Doelstelling Tafel Economie


Economie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart in hun oorzakelijk verband. Dagelijks zijn wij betrokken bij tal van economische processen, omdat in bijna al onze handelingen een economisch aspect aanwezig is. Men onderscheidt theoretische en praktische economie. Wij zullen ons met dit laatste bezig gaan houden.
Aan de orde kunnen komen: lokale, nationale en internationale aspecten van de economische vraagstukken, alsmede ontwikkelingen op de financiële beurzen. Inleidingen van gastsprekers, discussies en bedrijfsbezoeken behoren tot de belangrijkste activiteiten van de Tafel Economie.
Bijeenkomsten van de Tafel Economie vinden in de regel plaats op de donderdagavond aanvang 20:00 uur, inloop: 19.30 uur
Daarnaast worden bedrijfsbezoeken afgelegd, om bedrijven in onze regio beter te leren kennen.

 

Samenstelling Presidium Tafel Economie.
Hans Tromp (vz), tel. 038-3759532, Riet Alderkamp, Jan Ooms en Rien van der Stege. Het mailadres van de Tafel is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Overzicht Bijeenkomsten Tafel Economie in 2018:
Voor het komend jaar zijn er 3 lezingen, 2 bedrijfsbezoeken en is de Ontmoeting met de Tafel Economie gepland.

 

Wat dit jaar al is geweest:

 

Donderdag 11 januari is de heer Frits Smit begonnen met een lezing over Vitale Vakantieparken op de Veluwe.
Hij is daar de voorzitter van. De belangrijkste uitdaging die de vakantieparken op de Veluwe momenteel hebben is het aantrekkelijk blijven voor de toerist. Een groot percentage parken hebben een kwaliteitsimpuls nodig om zich toekomstig bestendig te kunnen ontwikkelen. Dhr. Smit schetste welke problematiek daarbij speelt en wat de economische effecten van de toeristenindustrie op onze omgeving zijn. Voor een aandachtig publiek werd de werkwijze van het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken verduidelijkt en toegelicht welk type vakantieparken het meest voor een vernieuwende aanpak in aanmerking komen.

 

Verslag van het Bedrijfsbezoek naar Life & Mobility op 12 april 2018.

Op donderdagmiddag vertrokken we met 30 mensen in de bus richting Doetinchem naar Life & Mobility.
Na de prettige ontvangst verzorgt Henk Potappel, voormalig CEO en dorpsgenoot de inleiding. Het bedrijf is in 1952 opgericht in Silvolde onder de naam Revab. Sinds 2009  zijn ze in Doetinchem gevestigd. Er worden rolstoelen en scootmobiels gemaakt met als doel om gebruikers met meervoudige handicaps een zo groot mogelijke vrijheid te geven. Door innovatie is modulair systeem ontwikkeld. De onderdelen worden aangeleverd van overal over de wereld en in Doetinchem geassembleerd. Door dit systeem is het bedrijf erg flexibel en kunnen klant specifieke producten binnen 5 dagen worden gerealiseerd. Ook de rolstoelen die je bij de ingang van bijna ieder ziekenhuis aantreft, worden in dit bedrijf gemaakt.

Inmiddels heeft het bedrijf op verschillende locaties vestigingen en zijn ze ook in Duitsland en Frankrijk actief. Er werken ongeveer 150 mensen, waarvan 80 in Doetinchem.
Ten aanzien van het personeel is er een eigen visie, iedere medewerker moet zich onafhankelijk kunnen opstellen en het gevoel van eigenwaarde moet bevorderd worden. 40 % van het personeel is vrouw en vooral door hun inzet en betrokkenheid verdienen zij de voorkeur, waarbij deeltijdbanen soms wel een nadeel zijn.
In drie groepen krijgen we een rondleiding door het bedrijf en zien de verschillende afdelingen, het assembleren van de verschillende producten, de innovatieafdeling, kwaliteitsafdeling, testafdeling en ontwerpafdeling. Overal is het schoon, overzichtelijk en voelt als prettig. Het is bijzonder dat iedereen met zoveel passie spreekt over het bedrijf.

 

Verslag van de lezing dd. 14 juni 2018 door Arie van Oort met als onderwerp:
Laag vliegen boven de Veluwe, moet dat nu echt zo …..

Ons Nes-lid Arie van Oort, verkeersleider bij de LVNL vanaf 1974 tot 1997, gaf aan de bezoekers een beknopte “spoedcursus luchtverkeersleider”.

Toegelicht werd welke instanties betrokken zijn bij het regelen van luchtvaartveiligheid. Er zijn veel verschillende gebruikers, zoals de burgerluchtvaart, die volgens vastgestelde routes vliegen, de militaire luchtvaart, die zowel oefengebieden als willekeurige routes moeten kunnen vliegen en dan nog de kleine luchtvaart voor zaken- en pleziervluchten. 

En dan zijn er nog instanties die de vliegtuigen begeleiden op verschillende hoogtes. Dat is bijvoorbeeld Eurocontrol in Beek voor het gebied hoger dan 7500 men de Luchtvaart Verkeersleiding in het gebied daaronder. De Koninklijke Luchtmacht houdt vliegtuigbewegingen voor zover van belang over de gehele hoogte in de gaten.

Aankomst en vertrek wordt door de luchtverkeerleiders begeleid. Met 500.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol start of landt gemiddeld elke minuut een vliegtuig. De taak van de luchtverkeersleider is dus om een mooi “treintje” van vliegtuigen te formeren, door ze op tijd de route zowel horizontaal als verticaal en de juiste snelheid door te geven, zodat de start- en landingsbanen optimaal worden benut. Het uitgedachte plan moet mogelijk op het laatste moment nog worden bijgesteld omdat een vliegtuig een doorstart moet maken door bijvoorbeeld te veel dwarswind.

Door deze presentatie werd goed duidelijk dat de luchtruimindeling een complexe zaak is, waarbij eventuele veranderingen ook met het buitenland moeten worden geregeld en moeten voldoen aan internationaal bepaalde procedures. Omdat de LVNL de autoriteit is op gebied van vliegveiligheid hebben zij een belangrijke inbreng bij eventuele aanpassingen van de luchtruimindeling.

Het was een niet-eenvoudige presentatie voor ons gezelschap, mede door de vele vaktermen en afkortingen, maar wel een boeiend en interessant verhaal met name ook door de humoristische en relativerende wijze waarop Arie zijn voormalige functie voor het voetlicht bracht.

Op de prangende vraag, gaan de vliegtuigen in de nabije toekomst hoger vliegen, was de stelling van Arie aan het eind van de avond dan ook; Wie het weet …….

 

Verslag van de lezing dd. 20 september door Paul Postma met als onderwerp: 
Marketing als verleider. Of waarom marketeers meer over uw koopgedrag weten dan u zelf
.

De Tafel Economie had voor deze avond onze dorpsgenoot Paul Postma gevraagd een verhaal te houden over zijn vakgebied, neuromarketing. 

Na een loopbaan bij Wehkamp, waar hij o.a. betrokken was bij de ontwikkeling van de legendarische Jimmy, bij wie je dag en nacht je telefonische bestelling kwijt kon, begon hij eind jaren tachtig voor zichzelf als consultant. 

Inmiddels is die activiteit uitgegroeid tot een landelijk opererend adviesbureau met klanten in de profit- en non-profitsector, geeft hij les aan studenten en schrijft hij. Zijn meest recente boek is De Anatomie van de Verleiding waarin hij het thema van onze avond heeft uitgewerkt.

Met het begrip Neuromarketing brengt hij twee zaken bij elkaar: het menselijk brein, meer in het bijzonder de anatomie ervan, en de marketing, meer in het bijzonder het benutten van grote hoeveelheden gegevens, de bekende/beruchte Big Data. 

Aan de hand van aansprekende voorbeelden voerde Paul ons langs de evolutionaire ontwikkeling van de menselijke hersenen naar de verschillende tactieken die bedrijven toepassen om ons gedrag te beïnvloeden. Voortbouwend op het werk van Piet Vroon, een spraakmakend psycholoog met boeken als De tranen van de Krokodil, stond hij stil bij zaken als intuïtie, de eerste indruk, onderbuikgevoelens, black box, ervaring, feiten, verslaving.  Intrigerend en tegelijk verontrustend was daarbij dat wij als mensen onderling ook die tactieken hanteren om iets voor elkaar te krijgen of juist niet, variërend van het wel of niet opzeggen van een abonnement tot de keuze van een levenspartner. 

Blijkbaar is de mens in staat om iets wat hij rationeel niet zou moeten willen maar (onbewust) begeert, aan zichzelf, via een interne argumentatie binnen zijn brein, te verkopen; sterker nog hij is daartoe niet alleen in staat, het overkomt hem gewoon.

Voor een ademloos toeluisterend en geïnteresseerd publiek was het een boeiende avond.

Hans Tromp bedankte de spreker en overhandigde hem een fles wijn waarvan hij eigenlijk niet kon beargumenteren dat hij goed was, een kwestie van neuromarketing. 

De nazit met de spreker verliep geanimeerd.

 

Vrijdag 5 oktober Ontmoeting met de Tafel Economie

Vrijdagmiddag 5 oktober konden de leden van de tafel Economie kennis maken met de directievoorzitter van de Rabobank Noord Veluwe, de heer Gerard Kok.

Hij gaf een toelichting op de miljoenen nota 2019 aan een grote groep aanwezigen.
Met verve nam hij ons mee en spitste het toe op:

Wat betekent het voor ons als dorp en dorpsbewoners?
Wat betekent het voor ons als Nederlanders?
Groeit ons besteedbaar inkomen en is dat bij iedereen het geval?

Klimaat en de doelstelling en heet van de naald het nieuws van die morgen.
" Unilever komt niet naar Rotterdam en wat nu."
Ook vertelde hij over de veranderingen in de bancaire wereld in de komende jaren.

Verder sloot zijn betoog aan op de lezing van Paul Postma door in te gaan op de macht van de grote verzamelaars van data, zoals Google , Apple, Amazon en Alibaba.
Zij kunnen ook machtige banken worden in de komende jaren.

Na afloop was er de bekende borrel met uitstekende hapjes voor de enthousiaste groep toehoorders.

 

Komende activiteiten.

 

Woensdag 14 november. Bedrijfsbezoek

We gaan naar Remeha in Apeldoorn. Remeha is bij de meesten vooral bekend van zijn cv-ketels voor de woning en utiliteitsbouw. Naast het bedrijfsbezoek zal in een lezing ook worden toegelicht hoe Remeha zich voorbereid op het gasloze tijdperk en de daarbij innovatieve ontwikkelde apparatuur.

 

Wij ontmoeten u graag op de komende bijeenkomsten.

 

Top