Vrijdag 7 december hadden we weer ons laatste concert van 2018 en wat voor een.......

De Ds. Prinszaal was weer omgetoverd tot een knus “rood” café en het liep binnen tien minuten helemaal vol.
Overal moesten nog stoelen vandaan gehaald worden om de ruim 50 liefhebbers allemaal te kunnen “huisvesten”.
Dit was een replica van vorig jaar, omdat het toen zo sneeuwde en er daardoor veel mensen verstek moesten laten gaan.

Bij binnenkomst speelden “The Blue Suspenders” zachtjes gipsy-jazz en dat gaf al direct een relaxte sfeer.
Daarna begonnen “The Backfield Jazz Men” de sfeer verder te verhogen en na het derde nummer werd er al behoorlijk meegezongen en zat de stemming er al goed in.

Het repertoire bestond uit Jazzy stukken, maar ook een tango, wals en levensliederen kwamen voorbij.
De twee orkesten wisselden elkaar regelmatig af en zodoende was er voor een ieder wat wils en werd er volop meegezonden.
Nummers zoals De Woonboot, De Amsterdamse Grachten en de Kanarie van ome Arie werden uit volle borst meegezongen.
Het was een prachtige avond en iedereen ging dan ook met een lach op zijn mond naar huis en we hebben heel veel gehoord.... “Wat een leuke en gezellige avond”.

Op 7 december 2018 vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:                       

- door technische omstandigheden zal er geen Activiteitenschema 2019 in drukvorm bij het aankomend NES-bulletin
   kunnen zijn
- Albert Olthof zal toetreden tot het presidium Tafel Biljart ter vervanging van Jan Flierman
- Janny Karreman zal toetreden tot het presidium Tafel Reizen & Natuur en voorzien in een ontstane vacature
- binnen de Tafel Kunst & Cultuur zal de naamgeving van de groep Levenskunst 2 gewijzigd worden in
   “Inspiratie en Zingeving”
- de Tiemeborrel is op vrijdag 14 december a.s.
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 20/21 december 2018
- onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 4 januari 2019 in de Grote Kerk van Epe, aanvang 17:00 uur
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 11 januari 2019
- de Algemene Vergadering is op donderdag 14 februari 2019, aanvang 20:00 uur
- Nico Buis zal worden voorgedragen als kandidaat-bestuurslid in deze Algemene Vergadering en
   hij is al begonnen met inwerken

De foto's, gemaakt door Bep Pol, staan nu op NES in BEELD.

Om ze te bekijken klik hier.

Op 16 november werd door de niet meer bestaande Kommissie Bijzondere Aktiviteiten een filmavond georganiseerd en zo’n dikke 40 bezoekers konden worden welkom geheten.

Geboeid werd gekeken naar de film ‘Tous Ensemble’, waarin een vijftal ouderen, die elkaar al ruim veertig jaar kennen, besluiten niet naar het bejaardenhuis te gaan, maar daarentegen samen te gaan wonen.

Op zich een goed idee, maar als het vijftal 24 uur per dag en 7 dagen in de week met elkaar moet optrekken, komen irritaties over ieders gedrag en zaken die al lang vergeten leken te zijn weer naar boven drijven en veroorzaken de nodige spanning.

Lang vergeten en nooit genoemde buitenechtelijke escapades uit relatief lang vervlogen tijden met de enige vrijgezel uit het gezelschap worden weer opgerakeld en dreigen het geheel uiteen te doen spatten. Gelukkig wordt dit alles letterlijk en figuurlijk met de mantel der liefde en vooral ook vriendschap bedekt.

De eeuwig jonge Jane Fonda (althans in de TV-reklame voor een huid verjongende crème) speelt een glansrol wanneer zij in haar rol van Jeanne samen met de jonge student Dirk de hond uitlaat en zij tijdens die wandelingen flirterig maar diepgaand het leven in alle facetten bespreken.

Helaas overlijdt Jeanne al snel, haar dementerende echtgenoot is ten einde raad en blijft zoeken naar waar zijn vrouw is gebleven. In die zin is het einde van de film heel mooi wanneer de drie vrienden tezamen met de zoekende echtgenoot haar naam roepend aan de einder verdwijnen.

Uiteindelijk heeft de ware vriendschap het gewonnen van alle irritaties en wederzijdse onhebbelijkheden…..

 

 

Top