tafels van de nes

De NES kent op dit moment negen hiernaast genoemde Tafels en verder zijn er evenementen voor alle NES-leden eveneens terug te vinden onder Andere Activiteiten.

Scroll naar top

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo