2018 11 19 Lustrum NES 2018 068e

biljartontmoeting2020 311a

De NES in Beeld

 Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging,
download hier 
het aanmeldingsformulier.

   Uw gegevens worden behandeld met

   grote zorgvuldigheid volgens

   vastgelegde procedures.

   Hierop is de privacywetgeving

   (AVG/GDPR) van toepassing

  Meer informatie  van de NES    
Doelstelling en hoofdzaken van de NES.

De NES heeft tot doel: opzet en instandhouding van een Sociëteit, waar leden samenkomen voor het aangaan en onderhouden van onderlinge contacten en voor deelneming aan activiteiten op, onder andere, maatschaplijk- , cultureel- en spelgebied. De NES hecht aan het respecteren van tradities en goede omgangsvormen. Hoewel geen uitgesproken kleding voorschriften zijn voorgeschreven, wordt voor de diverse soorten bijeenkomsten daarbij passende kleding op prijs gesteld.

Via Tafels kunnen leden van de NES zich organiseren om gezamenlijk over specifieke interessegebieden van gedachten te wisselen of zich verder in de materie te verdiepen via voordrachten, lezingen, discussies, studies en overige verkenningen. Er zijn ook Tafels die zich op het actief beoefenen van specifieke spelsoorten richten. Iedere Tafel kent een presidium, waarvan de leden op voordracht benoemd zijn door het bestuur.

De NES is gehuisvest op de begane grond van de Eper Gemeente Woning (EGW) aan de Stationsstraat 25 te Epe.
De openingstijden zijn op woensdag van 10:00 tot 18:00 uur en op donderdag en vrijdag van 09:00 tot 23:00 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.
Zie Locatie voor de route aanduiding.

Zij die lid willen worden van de NES, melden dit aan het secretariaat van de NES, onder vermelding van de namen en adressen van tenminste twee leden van de vereniging, die de aanvraag ondersteunen.
Hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en printen; na invulling op sturen aan het secretariaat.
Het Bestuur beslist over de toetreding.

Leden van de NES zijn jaarlijks een algemene contributie verschuldigd van €65,00 per lid per jaar. 
Voor het lidmaatschap van één of meerdere Tafels geldt daarenboven een contributie van €10,00 per Tafel per jaar. 
Voor de Tafel Biljart is daarnaast een eenmalige entree-bijdrage van € 50,00 verschuldigd.
Hoewel niet verplicht, is het uitgangspunt dat NES-leden zich tenminste bij één Tafel aansluiten.

De Tafels zijn autonoom in het organiseren van een eigen jaarprogramma, dat wordt gefinancierd uit de contributie van de aangesloten leden bij die Tafel. Indien nodig, wordt een extra toegangsprijs voor een evenement geheven.

Introductie van niet-leden is op beperkte schaal toegestaan, evenwel in overleg met een presidium-lid van een Tafel. Van leden, die een gast introduceren, wordt verwacht dat zij de introducés bekend maken met de regels van de vereniging. Bij een tweede bezoek wordt de introducé geacht het lidmaatschap van de NES te ambiëren met de daaraan verbonden contributies.

Top