de nieuwe eper sociëteit

tafels van de nes

Alles draait om Tafels

Elke tafel heeft een presidium

Iedere Tafel wordt geleid door een presidium, bestaande uit één of meerdere NES-leden, die op voordracht van de leden van die Tafel worden benoemd door het bestuur.
Aansluiting bij een Tafel kan desgewenst op elk moment plaatsvinden. Opzeggen voor het nieuwe lidmaatschapsjaar dient vóór 1 december doorgegeven te worden aan het secretariaat.

Contributie

Voor het lidmaatschap van één of meerdere Tafels geldt een contributie van € 10,- per Tafel per jaar. Hoewel niet verplicht, is het uitgangspunt dat NES-leden zich ten minste bij één Tafel aansluiten.
Leden van een Tafel hebben voorrang bij deelname aan activiteiten van die Tafel. NES-leden, die geen lid van die Tafel zijn hebben bij voldoende plaatsruimte ook toegang tot die activiteit en betalen in dat geval € 5,- per evenement.

Grote mate van zelfstandigheid

De NES kent op dit moment negen hiernaast genoemde Tafels en verder zijn er evenementen voor alle NES-leden eveneens terug te vinden onder Andere Activiteiten.

Scroll naar boven

De NES activiteiten zijn in juni beperkt opgestart. Kijk op de Agenda-pagina van deze site en lees de protocollen!

NES logo