plaatje kunstcultuur met logo 250x10015 jaar

Inhoud

Voor vragen, opmerkingen en suggesties e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Actualiteit 250x10015 jaar

 • Bettina van Haaren, Spiegelingen – Mirroring
  CODA Museum in Apeldoorn, t/m 2 juni (klik hier voor de website).

 • De Naakte Waarheid (100 topwerken)
  Rijksmuseum Twenthe in Enschede, t/m 16 juni 2019 (klik hier voor de website).

 • Nieuw: Museum STAAL (STAring en ALmen)
  Klein, mooi verbouwd, museum. De dichter Staring woonde op het buiten de Wildenborch.
  (klik hier voor de website)Te combineren met een bezoek aan de Staringkoepel, 13 km vanaf museum. Leuke wandeling of fietstocht met handmatig te bedienen pontje over de Berkel.

 • Filosofiegroep 2:
  Nadat we in de bijeenkomst van 18 april geïnventariseerd hebben met welke filosofen we ons de eerstkomende tijd gaan bezig houden, storten we ons op donderdag 16 mei 2019 op twee Amerikaanse filosofen uit het begin van de 19e eeuw: Emerson en Thoreau. Deze filosofen benadrukken de eigen verantwoordelijkheid van mensen (zelf nadenken, niet met de grote groep meegaan). Dit kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hun ideeën hierover hebben mannen als Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela etc. geïnspireerd. Daarnaast benadrukken zij dat de mens een onderdeel is van de natuur, niet naast of er boven. Zij hebben daarmee de basis gelegd voor de meer ecologishe benadering van het beheren van onze aarde (i.p.v. de huidige, vooral economische, benadering). Frederik van Eeden heeft met de onderneming Walden 2 zich laten inspireren door het Boek Walden van Thoreau: terug naar de eenvoud!
  Na deze bijeenkomst gaan we het zomerreces in.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Doelstelling 250x10015 jaar 

 • Wij beogen met de Tafel Kunst & Cultuur voor de leden van de Nes een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuuruitingen te brengen en om via verdieping nog meer daarvan te kunnen genieten.

 • Mede aan de hand van de wensen van de tafelleden zoeken we uit de wel haast onuitputtelijke bron van kunst en cultuur naar onderwerpen die onze leden zouden kunnen interesseren en inspireren.Daartoe presenteren we minimaal vier keer per jaar een avond met een lezing, en voor alle leden van de Nes eenmaal per jaar een informele middag: Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. 

 • Bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur vinden plaats op donderdag- of vrijdagavond. Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Presidium 250x10015 jaar

 • voorzitter: Agatha Regeer-van Eijsden
  leden: Ingebjorg Chavannes, Harriet Karyotis, Aukje de Voogd-van Haeringen, Hanneke Weijman, Hans Verberne

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Programma 2019 250x10015 jaar

 • Vrijdagavond 1 maart:
  Galeriehouder en kunsthistoricus Bruno Barat heeft ons in woord en dans de ontwikkelingen in het Ballet laten zien. Bruno is als balletdanser verbonden geweest aan het Nationaal Ballet. Klik hier voor het verslag.

 • Vrijdagavond 26 april: 
  Martin Berger (*), conservator bij het Tropenmuseum, Afrikamuseum en Museum Volkenkunde, gaat ons bijpraten over de verschillende beschavingen van Midden- en Zuid Amerika en hun kunstuitingen. Klik hier voor de aankondiging.
  (*) Deze lezing stond gepland op donderdag 13 september 2018, maar kon i.v.m. ziekte van de spreker geen doorgang vinden.

 • Ontmoeting met de tafel Kunst & Cultuur op 24 mei gaat niet door!!
  Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

 • Donderdagavond 12 september:
  Lidwine Janssens over Entartete Kunst: verboden kunst onder het nazi-regime. De bijzondere relatie van Entartete Kunst met Huis Wylerberg (bij Nijmegen) komt aan de orde. Ook zullen er lijntjes getrokken worden naar het hier en nu.

  Lidwine is als initiat
  iefneemster/bestuurslid en als ontwerper van educatieve projecten (voor dit laatste Klik hier voor meer informatie) betrokken bij de Wylerbergkring (Klik hier voor meer informatie).

 • Zondagmiddag 13 oktober 15:00 uur:
  In een coproductie met het Kulturhus draaien we de film “De Rode Ziel” van Jessica Gorter (dochter van de NES-leden Ida en Oene Gorter). Jessica zal de (achtergronden van de) film inleiden en na afloop eventuele vragen beantwoorden.

 • Zaterdagavond 9 november 20:00 uur:
  We vieren als tafel Kunst & Cultuur ons derde lustrum met een optreden van Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint in de Jumbo-zaal van het Kulturhus met het programma Literair Varié2.


 • In voorbereiding:
  Samen met de tafel Economie willen we dit jaar een bezoek brengen aan een theater met een lezing over het runnen van een theater, een gezamenlijk diner en een voorstelling.

 

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van de Tafel Kunst & Cultuur in de afgelopen jaren: Klik hier voor eerdere bijeenkomsten.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>


 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Filosofie 250x10015 jaar

 • De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Door de opkomst van de wetenschappen is haar werkterrein verschoven naar het zoeken van antwoorden op vragen waarop de wetenschap nog geen of twijfelachtige antwoorden heeft kunnen geven. Wat zijn die belangrijkste filosofische vraagstukken? Zonder uitputtend te zijn: wat is geluk, rechtvaardigheid, kennis, schoonheid, liefde, voelen, spreken, geloven, dromen, handelen, genieten, denken, leven? Als je met deze "levens"vragen kritisch aan de slag gaat, wordt je je bewust van je eigen vooronderstellingen en biedt het je de mogelijkheid die met anderen (filosofen en niet-filosofen) te toetsen.

 

 • Informatie/Aanmelding Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die bereid zijn een eigen inbreng te leveren zijn van harte welkom. Zij die die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan één van de twee filosofiegroepen (zie hierna) kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Filosofie 1 of Filosofie 2.

 

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Filosofie 1

 • Filosofiegroep 1 is sinds oktober 2005 één middag in de maand actief. Dat is altijd de eerste donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit zestien leden.

 • Wat bespreken we zoal? In de 150 bijeenkomsten die we achter de rug hebben, zijn veel verschillende onderwerpen aan bod geweest. We hebben via de video/dvd een uitgebreide Teleac-cursus gevolgd waarin de meest bekende filosofen, te beginnen met Plato en Aristoteles, zijn behandeld alsmede de belangrijkste stromingen door de eeuwen heen en actuele ethische vraagstukken. Nog een greep: de Chaostheorie, de globalisering in relatie tot de tendens tot individualisering, levenskunst, het einde van het grote verhaal (Lyotard), identiteit en authenticiteit, etc. De actualiteit wordt sowieso niet geschuwd. Interessante artikelen uit het Filosofie Magazine kunnen leiden tot discussies. Ook religie gerelateerde onderwerpen zijn besproken. 

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

Filosofie 2

 • Filosofiegroep 2 is sinds begin 2017 één middag in de maand actief. Dat is altijd de derde donderdag van de maand en wel van: 13:30 - 15:00 uur.
  De groep bestaat op dit moment uit twaalf leden.

 • De groep volgt in grote lijnen de geschiedenis van de westerse en niet-westerse filosofie, plaatst de door filosofen gegeven antwoorden op de vragen van Kant: "Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens?" in historisch perspectief en schuwt niet de antwoorden te toetsen aan de hedendaagse actualiteit.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Literatuur 250x10015 jaar

 • De Tafel Kunst & Cultuur kent twee literatuurgroepen (aangeduid als leesgroepen). Er is geen inhoudelijk verschil tussen leesgroep 1 en 2 zoals ze worden aangeduid.
   
 • Wat wordt er gelezen, hoe komt de keuze tot stand en hoe vindt de bespreking plaats?
  Er wordt zowel Nederlandse literatuur als vertaalde buitenlandse literatuur gelezen. Het kan een klassiek boek zijn, maar ook moderne literatuur, waarbij prijswinnaars van literatuurprijzen hoog scoren. 
  De keuze van de boeken geschiedt uiterst democratisch, een ieder kan zijn/haar voorkeuren inbrengen.
  De bespreking van de boeken is volledig open. Alle deelnemers krijgen het woord om hun mening te geven over de literaire kwaliteiten van het boek. Vervolgens is het meest spannende deel van de bespreking de interpretatie van de inhoud van het boek. Volgens literatuur-wetenschappelijke opvattingen heeft elke lezer recht op zijn eigen interpretatie. Onder één voorwaarde: de interpretatie moet zijn af te leiden uit de tekst.

 • Leesgroep 1 komt 8x per jaar op donderdag van 13.00 - 14.30 u bij elkaar.
  Leesgroep 2 komt 8x per jaar op woensdag van 16.00 - 17.30 u bij elkaar.
 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een leesgroep kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Leesgroep.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 

 plaatje kunstcultuur met logo Levenskunst 250x10015 jaar

 • Invulling geven aan het leven verloopt voor iedereen anders: individuele omstandigheden en individuele mogelijkheden verschillen. Het is de kunst om het leven niet zomaar te laten gebeuren, maar om, daar waar mogelijk, regie te houden over dat verloop. Met elkaar praten over hoe we dat wel of niet doen, helpt ons in te zien welke mogelijkheden er zijn en of we daar praktisch wat mee kunnen doen in ons eigen leven. Zie voor een kleine verkenning van wat levenskunst is: Prof. Dr. J. Dohmen over Levenskunst.

 • Sinds 2010 verdiept een groep NES-leden, mannen en vrouwen, zich in het onderwerp Levenskunst. De groepsleden hebben zich “inspanningsplichtig” verklaard om wakker en wijs ouder te willen worden.
  Wij onderzoeken verschillende levensthema’s, wij bevragen en stimuleren elkaar onze meningen te toetsen en onze daadkracht te ontwikkelen.

 • Levenskunst heeft zes bijeenkomsten per jaar op donderdagmiddag van 14:00 - 16:30 uur. Sinds 2018 eten we 1 keer per maand met elkaar. Levenskunst in de praktijk!

 • De middagen worden voorbereid en uitgevoerd door Nera Cordes, Else Molenaar en Janny van Helden.

 • Zie voor een beschrijving van behandelde onderwerpen: Wim Berenschot - Levenskunst-Levensvragen.

 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Levenskunst.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

 

 

 

plaatje kunstcultuur met logo Inspiratie Zingeving 250x10015 jaar

 • We worden allemaal ouder en dat ouder worden gaat vaak gepaard met veel veranderingen in het leven. We werken niet meer en zoeken ons heil in vrijwilligerswerk of we richten onze aandacht meer op onze kinderen en kleinkinderen. We krijgen meer problemen met onze gezondheid en we zien steeds meer mensen om ons heen wegvallen. Hoe gaan we om met al deze veranderingen? Vaak vragen we ons dat niet eens af. We doen wat we denken dat goed is. In de groep Inspiratie en Zingeving is het de bedoeling dat we ons meer bewust bezighouden met veranderingen in ons leven en aan elkaar uitwisselen hoe we daarmee omgaan en met welke vragen we blijven zitten en wat we daarmee doen. Wellicht is het mogelijk dat we zodoende op andere gedachten gebracht worden, of dat we gesterkt worden in: hoe we op veranderingen in ons leven reageren. We merken zo door wie of wat we geïnspireerd zijn in ons leven en worden we ons meer bewust van onze zingeving aan het leven.

 • We doen dat door in deze groep elkaar te vertellen wat ons in de afgelopen tijd het meest heeft bezig gehouden. Aan de hand hiervan proberen we vast te stellen of in de verhalen die we elkaar vertellen thema’s liggen waar we wat verder op door kunnen gaan en onze gedachten erover uit te diepen. Ook is het mogelijk dat een lid een thema heeft waar hij of zij wat mee zou willen. Klik hier voor een nadere toelichting en de ervaringen van groepsleden.

 • In principe komen we elke maand bij elkaar. De groep wordt geleid door Marijke Boverhof en Feike van Gorkum. Zij begeleiden vooral de voortgang ven het proces in de groep. De groep bepaalt de inhoud van wat er besproken wordt. Verder wordt van elke deelnemer gevraagd om datgene wat in de groep besproken wordt en dat persoonlijk is, niet aan derden te vertellen.

 • Informatie/Aanmelding
  Leden van de Tafel Kunst & Cultuur die meer informatie willen hebben en/of willen deelnemen aan een groep kunnen contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp Inspiratie & Zingeving.

<klik hier voor terug naar inhoudsopgave>

Top