Vrijdag 8 februari 2019 was de Ds. Prinszaal helemaal vol voor het extra concert dat het duo Walton / van Duinen gaf over de Argentijnse Tango.


De indeling van de zaal hadden we eens aangepast en de stoelen waren in een grote boog om de open haard van de Ds. Prinszaal geplaatst. Hetgeen voor dit concert een zeer positieve uitwerking had, want iedereen had door deze opstelling goed zicht op de beide artiesten en de aankleding van de zaal was weer voortreffelijk verzorgd.


We hadden erg veel reacties gehad van NES-leden, dat deze jongens een beetje “ondergesneeuwd” waren tijdens het 3e lustrum en dat was voor het bestuur een goede reden om dit te compenseren door dit extra concert. Alle stoelen waren bezet en de sfeer was zeer goed en er werd doodstil geluisterd naar de prachtige Argentijnse tango-muziek en ook voor het educatieve deel was er plaats en werden beide instrumenten op een zeer duidelijke manier uitgelegd, wat door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.


Het repertoire was zeer gevarieerd en buiten de klassiekers waren er ook eigen composities te horen. Al met al een zeer boeiend en leerzaam concert. Dat de aanwezigen het waardeerden bleek wel uit het feit dat er om meerdere toegiften werd gevraagd.


Iedereen ging dan ook met een “smile” in het gezicht naar huis en daar doe je het als bestuur toch voor. Weer een NES-waardig concert voor onze leden en belangstellenden.

Bij NES in BEELD zijn nog enkele visuele impressies van deze geslaagde avond "Argentijnse Tango" terug te vinden.


Het bestuur van de Tafel Muziek.

Op 1 februari 2019 vergaderde het Bestuur en op 14 februari was de AV;
het  Bestuur meldt u het volgende:                       

 

- de Algemene Vergadering is op donderdag 14 februari 2019, aanvang 20:00 uur
- de Tiemeborrel is op vrijdag 15 februari a.s.
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 1 maart 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg is op 22 maart 2019
- het voorjaarsbuffet is op vrijdag 22 maart 2019 (italiaans !!!)
- er komt in 2019 een herhalingscursus “reanimatie en AED”

 

En verder, na afloop Algemene Vergadering dd. 14 februari 2019:
- het bestuur gaat het huidige huurcontract op enkele punten bespreekbaar maken bij verhuurder (Kulturhus Epe)
- reserve-lid kascommissie 2019 wordt Jan Vervoort
- de begroting 2019 van het bestuur is goedgekeurd
- de contributie vanaf 1-1-2020 is vastgesteld op € 65,00 per lid per jaar
- het Huishoudelijk Reglement is aangevuld met twee toevoegingen
- Nico Buis is benoemd als zesde lid van het bestuur
- het bestuur is gevraagd in 2019 mogelijke beschikbaarstelling van de ledenlijst achter de log-in te toetsen
  aan de nieuwe privacywet (AVG)

 

 

 

 

Op vrijdag 1 februari was het onderwerp "BIER", een leuke gezellige onmoeting waarvoor veel belangstelling was.

De "Brouwer" (Henk Overbosch) hield een boeiende inleiding:

ontmoering met BBB 2019 204

 

Voor een verslag, kijk bij "Tafel Biljart".

 

Voor meer foto's (in NES in BEELD), klik hier.

 

Globalisering en de limiet van het vrije marktdenken.

Over dit interessante onderwerp hield onze plaatsgenoot, de heer August Elich, een zeer boeiend en indringend betoog. Gedurende de door hem vooraf aangekondigde 45 minuten hield hij de aandacht van de vele aanwezigen vast; de opkomst was overweldigend te noemen; 60 personen mochten van zijn visie op dit onderwerp kennisnemen.


Globalisering is absoluut een complex proces van wereldwijd, politieke en culturele integratie met als kenmerk een wereldwijde arbeidsdeling. Globalisering treedt niet altijd langs de weg van de geleidelijkheid op, maar verschijnt in de ene periode in een versneld tempo, terwijl een vertraagd proces er zomaar op kan volgen. De vrije markt reageert heel snel op plotselinge en onverwachte tweets van bij voorbeeld Donald Trump of eerder de uitsparaken van Margaret Thatcher en het “wir schaffen das” van Angela Merkel. De heer Elich ging nog verder terug in het verleden en memoreerde aan Aristotelis toen deze 350 jaar geleden de import van luxegoederen verbood. Vandaag de dag krijgt de robotisering een grote invloed op de personele bezetting in tal van landen. Te veel aspecten om in dit korte verslag daar verder op in te gaan. Aansluitend aan zijn “Oratie” kwam een door de inleider gewenste levendige discussie opgang.


Vermeldenswaard is nog een verrassing voor de spreker is het feit dat zijn echtgenote, ook aanwezig, een zoon en een kleinzoon, beiden helemaal uit Bolsward, hadden gevraagd om Pa en Opa te horen spreken over één van zijn stokpaardjes.


De voorzitter bedankte August Elich voor deze boeiende avond en nodigde ons allen uit voor een deze keer (gratis) drankje. De nazit was gezellig en onderhoudend.
Adri van ‘t Hof

Top