Vrijdag 6 december was de Ds. Prinszaal weer omgetoverd tot een gezellig jazzcafé.
Dit was de laatste keer, dat Jan en Tineke de organisatie in handen hadden en het totaal was weer voortreffelijk.
De aankleding van de zaal was enorm gezellig en dat werd heel erg gewaardeerd. We hadden zo’n grote opkomst, dat het geplande dansvloertje moest wijken.
Er was bijna geen stoel meer vrij......Een fijne afsluiting van het muzikale jaar 2019.
Het Veluws Swing Combo verzorgde de muziek en het repertoire hadden ze geheel geënt op de jazznummers,die bij de aanwezigen herkenbaar waren vanuit hun eigen studietijd.
Al met al werd het een ongedwongen jazzavond met alle aspecten, die je ook tegenkomt bij een jazzcafé.
Aan het eind van de avond werden zowel Jan als Tineke namens het bestuur bedankt voor hun jarenlange inzet voor de tafel en dat ging gepaard met een paar leuke cadeaus en uiteraard mocht de NES-kaars niet ontbreken.
Het enthousiasme van de toeschouwers was zo groot, dat het combo meerdere toegiften moest geven en als het aan de aanwezigen had gelegen,waren we nog een paar uurtjes doorgegaan.

Wij wensen het nieuwe bestuur heel veel succes voor de komende jaren en hopen dat te tafel muziek in al zijn glorie door mag gaan, want we weten allemaal.....”Muziek verbind” en het is het enige in wereld, dat niet zeer doet als het je raakt.

Verder wensen wij u allen heel fijne feestdagen en hopelijk zien we elkaar in het nieuwe jaar weer.
Jan Vervoort
Tineke van Schie.

 

 

Het Bestuur meldt u het volgende:

 • het Activiteitenschema 2020 is nagenoeg klaar, om kleinere groepen meer ruimte te gunnen,
 • wordt op ad hoc basis extra een ruimte boven de Sociëteitskamer gehuurd.
 • het aantal nieuwe leden in 2019 blijft fors achter in vergelijking met voorgaande jaren,
 • dus aandachtspunt aanwas nieuwe leden in 2020
 • Hans Verberne neemt het voorzitterschap van de Tafel Kunst & Cultuur over van Agatha Regeer,
 • die wel in het presidium blijft
 • voorgenomen benoeming van Rein van Dam ter vervanging van Cezi Visser in het presidium van
 • de Tafel Biljart is akkoord,
 • het eerstkomend tafelvoorzittersoverleg (TVO) is op 20.12.2019
 • de Tiemeborrel is op vrijdag 20 december 2019
 • vanwege sluiting van het Kulturhus zijn er geen NES-activiteiten van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020
 • de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 3 januari 2020 vanaf 17:00 uur in de Grote Kerk van Epe
 • de eerstkomende bestuursvergadering is op 10 januari 2020
 • een kandidaat-bestuurslid woont inmiddels bestuursvergaderingen bij met het oogmerk de als dan aftredende penningmeester op te volgen na de Algemene Vergadering op donderdag 13 februari 2020.

 

 

 

 

Dit is de vierde keer dat ik meedoe aan de expositie bij de Nes. Er is daarin van alles voorbij gekomen, van figuratief tot abstract.
Een paar maanden geleden heb ik bij de kunstacademie in Leeuwarden een weekje les gehad in verdieping eigen stijl. Dat heeft me een aantal nieuwe inzichten gegeven die, zoals ik ervaar, nog niet geïntegreerd zijn. Een eigen stijl ontwikkelen blijkt voor mij moeilijker dan verwacht.
Blijf schilderen een heerlijke bezigheid vinden.
Betty Sijtsma

Na een aantal interessante lezingen en het indrukwekkende bedrijfsbezoek in Papenburg was deze laatste bijeenkomst voor dit jaar een prachtig voorbeeld van een bedrijf waar Kwaliteit en Passie met hoofdletters worden geschreven.

Op vrijdagmiddag 22 november gingen we met 40 personen op bezoek bij Reil in Heerde. Een familiebedrijf, waar inmiddels de 3e generatie aan het roer staat (of moet ik zeggen aan de registers trekt).
De oprichter Johann Reil begon in 1935 in Rotterdam met het produceren van onderdelen voor pijporgels en verhuisde met zijn bedrijf in 1937 naar Heerde. Van het produceren van onderdelen ging het bedrijf over naar onderhoud en restauratie en later ook naar het produceren van complete nieuwe kerkorgels. Na het te jonge overlijden van Johann, zette mevrouw Reil, samen met haar zonen Han en Albert, destijds 17 en 21 jaar, het bedrijf voort. Inmiddels is de zoon van Han, Hans directeur, maar vader Han is nog dagelijks in het bedrijf werkzaam o.a. om bij restauraties alle belangrijke gegevens te documenteren.
We hadden aangegeven dat we als tafel de economische aspecten ook interessant zouden vinden en daar ging Hans Reil uitgebreid op in.
Met 27 medewerkers bouwen ze nieuwe, restaureren ze bestaande en plegen onderhoud aan orgels. Hun markt is wereldwijd geworden. Door de Reil kwaliteit hebben ze opdrachtgevers uit Noorwegen, Canada, Nieuw–Zeeland en Japan.
Onlangs is het historische orgel van de Oude Kerk in Amsterdam gerestaureerd en wordt binnenkort een nieuw orgel voor het Noorse Stavanger opgeleverd.
Verbazend te horen dat er in Japan en Noorwegen veel Reil orgels staan, dan moet de kwaliteit wel hoogwaardig zijn.
In het algemeen hebben alle bedrijven in Nederland het moeilijk om vakmensen te werven, bij Reil melden zich mensen spontaan, om zich te bekwamen in het beroep van orgelbouwer.
De achtergrond van de werknemers is meestal MBO meubelmakerij. De liefde voor het vak is de belangrijkste voorwaarde, specifieke kennis wordt in het bedrijf aangeleerd.

Na de inleiding zagen we een bedrijfsfilm, waarin allerlei verschillende aspecten aan de orde kwamen. Een onderdeel was een stukje uit “Het Klokhuis”, waar in begrijpelijke taal werd uitgelegd hoe een orgel in elkaar zit.
Na de film gingen we in 2 groepen door het bedrijf onder leiding van Han en Hans Reil. Zeer interessant! Alle verschillende afdelingen kwamen aan de beurt en zowel Han, als Hans spraken met veel passie en liefde over het bedrijf. Economie is belangrijk, maar creativiteit, een mooi product en een tevreden klant zijn het belangrijkst. Het was een waardevolle middag!
In 2020 bestaat het bedrijf 85 jaar. Dit wordt o.a. gevierd met 2 open dagen. Op 22 februari wordt het orgel voor Stavanger gepresenteerd en op 17 april wordt het speciale kleine orgel voor het Castello Concort opgeleverd. Zij geven die dag ook een aantal concertjes in het bedrijf.
Een mogelijkheid om het mooie bedrijf Reil (nog eens) te bezoeken.
Riet Alderkamp.

Top