Koster was een zogenaamde brood-schilderes, werkend in onze regio, die zich kan meten met Hollandse impressionisten. Werken van haar hangen o.a. in het Voerman Museum Hattem.
  Katjuscha Otte is kunsthistorica en werkte de afgelopen acht jaar als freelance curator voor verschillende musea. Ze werkte mee aan meerdere publicaties over Piet Mondriaan en maakte meerdere tentoonstellingen. 

 • Kunst bij de NES van onze eigen Agatha Regeer-van Eijsden: vilttechnieken.
  Voor meer (achtergrond) informatie, klik hier! Gaat dat zien!

 • Noord-Veluws Museum in Nunspeet: Vrouwen Uit de kunst!
  Kunstenaressen op de noordelijke Veluwe 1880-1950, t/m 4 maart 2018. Museumkaart geldig

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Doelstelling Tafel Kunst & Cultuur

Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.
Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.
Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. Ook bestaat de mogelijkheid workshops te organiseren, zoals dat reeds enkele keren op het gebied van beeldhouwen, keramiek en schilderen gebeurde.

Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Presidium van de Tafel Kunst & Cultuur

voorzitter: Agatha Regeer-van Eijsden
leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman, Hans Verberne

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

 

Het programma in 2018

vrijdag 16 feb:
     Katjuscha Otte (kunsthistorica) over schilderes Jo Koster, een bijzondere kunstenares die 150 jaar geleden werd geboren in Kampen. Werken van haar hangen o.a. in het Voerman Museum Hatte
mMeer over Jo Koster en Katjuscha Otte.

vrijdag 20 apr:
     Thea Evers over Willem Wilmink (neerlandicus, maar vooral dichter, schrijver, zanger)

vrijdag 1 juni:
     Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur met een kunstzinnig tintje, aan het eind van de middag.

donderdag 13 sep:
     Martin Berger over volkeren uit Zuid- en Midden Amerika: Inca's, Maya's, Azteken, overeenkomsten en verschillen.

donderdag 8 nov:
     Monique Hafkamp (kunsthistorica) over beeldhouwkunst.

 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur in de afgelopen jaren: Eerdere bijeenkomsten.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

(Sub)groepen

Onder de vlag van onze Tafel Kunst & Cultuur opereren enkele subgroepen waaraan een ieder op voorwaarde van lidmaatschap van de Tafel kan deelnemen.

 • twee filosofiegroepen
 • twee leesgroepen en
 • twee groepen levenskunst (deze laatste twee groepen organiseren hun activiteiten zelfstandig).

 Voor elk van de groepen volgt hieronder een korte introductie.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze "levens"vragen kritisch aan de slag gaat, wordt je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen. 

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Filosofie 1
Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:30 uur.
De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.

Wat bespreken we zoal? In de 110 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. Te veel om hier op te sommen.

Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die met enthousiasme mee willen doen aan onze filosofische gesprekken en bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Indien het storm gaat lopen zal een wachtlijst worden ingesteld.

Wie meer informatie wil hebben over de filosofiegroep kan contact opnemen met: Gerard Regeer, tel.: 0578-612945 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Filosofie 2

Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:30 uur.
De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie, plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: "Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?" in historisch perspectief en schuwt niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met:
Gerard Regeer, tel.: 0578-612945 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Leesgroepen 1 en 2

De Tafel Kunst & Cultuur kent twee leesgroepen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid. Toen de leesgroep, bestaande uit tien leden, verzoeken kreeg van mensen om ook lid te worden van de groep, is uit praktische overwegingen besloten om een nieuwe leesgroep op te richten. Leesgroep 1 telt op dit moment elf leden en leesgroep 2 heeft negen leden.

Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren.
De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.

Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die lid willen worden van een leesgroep zijn van harte welkom. Bij de aanmelding van meer dan drie leden zal een wachtlijst worden ingesteld.

Wie meer informatie wil kan contact opnemen met:
Gerard Regeer, tel.: 0578-612945 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Levenskunst

Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dr. J. Dohmen over Levenskunst 

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

Levenskunst 1

Sinds 2010 verdiept een groep van 20 NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen. Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot - Levenskunst-Levensvragen
Er zijn zes bijeenkomsten per jaar, meestal op de woensdagmiddag, en deze worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden.

<Terug naar Inhoud>

 

 

 

 

 

Levenskunst 2

We worden allemaal ouder en dat ouder worden gaat vaak gepaard met veel veranderingen in het leven. We werken niet meer en zoeken ons heil in vrijwilligerswerk of we richten ons meer op de kinderen en kleinkinderen. We krijgen meer problemen met onze gezondheid en we zien steeds meer mensen om ons heen wegvallen. Hoe gaan we om met al deze veranderingen. Vaak vragen we ons dat niet eens af. We doen wat we denken dat goed is.
In de groep levenskunst 2 is het de bedoeling dat we ons meer bewust bezighouden met veranderingen in ons leven en aan elkaar uitwisselen hoe we daarmee omgaan en met welke vragen we blijven zitten en wat we daarmee doen. Wellicht is het mogelijk dat we zodoende op andere gedachten gebracht worden, of dat we gesterkt worden in hoe we op veranderingen in ons leven reageren.
Maar ook in ons dagelijks leven kunnen zich allerlei situaties voordoen waar we op reageren. Soms zijn die reacties vanzelfsprekend voor ons maar voor anderen niet en roepen ze vragen op. Vragen die ons verder doen nadenken over zaken die voor ons vanzelfsprekend waren. Zulke confrontaties kunnen boeiend zijn en het gesprek erover kan ons leven en het contact met anderen verdiepen.
Dat is vooral ook wat we willen bereiken in de groep levenskunst 2. Vaak praten we met andere mensen en zijn dan geneigd om de vragen, die we bij het verhaal van de ander hebben, voor ons te houden. Soms uit angst iemand voor het hoofd te stoten en soms, omdat we iemand niet willen verontrusten. Maar vragen hebben bij wat iemand vertelt, herbergt de mogelijkheid in zich iemand werkelijk te ontmoeten en het contact met de ander te verdiepen en is dat juist niet waar we vaak naar op zoek zijn?

Levenskunst 2 is nu één jaar bezig. Tijdens een evaluatie bleek dat de groep zeer tevreden is over de vorm en de diepgang met betrekking tot de inhoud en over het respect waarmee we met elkaar zijn omgegaan. Daarbij kwam ook naar voren dat er nog ruimte is voor meer mensen die belangstelling hebben voor levenskunst en zich op open wijze willen uitspreken over de verschillende thema’s die we in het dagelijkse leven tegenkomen en daarover hun gedachten willen delen.
Levenskunst 2 komt 1 x in de maand bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan kunt contact opnemen met:
Marijke Boverhof en Feike van Gorkum.
Elspeterweg 30 A
8171ET Vaassen
Tel.: 0578-617460
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

<Terug naar Inhoud>

Top