de nieuwe eper sociëteit

Tafel Reizen & Natuur

Onze wereld beter leren kennen

De Tafel Reizen & Natuur wil haar kennis van landen, volkeren en natuur vergroten. Naast reisverslagen zijn het vooral ook kleurrijke presentaties en lezingen over landen en natuur in en buiten Nederland. De presentaties kunnen een raakvlak hebben met andere Tafels.

Lezingen en uitstapjes

De leden van de Tafel hebben inbreng  in het programma door aan te geven waar hun interesse naar uitgaat. Zij kunnen personen voordragen om een lezing te geven. Elk jaar worden er avond – en middagbijeenkomsten georganiseerd. We maken uitstapjes ergens in het land of in de natuur in de buurt.
Voor de avond – of middagbijeenkomst wordt meestal een spreker van buitenaf uitgenodigd. Een enkele keer is er een presentatie door een van de leden zelf. De middagbijeenkomst met als thema ‘Ontmoeting met de Tafel Reizen & Natuur’ heeft een meer informeel karakter. Er is dan gelegenheid om elkaar als NES tafelleden te ontmoeten.
De lezingen op woensdagmiddag beginnen meestal om 14.00 uur. De tijden voor de andere uitstapjes en activiteiten worden tijdig bekend gemaakt. De Ontmoeting met… en borrellezing zijn op een vrijdag aan het eind van de middag. Aanvang 16.00 uur of 16.30 uur tot 18.00 uur. 

fietsersgroep

De fietsclub

Een sportieve activiteit van de Tafel Reizen & Natuur is de NES-fietsclub. In principe wordt er de laatste donderdagmiddag in de maanden maart t/m oktober gefietst met een gewone fiets of e-bike. Een tocht van ongeveer 30 km wordt bij toerbeurt uitgezet door twee leden van de fietsclub.

Vertrek om 13.30 uur vanaf het Kulturhus, verzamelen onder het afdak. Halverwege houden we een koffie/thee stop. Gemiddelde snelheid 16 km/u, dus rustig. Soms is er een bezoek of bezichtiging tijdens de tocht. Deelname is gratis voor leden van deze Tafel, overige NES-leden en gasten betalen € 5,-.

Als u belangstelling hebt voor de fietsclub, meldt u zich dan aan bij Marianne Snoek, telefoon 0578 613 647 of e-mail reizen.natuur@nesepe.nl
U geniet er vast evenveel van als onze inmiddels ervaren fietsers.

Programma 2023

Fietsen op donderdagmiddagen. Vertrek om half twee vanaf het Kulturhus:

– 30 maart
– 20 april
– 25 mei
– 29 juni
– 27 juli
– 31 augustus
– 28 september
– 26 oktober

De 4 maanden dat we niet fietsen wandelen we: op donderdagmiddag
– 26 januari
– 23 februari
– 30 november
– 28 december.

Lezingen:

  • Een natuurlezing van Jan Huttinga woensdagmiddag 8 februari.
  • Een kennismaking met Schotland door Bas Broekhuizen woensdagmiddag 19 april.
  • Lezing over de IJssel door Wim Eikelenboom op woensdagmiddag 29 november.

Uitstapjes: 

  • Woensdag 31 mei orchideeën wandeling in het Wisselse Veen met Fokko Andringa.
  • Woensdag 28 juni met Tafel Historie naar Frederiksoord.
  • Donderdagmiddag 24 augustus varen met een Botter vanuit Elburg.

En verder:

  • Borrelontmoeting vrijdagmiddag 14 april. Lezing 45 minuten door de Bekenstichting.
  • Ontmoeting met de Tafel Reizen & Natuur op vrijdagmiddag 8 september. Informatie over Pum door Herman Snoek. Pum is een vrijwillige hulporganisatie voor kleinere ondernemers in landen die ondersteuning willen om zaken te ontwikkelen.

Geef u vooral op voor een lezing. Bij te weinig belangstelling zal deze helaas niet kunnen doorgaan.

Ook in 2023 zorgt de Tafel Reizen & Natuur voor gezonde beweging!

Presidium van de Tafel Reizen & Natuur

Voorzitter: Marianne Snoek–Wulms, telefoon 0578-613647, reizen.natuur@nesepe.nl
Secretaris: Greetje Vrieling, telefoon 0578-620995, reizen.natuur@nesepe.nl
Penningmeester: Ella van Delft Westerhof, telefoon 0578-614642.

Ampies berg

Wij horen graag van u!

De Tafel Reizen & Natuur hoopt u te ontmoeten bij haar activiteiten en u een plezier te doen met het programma. Heeft u vragen of suggesties over het programma? Laat het weten via het e-mailadres: reizen.natuur@nesepe.nl
Neem ook eens een kijkje bij de fraaie foto’s van de Tafel Reizen & Natuur

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo