tafels van de nes

Aansluiting bij – of wisseling van Tafel kan plaatsvinden vóór 1 december van enig jaar door opgave aan het secretariaat.
Voor het lidmaatschap van één of meerdere Tafels geldt een contributie van € 10,- per Tafel per jaar. Voor de Tafel Biljart is daarnaast een eenmalige entree-bijdrage van € 50,- verschuldigd. Hoewel niet verplicht, is het uitgangspunt dat NES-leden zich ten minste bij één Tafel aansluiten.
Leden van een Tafel hebben voorrang bij deelname aan activiteiten van die Tafel. NES-leden, die geen lid van die Tafel zijn hebben bij voldoende plaatsruimte ook toegang tot die activiteit en betalen in dat geval € 5,- per evenement.
De Tafels zijn autonoom in het organiseren van een eigen jaarprogramma, dat wordt gefinancierd uit de contributie van de aangesloten leden bij die Tafel. Indien nodig wordt een extra toegangsprijs voor een evenement geheven.

De NES kent op dit moment negen hiernaast genoemde Tafels en verder zijn er evenementen voor alle NES-leden eveneens terug te vinden onder Andere Activiteiten.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo