Edelhert op Veluwe

Tafel Reizen & Natuur

Onze wereld beter leren kennen

De Tafel Reizen & Natuur wil haar kennis van landen, volkeren en natuur vergroten. Naast reisverslagen zijn het vooral ook kleurrijke presentaties en lezingen over landen en natuur in en buiten Nederland. De presentaties kunnen een raakvlak hebben met andere Tafels.

Lezingen en uitstapjes

De leden van de Tafel hebben inbreng  in het programma door aan te geven waar hun interesse naar uitgaat. Zij kunnen personen voordragen om een lezing te geven. Elk jaar worden er avond – en middagbijeenkomsten georganiseerd. We maken uitstapjes ergens in het land of in de natuur in de buurt.
Voor de avond – of middagbijeenkomst wordt meestal een spreker van buitenaf uitgenodigd. Een enkele keer is er een presentatie door een van de leden zelf. De middagbijeenkomst met als thema ‘Ontmoeting met… de Tafel Reizen & Natuur’ heeft een meer informeel karakter. Er is dan gelegenheid om elkaar als NES tafelleden te ontmoeten.
De lezingen vinden plaats op donderdag of vrijdag, aanvang 14 of 20 uur. Inloop een half uur van tevoren. De tijden voor de andere uitstapjes en activiteiten worden tijdig bekend gemaakt.

Fietsen met Reizen & Natuur

De fietsclub

Een sportieve activiteit van de Tafel Reizen & Natuur is de NES-fietsclub. In principe wordt er de laatste donderdagmiddag in de maanden maart t/m oktober gefietst met een gewone fiets of e-bike. Een tocht van ongeveer 30 km wordt bij toerbeurt uitgezet door twee leden van de fietsclub.

Vertrek om 13.30 uur vanaf het Kulturhus, verzamelen onder het afdak. Halverwege houden we een koffie/thee stop. Gemiddelde snelheid 16 km/u. Soms is een bezoek of bezichtiging tijdens de tocht ook mogelijk. Deelname is gratis voor leden van deze Tafel, overige NES-leden en gasten betalen € 5,-.

Als u belangstelling hebt voor de fietsclub, meldt u zich dan aan bij Marianne Snoek, telefoon 0578 613 647 of e-mail reizen.natuur@nesepe.nl
U geniet er vast evenveel van als onze inmiddels ervaren fietsers.

Programma 2022

Fietsen op donderdagmiddagen. Vertrek om half twee vanaf het Kulturhus:

– 31 maart
– 28 april
– 30 juni
– 28 juli
– 25 augustus
– 20 september
– 27 oktober

De maanden dat we niet fietsen wandelen we: op donderdagmiddag 24 november en 29 december.

Verder luidt het programma van de Tafel voor 2022 als volgt:

  • Woensdagmiddag 16 maart: lezing Rien Mouw over zwerven op de Veluwe.
  • Vrijdagmiddag 8 april: borrel met de Tafel Reizen & Natuur; de fietsersbond houdt een korte inleiding.
  • Donderdag 28 juli: bezoek aan park- en beeldentuin De Schoppert Anna’s tuin in Hattem.
  • Begin juli: gezamenlijk uitstapje met de Tafels Geschiedenis en Economie naar het Afsluitdijk Wadden Center.
  • Vrijdagmiddag 2 september: Ontmoeting met… de Tafel Reizen & Natuur.
  • Woensdagmiddag 16 november: lezing over de boerenzwaluw door de heer van den Brink.
  • De wegens corona geannuleerde lezing met diapresentatie over Suriname hopen we alsnog in te plannen.

Geef u vooral op voor een lezing. Bij te weinig belangstelling zal deze helaas niet kunnen doorgaan.

Ook in 2022 zorgt de Tafel Reizen & Natuur voor gezonde beweging!

Presidium van de Tafel Reizen & Natuur

Voorzitter: Marianne Snoek–Wulms, telefoon 0578-613647, reizen.natuur@nesepe.nl
Secretaris: Greetje Vrieling, telefoon 0578-620995, reizen.natuur@nesepe.nl
Penningmeester: Ella van Delft Westerhof, telefoon 0578-614642.

Uitstapje met Reizen & Natuur

Wij horen graag van u!

De Tafel Reizen & Natuur hoopt u te ontmoeten bij haar activiteiten en u een plezier te doen met het programma. Heeft u vragen of suggesties over het programma? Laat het weten via het e-mailadres: reizen.natuur@nesepe.nl
Neem ook eens een kijkje bij de fraaie foto’s van de Tafel Reizen & Natuur

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo