Tafel Muziek

Tafel muziek

Per 1 januari 2020 bestaat het presidium van de Tafel Muziek uit 3 personen: Koosje Kiezebrink, Fokko Andringa en Anneke van den Ancker. De 2 laatste personen zijn aan de leden van de NES, zijnde bestuurslid en oud-bestuurslid NES, bekend. Koosje Kiezebrink is recentelijk lid geworden van de NES.

Wie is Koosje?
Koosje studeerde aan het Conservatorium van Utrecht: Kerkorgel, piano en zang. Na dit met succes afgerond te hebben studeerde ze vervolgens Muziekwetenschappen ook in Utrecht en deed ze de opleiding voor dirigent. Ze specialiseerde zich in de Authentieke Uitvoeringspraktijk vanaf de Middeleeuwen. Ze speelde en zong, zowel solistisch als in ensembleverband in verschillende ensembles waarmee ze optrad in binnen en buitenland. Ze was tevens als dirigent werkzaam. Naast het musiceren had Koosje een eigen lespraktijk en gaf ze cursussen. Koosje woont sinds 2006 in Epe.

De Tafel Muziek neemt een bijzondere positie in t.o.v. van andere tafels zoals K en C , Historie, Economie en Reizen en Natuur. Musea, bedrijven, tuinen etc. kun je bezoeken als programmaonderdeel voor deze tafels, maar deze uitstapjes zijn slechts op zeer beperkte schaal toepasbaar bij ‘Muziek’. Als we aan uitstapjes voor de Tafel Muziek denken dat betreft het meestal een bijwonen van een muzikaal optreden. Dat betekent kaarten reserveren (dat betreft lange termijn indien je ze nog wenst te retourneren). Besloten is geen concerten boven de € 25 entreeprijs aan te bieden. Uitstapjes plannen voor de Tafel Muziek is lange termijn planning en waarschijnlijk pas te verwachten na mei 2020 want…

bv de concertagenda vanaf mei 2020 in het Geelvinck Muziekmuseum te Zutphen, m.b.t. Kasteelconcerten, m.b.t. kamermuziek gemeente Brummen, in de Gudulakerk te Lochem, in de Catharinakapel te Harderwijk (allen in de omgeving Epe) is nog niet gepubliceerd. Concerten tot mei 2020 (onder de € 25) zijn over het algemeen al volgeboekt of niet meer op termijn te reserveren.
Mocht u een idee hebben voor het bijwonen van een muzikaal optreden elders in onze omgeving door NES-leden van de Tafel Muziek laat het ons via de mail muziek@nesepe.nl weten. Of telefonisch via 0578 620433.

Het tafelbestuur wil ook het ‘Beethovenjaar’ gedenken en nagaan of we Beethoven op één of andere manier in ons programma kunnen opnemen.

Daarnaast willen we ook invulling geven aan een aantal muzikale avonden/middagen op onze thuislocatie het Kulturhus. We willen graag kwaliteit in huis halen maar er zitten grenzen aan ons budget. Binnenkort hoort u meer van onze plannen daaromtrent. Ook hier graag informatie uwerzijds m.b.t. het vinden van geschikte musici voor een optreden.

Eerst willen we als presidium van de Tafel Muziek onderzoeken of er bij de leden van de Tafel Muziek interesse is om ons met een kleine groep (maximaal 15) te verdiepen in het ‘ontrafelen’ van een compositie. We denken aan ‘Het Nachtlied’ van Mendelssohn. Koosje zal deze try-out begeleiden. Respons graag per mail naar muziek@nesepe.nl

En last but not least: we prijzen ons als tafelbestuur gelukkig dat Jan Vervoort (oud-presidiumlid Tafel Muziek ) zich bereid verklaard heeft met zijn combo op 18 december 2020 als afsluiting van het verenigingsjaar weer een optreden in onze Sociëteit te verzorgen.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo