Tafel Reizen en Natuur

Tafel Reizen & Natuur

De Tafel Reizen & Natuur heeft als doel de kennis van landen, volkeren en natuur te vergroten. Naast reisverslagen zijn het vooral ook kleurrijke presentaties en lezingen over landen en natuur in en buiten Nederland. De presentaties kunnen een raakvlak hebben met andere Tafels.
De leden van de Tafel kunnen inbreng hebben in het programma door aan te geven waar hun interesse naar uitgaat en personen voor te dragen om een lezing te geven. Er worden jaarlijks avond – en middagbijeenkomsten georganiseerd en we maken een uitstap ergens in het land of in de natuur in de buurt.
Voor de avond – of middagbijeenkomst wordt meestal een spreker van buitenaf uitgenodigd en een enkele keer is er een presentatie door een van de leden zelf. De middagbijeenkomst met als thema ‘Ontmoeting met… de Tafel Reizen & Natuur’ heeft een meer informeel karakter. Er is dan gelegenheid om als tafelleden elkaar te ontmoeten.
De lezingen vinden plaats op donderdag of vrijdag, aanvang 14 of 20 uur. Inloop een half uur van tevoren. De tijden voor de andere uitstapjes en activiteiten worden tijdig bekend gemaakt.

De fietsclub

Fietsen met Reizen & Natuur

Een sportieve activiteit van de Tafel Reizen & Natuur is de NES-fietsclub. In principe wordt er de laatste donderdagmiddag in de maanden maart t/m oktober gefietst met een gewone fiets of e-bike. Een tocht van ongeveer 30 km wordt bij toerbeurt uitgezet door twee leden van de fietsclub.

Vertrek om 13.30 uur vanaf het Kulturhus, verzamelen onder het afdak. Halverwege houden we een koffie/thee stop. Gemiddelde snelheid 16 km/u. Soms is een bezoek of bezichtiging tijdens de tocht ook mogelijk. Deelname is gratis voor leden van deze Tafel, overige NES-leden en gasten betalen € 5,-.

Als u belangstelling hebt voor de fietsclub, meldt u zich dan aan bij Marianne Snoek, telefoon 0578 613 647 of e-mail reizen.natuur@nesepe.nl
U geniet er vast evenveel van als onze inmiddels ervaren fietsers.

Ons bestuur bestaat uit 3 personen.
Voorzitter: Marianne Snoek–Wulms, telefoon: 0578-613647,
e-mailadres: reizen.natuur@nesepe.nl
Secretaris: Greetje Vrieling, telefoon: 0578-620995,
e–mailadres: reizen.natuur@nesepe.nl
Penningmeester: Ella van Delft Westerhof, telefoon 0578-614642.

Programma Tafel Reizen en Natuur 2020
De fietsdata zijn: donderdagmiddag 26/3, 30/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10. We starten altijd om 13.30 uur onder het afdak van het Kulturhus.

Donderdagmiddag 16 januari 14.00 uur, lezing Noord-Korea door drs. Marc Roth.
Donderdagavond 19 maart 20.00 uur, lezing waterleven door bioloog Wim Oosterloo.
Woensdag 10 juni van 10.30 – 14.30 uur excursie naar de tuin van Ella Halma te Lunteren.
Woensdag 17 juni van 10.30 – 14.30 uur excursie naar de tuin van Ella Halma in Lunteren voor groep 2.
Woensdag 1 juli uitstap met bus naar “ de Tuinen in Demen” en een boottocht vanuit Wageningen met bezoek aan het natuurreservaat “De Blauwe Kamer” onder leiding van een boswachter.
Donderdagmiddag 6 augustus bezoek bloementuin van Roel Vorsthof en de ecologische tuin van Erwin Reinhard, beide te Epe.

Uitstapje met Reizen & Natuur

Vrijdagmiddag 4 september om 16.30 uur “Ontmoeting met…” de Tafel R en N
Mevr. Pip Gilmore komt vertellen over het kweken van Shiitakes ( een eetbare paddenstoel) op hout.
Donderdagmiddag 17 september van 14.30 – 16.00 uur bezoek kwekerij van dhr. Grolleman in Oene.
Donderdagmiddag 15 oktober 14.00 uur, lezing door dhr. Ruud Heij over Noorwegen per Hurtigruten en auto.

Uitstapje met Reizen & Natuur

Wij hopen u te ontmoeten bij onze activiteiten en u een plezier te doen met ons programma. Heeft u vragen of suggesties over dit programma dan is het mogelijk deze te laten weten aan ons via het e-mailadres: reizen.natuur@nesepe.nl
Neem ook eens een kijkje bij de fraaie foto’s van de Tafel Reizen & Natuur

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo