2019 04 29 3 tafels 3

De basis van het veelzijdige sociëteitsleven in de NES wordt gevormd door zogeheten Tafels.
Via Tafels kunnen leden van de NES zich organiseren om gezamenlijk over specifieke interessegebieden van gedachten te wisselen of zich verder in de materie te verdiepen via voordrachten, lezingen, discussies, studies en overige verkenningen. Er zijn ook Tafels die zich op het actief beoefenen van specifieke spelsoorten richten. Iedere Tafel wordt geleid door een presidium, bestaande uit één of meerdere NES-leden, die op voordracht van de leden van die Tafel worden benoemd door het bestuur.

 

Aansluiting bij of wisseling van Tafel kan plaatsvinden vóór 1 december van enig jaar door opgave aan het secretariaat.
Voor het lidmaatschap van één of meerdere Tafels geldt een contributie van € 10,00 per Tafel per jaar. Voor de Tafel Biljart is daarnaast een eenmalige entree-bijdrage van € 50,00 verschuldigd. Hoewel niet verplicht, is het uitgangspunt dat NES-leden zich tenminste bij één Tafel aansluiten.
Leden van een Tafel hebben voorrang bij deelname aan activiteiten van die Tafel. NES-leden, die geen lid van die Tafel zijn, hebben bij voldoende plaatsruimte ook toegang tot die activiteit en betalen in dat geval € 5,00 per evenement.
De Tafels zijn autonoom in het organiseren van een eigen jaarprogramma, dat wordt gefinancierd uit de contributie van de aangesloten leden bij die Tafel. Indien nodig wordt een extra toegangsprijs voor een evenement geheven.

 

De NES kent op dit moment een negental hiernaast genoemde Tafels en verder zijn er evenementen voor alle NES-leden eveneens terug te vinden onder Bestuur en onder Overige Activiteiten.

Top