bestuur 2020 02 13a

 

  Klik hier voor de
  Verenigings structuur

 

  Mail adressen Bestuur

 

    Voorzitter:
     voorzitter@nesepe.nl

 

    Secretaris:
     
secretaris@nesepe.nl

 

    Penningmeester:
     
penningmeester@nesepe.nl

 

   Bestuursleden Algemeen:

    activiteiten@nesepe.nl

    catering@nesepe.nl

    communicatie@nesepe.nl 

 

 

     Het banknummer van de NES:

     NL 53 RABO 0 36 44 14 812

 

  

 

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

 

Van de bestuurstafel:

Voor doorgeven van adres-, telefoon-, email- en tafel-wijzigingen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
NES Actueel dinsdag 24 maart 2020

Waarde leden van de NES,
Terecht gaat uw gezondheid boven alles en toch is het erg spijtig dat we elkaar tot 1 juni a.s.
niet zullen ontmoeten bij onze verscheidenheid aan activiteiten.
We hebben ons te voegen binnen de omstandigheden, waarop we geen invloed hebben en
die van ons aangepast gedrag vergen.
Ons dagritme zal de komende zeventig dagen anders dan gebruikelijk zijn en velen zullen daarin
de plaats van de NES-activiteiten missen.
Het bestuur heeft evenwel op grond van de persconferentie gisteravond niet anders kunnen beslissen.
Wat de impact daarvan voor u persoonlijk is, valt niet in algemene termen te vatten,
maar dat we elkaar juist nu nodig hebben, is een realistische gedachte.
Ons bestuurslid Nettie Aslander is bereid daarin een coördinerende rol te vervullen.
Namens het bestuur wensen wij u allen veel sterkte en doorzettingsvermogen toe in de komende maanden.
Blijf gezond !!!!
Otto Kouer, uw voorzitter

-      onze huurovereenkomst met het Kulturhus is verlengd tot 1 oktober 2024

-      er komt een extra catering-activiteit voor alle leden in het najaar

-      tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur

-      in het kader van revitalisering wordt een enquête onder alle leden overwogen met aansluitend een aantal inloop-bijenkomsten voor verder discussie en concretisering

-      in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt

-      vanaf 2020 zal nog tweemaal per jaar een NES Bulletin verschijnen, namelijk in juni en december van het jaar

-      NES Actueel voorziet tweewekelijks in de informatie over de aankomende activiteiten

-      de individuele naambadges zijn verwijderd en vernietigd

-      de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg door het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium

-      er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020

-      de jaarlijkse vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019

-      de eerstkomende bestuursvergadering is op 13 september 2019

-      de NES staat weer op de Pleinmarkt in Epe op 14 september a.s.

-      het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019

-      de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 20 september 2019

Top