de nieuwe eper sociëteit

Tafel muziek

“Goede muziek is muziek die gemakkelijk je oor binnendringt en moeilijk uit je geest te bannen is”

een bijzondere tafel

De Tafel Muziek neemt een bijzondere positie in ten opzichte van de andere Tafels zoals Kunst & Cultuur, Historie, Economie en Reizen & Natuur. Musea, bedrijven, tuinen en dergelijke kun je bezoeken als programmaonderdeel voor deze Tafels, maar deze uitstapjes zijn slechts op zeer beperkte schaal toepasbaar bij ‘Muziek’.

De Tafel Muziek wil met gelijkgestemde leden van de NES de liefde voor de muziek delen. Dat willen we doen door vier tot zes keer per jaar activiteiten te ondernemen op muzikaal gebied.

Het muziekgenre waarop wij ons richten is breed: van jazz tot klassiek, van liedkunst tot opera, van piano tot percussie.

Tafel Muziek Mozart

uitstapjes met de tafel muziek

Voor een excursie zal een extra bijdrage van de leden worden gevraagd. Mocht u een idee hebben voor het bijwonen van een muzikaal optreden door NES-leden van de Tafel Muziek laat het ons via de mail muziek@nesepe.nl weten. 

Orkest

Presidium van de Tafel Muziek

Cees Laponder, voorzitter
Marleen Klokman, secretaris
Bart van Vemde, penningmeester

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo