Verslag van de Kunst & Cultuur lezing op vrijdagavond 26 april

 

Marin Berger fotoDat er nu nog ong. 60 miljoen mensen in Midden- en Zuid-Amerika afstammen van de Inca’s (Andes), Azteken en Maya’s (Midden-Amerika) was een hele openbaring voor de toehoorders. Ook dat er nog 1000 inheemse talen zijn, die hun oorsprong vinden bij deze volkeren en dat de Maya’s een pictografisch schrift kenden dat ontcijferd is (de andere volkeren hanteerden hiëroglyfen). Veel van de aanwezigen waren op hun reizen in aanraking gekomen met de cultuur van deze volkeren en herkenden dan ook de verschillende plekken waar ze hebben geleefd. Dat maakte de lezing van dr. Martin Berger nog aansprekender. Hoe de voorgangers van deze volkeren vanuit Afrika naar Midden- en Zuid-Amerika zijn gekomen is niet helemaal zeker: óf via de toen aanwezige vastelandsverbinding tussen Azië en Amerika én/óf via kustmigraties per boot. De eerste concrete aanwijzingen van hun aanwezigheid stammen van 15.000 jaar geleden.

 

Verrassend was te horen dat maïs, paprika, pompoen, tomaat, chilipeper, rubber, zonnebloemen, bruine bonen, pinda’s, courgette, avocado, cacao duizenden jaren geleden voor het eerst door déze volkeren verbouwd zijn. Zelfs een aantal van de namen zijn afkomstig uit hun taal. 3000 van de 5000 aardappelsoorten in de wereld komen uit de Andes!

 

Dat de kolonisatie van Midden- en Zuid- Amerika zo gemakkelijk ging had twee oorzaken: hulp van binnenuit (bondgenootschap met de Spanjaarden vanwege onderlinge strijd) en dodelijke ziektes (pokken/griep/mazelen/ tyfus, die de Spanjaarden vaak al vooruit reisden). Zo daalde de gezamenlijke bevolking van Mexico en Peru in relatief korte tijd van 40 miljoen naar 1,3 miljoen. Een makkelijke prooi voor de Spanjaarden. Toch heeft het rijk van de Maya’s nog geduurd tot 1697!

 

Marin Berger foto 2Wat we weten van de genoemde volkeren zijn we te weten gekomen via opgravingen, 16e eeuwse Spaanse bronnen en de nog levende inheemse bevolking. Een balspel dat nu nog in Mexico gespeeld wordt, heeft haar oorsprong bij de Olmeken, de moedercultuur van de Maya’s en de Azteken.

 

De verschillende rijken waren extreem goed georganiseerd en dreven onderling handel: ze hadden een belastingstelsel, een wegennet van ong. 35.000 km met opslag-/overnachtings-plaatsen voor snelle communicatie en handel en een binair(!) administratief systeem Khipu.

 

De wijze van sociale organisatie werd bepaald door de vaak extreme omstandigheden waaronder men moest leven. Marin Berger foto 3Mensen in de Andes konden alleen overleven dankzij het gelijktijdig uitoefenen van landbouw en veeteelt op verschillende hoogtes (maïs, aardappel en quinoa groeien resp. tot max. 3300, 3500 en 3800m hoogte, terwijl de alpaca’s leven op een hoogte van 3500-5000m). Deze “verticaliteit” beïnvloedde de sociale organisatie. Het land was eigendom van ayllus, familiegroepen die werk en opbrengsten deelden. Daarbinnen was er sprake van mit’a, een wederzijdse verplichting tot hulp. Dit vereiste een goede registratie van wie doet wat.

 

De wetenswaardigheden, de enthousiaste manier van praten en de wijze waarop Martin inging op de vragen van de toehoorders hebben de kennis over deze iconische volkeren verrijkt.

 

Jammer dat de techniek ons in de steek liet. De microfoon was onbruikbaar door het oorverdovende gekraak uit de luidsprekers. We boften dat Martin zo’n heldere en duidelijke stem had. Toch hebben een aantal toehoorders het een en ander moeten missen.

 

We zullen Martin zeker nog een keer vragen een lezing te geven over deze volkeren met een accent op hun kunstuitingen.

 

 

Dat de kolonisatie van Midden- en Zuid- Amerika zo gemakkelijk ging had twee oorzaken: hulp van binnenuit (bondgenootschap met de Spanjaarden vanwege onderlinge strijd) en dodelijke ziektes (pokken/griep/mazelen/ tyfus, die de Spanjaarden vaak al vooruit reisden). Zo daalde de gezamenlijke bevolking van Mexico en Peru in relatief korte tijd van 40 miljoen naar 1,3 miljoen. Een makkelijke prooi voor de Spanjaarden. Toch heeft het rijk van de Maya’s nog geduurd tot 1697!

 

MAYAS AZTECS AND INCASWat we weten van de genoemde volkeren zijn we te weten gekomen via opgravingen, 16e eeuwse Spaanse bronnen en de nog levende inheemse bevolking. Een balspel dat nu nog in Mexico gespeeld wordt, heeft haar oorsprong bij de Olmeken, de moedercultuur van de Maya’s en de Azteken.

Op vrijdag 7 juni 2019 organiseerde Tafel Huiskamerbridge haar jaarlijkse NES-Ontmoeting met....; ditmaal dus niet rond het Sinterklaasfeest, maar in het midden van het jaar.

Annelies Bekkers bood weer een leuke aktiviteit aan:
Na een paar bridgeuitspraken konden de aanwezigen een kaartje pakken, waarna op een plezierige manier 4 groepen ontstonden.
Elke groep kreeg kaarten met daarop een tekening gemaakt door Toon Hermans, die een gezegde of een uitdrukking weergaf. De kaarten rouleerden. Op een lijst per groep konden 30 uitspraken worden genoteerd.
Aan het eind werd de lijst door een andere groep gecontroleerd, terwijl Annelies de oplossingen gaf.

De deelnemers waren zo intensief bezig geweest, enthousiast begeleid door Annelies, dat men zich bijna geen tijd gunde voor een drankje.
Op de tafels stonden hapjes en ook bitterballen gingen rond.
De 2 groepen met de meeste goede antwoorden verdeelden de laatste bitterballen....

Met een yell werd Annelies bedankt voor haar inzet en daarmee werd een bijzonder gezellige bijeenkomst afgesloten.

Foto’s van deze Ontmoeting met... vindt u op de NES-fotowebsite bij Tafel Huiskamerbridge.

 Hartelijke groet van Annelies en Sylvia

Op vrijdag 7 juni 2019 organiseerde Tafel Huiskamerbridge haar jaarlijkse NES-Ontmoeting met….; ditmaal dus niet rond het Sinterklaasfeest, maar in het midden van het jaar.

Annelies Bekkers bood weer een leuke aktiviteit aan:

Na een paar bridgeuitspraken konden de aanwezigen een kaartje pakken, waarna op een plezierige manier 4 groepen ontstonden.

Elke groep kreeg kaarten met daarop een tekening gemaakt door Toon Hermans, die een gezegde of een uitdrukking weergaf. De kaarten rouleerden. Op een lijst per groep konden 30 uitspraken worden genoteerd.

Aan het eind werd de lijst door een andere groep gecontroleerd, terwijl Annelies de oplossingen gaf.

De deelnemers waren zo intensief bezig geweest, enthousiast begeleid door Annelies, dat men zich bijna geen tijd gunde voor een drankje.

Op de tafels stonden hapjes en ook bitterballen gingen rond.

De 2 groepen met de meeste goede antwoorden verdeelden de laatste bitterballen….

Met een yell werd Annelies bedankt voor haar inzet en daarmee werd een bijzonder gezellige bijeenkomst afgesloten.

Foto’s van deze Ontmoeting met… vindt u op de NES-fotowebsite bij Tafel Huiskamerbridge.

Op 7 juni vergaderde het Bestuur en meldt u het volgende:

- er ligt een update van het “Handboek leden van tafelpresidia” ter vaststelling in het TVO voor
- er worden voorstellen ontwikkeld voor een wekelijkse inloop vanuit verschillende invalshoeken op iedere vrijdag eind van de middag
- op het prikbord in de Sociëteitskamer mogen ook A4-tje komen over locale evenementen op korte termijn met een goed doel
- aan het dragen van naambadges komt een einde, er zullen alleen nog functionele badges aangemaakt en gedragen worden
- de bestuursvergadering in september is verschoven naar de 2e week
- de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg aan het worden, vanwege het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium
- de Tiemeborrel is op vrijdag 21 juni 2019
- het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 28 juni 2019
- de eerstkomende bestuursvergadering is op 5 juli 2019
- de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019
- de vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019

-      er ligt een update van het “Handboek leden van tafelpresidia” ter vaststelling in het TVO voor

-      er worden voorstellen ontwikkeld voor een wekelijkse inloop vanuit verschillende invalshoeken op iedere vrijdag eind van de middag

-      op het prikbord in de Sociëteitskamer mogen ook A4-tje komen over locale evenementen op korte termijn met een goed doel

-      aan het dragen van naambadges komt een einde, er zullen alleen nog functionele badges aangemaakt en gedragen worden

-      de bestuursvergadering in september is verschoven naar de 2e week

-      de continuïteit van de Tafel Muziek later dit jaar is een punt van zorg aan het worden, vanwege het ontbreken van nieuwe leden voor het tafelpresidium

-      de Tiemeborrel is op vrijdag 21 juni 2019

-      het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 28 juni 2019

-      de eerstkomende bestuursvergadering is op 5 juli 2019

-      de zomer BBQ staat gepland op vrijdag 26 juli 2019

-      de vrijwilligersborrel is op vrijdag 23 augustus 2019

Ook De NES heeft dit jaar weer meegedaan aan deze landelijke golfdag voor sociëteiten op de KEPPELSCHE golfbaan; dit keer met 4 personen.
Er waren deelnemers van 10 sociëteiten vanuit het gehele land.
Kort samengevat: er is met veel inzet gestreden maar wij konden geen potten breken.
De CNS-bokaal gaat dit jaar naar Den Haag. Eervolle vermelding voor ons lid Eric van Hoorn; hij werd 2e in de persoonlijke rangschikking. Verder opvallend: Lenny Tiessens was de enige vrouwelijke deelneemster. Volgend jaar weer nieuwe kansen!
Presidium Tafel Golf

Top