totaal21

 

  Klik hier voor de
  Verenigings structuur

 

  Mail adressen Bestuur

 

    Voorzitter:
     voorzitter@nesepe.nl

 

    Secretaris:
     
secretaris@nesepe.nl

 

    Penningmeester:
     
penningmeester@nesepe.nl

 

   Bestuursleden Algemeen:

    activiteiten@nesepe.nl

    catering@nesepe.nl

    communicatie@nesepe.nl 

 

 

     Het banknummer van de NES:

     NL 53 RABO 0 36 44 14 812

 

  

 

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

 

Van de bestuurstafel:

Voor doorgeven van adres-, telefoon-, email- en tafel-wijzigingen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

En verder, na afloop bestuursvergadering dd. 1 november 2019:

- de beoogde continuïteit van de Tafel Muziek is tijdig gerealiseerd, per 1-1-2020 zal het presidium van deze Tafel
  bestaan uit Anneke van den Ancker (voorzitter), Fokko Andringa (lid) en Koosje Kiezebrink (lid), die nu werken
  aan het programma voor 2020
- het Activiteitenschema 2020 is voor het overige nagenoeg klaar, om groepen meer ruimte te gunnen,
  wordt op ad hoc basis extra een ruimte boven de Sociëteitskamer gehuurd.
- om de privacy van individuele leden te borgen is het historisch overzicht van gehouden verhalen
  achter de log-in geplaatst
- gelet op de drukte bij het recente Indisch buffet zal volgend jaar een maximum van 44 deelnemers worden
  gehanteerd en indien nodig sprake zijn van een wachtlijst
- de actuele status van de website van de NES is uitvoerig besproken en teruggekoppeld aan de webmasters
- voorgenomen benoeming van Henk van Wessel ter vervanging van Fokko Andringa in het presidium
   van de Tafel Golf is in principe akkoord, jaarvergadering Tafel Golf besluit op 21/11 a.s.
- op vrijdag 15 november a.s. is er weer een (kandidaat-) nieuwe ledenborrel in de Sociëteitskamer
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 3 december 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.12.2019
- de Tiemeborrel is op vrijdag 20 december 2019
- vanwege sluiting van het Kulturhus zijn er geen NES-activiteiten
  van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020
- de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst zal gepland worden op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 17:00 uur
  in de Grote Kerk van Epe
- een kandidaat-bestuurslid is begonnen de bestuursvergaderingen bij te wonen met het oogmerk de als dan
  aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering medio februari 2020

 

 

-      onze huurovereenkomst met het Kulturhus is verlengd tot 1 oktober 2024

-      er komt een extra catering-activiteit voor alle leden in het najaar

-      tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur

-      in het kader van revitalisering wordt een enquête onder alle leden overwogen met aansluitend een aantal inloop-bijenkomsten voor verder discussie en concretisering

-      in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt

-      vanaf 2020 zal nog tweemaal per jaar een NES Bulletin verschijnen, namelijk in juni en december van het jaar

-      NES Actueel voorziet tweewekelijks in de informatie over de aankomende activiteiten

-      de individuele naambadges zijn verwijderd en vernietigd

-      de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg door het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium

-      er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020

-      de jaarlijkse vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019

-      de eerstkomende bestuursvergadering is op 13 september 2019

-      de NES staat weer op de Pleinmarkt in Epe op 14 september a.s.

-      het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019

-      de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 20 september 2019

Top