totaal21

 

  Klik hier voor de
  Verenigings structuur

 

  Mail adressen Bestuur

 

    Voorzitter:
     voorzitter@nesepe.nl

 

    Secretaris:
     
secretaris@nesepe.nl

 

    Penningmeester:
     
penningmeester@nesepe.nl

 

   Bestuursleden Algemeen:

    activiteiten@nesepe.nl

    catering@nesepe.nl

    communicatie@nesepe.nl 

 

 

     Het banknummer van de NES:

     NL 53 RABO 0 36 44 14 812

 

  

 

Het bestuur van de NES bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aanwijzen.
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Vergadering.

 

Van de bestuurstafel:

Voor doorgeven van adres-, telefoon-, email- en tafel-wijzigingen:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

En verder, na afloop bestuursvergadering dd. 10 januari 2020

 • er komt een werkgroepje, die de functie en werking van de NES-website voor simpeler gebruik door (potentiële) leden gaat optimaliseren.
  Mocht iemand hieraan willen deelnemen, dan s.v.p. spoedig aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • er komt geen werkgroepje voor ledenaanwas 2020, want de persoonlijke benadering van potentiële leden door leden en meer ruimte voor kennismaking vooraf wordt als meest effectief gezien
 • revitalisering 2020 gaat zich richten op meer activiteiten door Tafels gemeenschappelijk en op meer verenigingsbrede activiteiten
 • er komt via NES Actueel een oproep voor een professional, die circa tien keer per jaar onze mediakar wil bedienen bij lezingen van Tafels
 • iedere vrijdagmiddag is er een borrel in de Sociëteitskamer
 • de Tiemeborrel met hapjes is op vrijdag 17 januari 2020
 • de eerstkomende bestuursvergadering is op 7 februari 2020
 • de Algemene Vergadering vindt plaats op donderdag 13 februari 2020 vanaf 20:00 uur
 • agenda en bijlagen voor de AV worden in de eerste week februari aan een ieder gemaild en liggen ter inzage in de Sociëteitskamer
 • een kandidaat-bestuurslid woont inmiddels bestuursvergaderingen bij met het oogmerk de als dan aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering
 • het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.03.2020
 • het Voorjaarsbuffet is gepland op vrijdag 20.03.2020

 

-      onze huurovereenkomst met het Kulturhus is verlengd tot 1 oktober 2024

-      er komt een extra catering-activiteit voor alle leden in het najaar

-      tijdens zomervakantie Kulturhus opent en sluit iemand van het bestuur

-      in het kader van revitalisering wordt een enquête onder alle leden overwogen met aansluitend een aantal inloop-bijenkomsten voor verder discussie en concretisering

-      in het activiteitenschema 2020 komt een wekelijkse “inloop” op de vrijdagnamiddag, nadere uitwerking volgt

-      vanaf 2020 zal nog tweemaal per jaar een NES Bulletin verschijnen, namelijk in juni en december van het jaar

-      NES Actueel voorziet tweewekelijks in de informatie over de aankomende activiteiten

-      de individuele naambadges zijn verwijderd en vernietigd

-      de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg door het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium

-      er is een oproep voor een opvolger van de penningmeester in 2020

-      de jaarlijkse vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019

-      de eerstkomende bestuursvergadering is op 13 september 2019

-      de NES staat weer op de Pleinmarkt in Epe op 14 september a.s.

-      het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.09.2019

-      de Tiemeborrel is er weer op vrijdag 20 september 2019

Top