LET OP! Extra pagina Tafel Biljart:

Veel meer info: klik, na ingelogd te hebben (helemaal rechtsboven op deze pagina)in het menu links op "Tafel Biljart planning en uitslagen"

 

Jaarafsluiting Tafel Biljart 18 december 2018.
Tijdens de goed bezochte bijeenkomst namen we afscheid van Jan Flierman als Presidiumlid. Hij wordt opgevolgd door Albert Olthof. De wisselbekers van de verschillende competitities gingen dit jaar naar Jan Willem Dijkgraaf bij 3-Banden èn Bandstoten, naar Chris Broersma bij Libre B en naar Albert Olthof bij Libre A. De vergadering besteedde veel aandacht aan de nieuwe werkwijze bij de wedstrijdplanning; het zal wennen zijn maar met enige zelfwerkzaamheid en discipline van elk Tafellid kunnen de competities ook in 2019 goed blijven draaien. De E. Postkamer is voortaan opgesierd met een prachtige reproductiefoto van een klassieke biljartzaal in Bolivia; de eer van de onthulling was voor Cezi Visser, als dank voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de wedstrijdplanning. Aansluitend speelden Albert Olthof en Chris Broersma de erewedstrijd tussen de Libre-kampioenen, welke door laatstgenoemde werd gewonnen. De nazit met drankjes, hapjes en 10-over-Rood was een gezellige afsluiting.

jaarafsluiting2018 web

 

 

Activiteiten 2018 (onder voorbehoud, raadpleeg de Agenda)
De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 's morgens 10 tot 's middags 6 uur op de Sociëteit. Op de beide speeltafels worden competities gehouden in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider die tevens lid is van het Presidium. Sinds januari 2018 loopt een proef met een competitie in de spelsoort Quattro waarvoor de deelnemers zelf hun wedstrijden plannen.
Naast de genoemde competities is er ruim voldoende gelegenheid voor vrij spel en oefening, alleen of met een ander Tafellid. De Driebandeninloop die tweemaal per maand op woensdagmiddag wordt georganiseerd heeft meer het karakter van een ontmoeting met medeliefhebbers. Hetzelfde geldt voor de 10-over-Rood sessie die elke vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur een mooi begin van het weekend betekent.  Ook de niet-biljarters zijn altijd van harte welkom om te komen kijken en mee te leven met mooie caramboles en nog mooiere missers.

Maandag 16 april vindt het jaarlijkse NES-biljarttoernooi plaats in Dorpszicht in Oene waar 20 Tafelleden kunnen spelen op 4 wedstrijdbiljarts. Alle leden van De NES zijn daar van harte welkom als toeschouwer.
De traditionele voorjaarswedstrijd tegen een team van de Sociëteit Apeldoorn staat voorlopig gepland op donderdag 26 april. Ook in het najaar hopen we weer een wedstrijd tegen onze zustervereniging te kunnen houden.
Dinsdag 3 juli spelen we met een grote afvaardiging in het Biljartcentrum te Hattem tegen het team van DOS om de Jan Jonker Wisselbeker.
Het Tafeljaar 2018 wordt afgesloten op woensdag 12 december; dan is het tijd om te vergaderen en de winnaars van de verschillende competities te huldigen. Hoogtepunt is de Erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.
Begin februari 2019 staat de Ontmoeting met de Tafel Biljart in de Sociëteitskamer op de rol waarvoor alle leden van De NES worden uitgenodigd.

 

ontmoeting2018 533 X3 

klik op de foto voor een kort filmpje...

 

Nieuws van de Tafel Biljart
In december hield de Tafel Biljart de jaarbijeenkomst, zoals altijd met de erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. 

Jan Flierman en Cezi Visser maakten van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor Quattro, een nieuwe spelsoort die vanaf 1 januari in het programma is opgenomen, vooralsnog op proef. Aanleiding hiervoor vormde de wens van enkele Tafelleden voor een nieuwe spelsoort; de beschikbaarheid van 2 biljarts biedt daar nu alle gelegenheid voor. De proef is inmiddels met 9 deelnemers gestart.

Een tweede vernieuwing is de 3-banden-inloop. Tweemaal per maand kan iedereen die een liefhebber is van patronen op het groene/blauwe laken, buiten competitieverband, een aantal gelijkgezinden treffen in onze biljartkamer. De animo is tot nu toe groot.
Samen met de vrijdagse 10-over-Rood-inloop zijn het gezellige ontmoetingsmomenten op onze sociëteit. Daar zie je dat we meer zijn dan een biljartvereniging.

Hoogtepunt van de afgelopen maanden was de demonstratie van Biljart Artistiek tijdens de Ontmoeting met.... op 2 februari jl. 
De twintigjarige Nederlands kampioen in deze spelvorm, Jop de Jong uit Bathmen, liet de talrijke aanwezigen genieten van stoottechnieken die elk begrip te boven gaan. Door zijn geweldige vaardigheden met de biljartkeu èn door zijn gevatte en humoristische presentatie maakte hij er voor zowel de Tafelleden als de niet-biljarters een mooie middag van. Inmiddels is het ook weer tijd voor ons jaarlijkse NES-toernooi. Op 16 april zijn we de hele dag te gast bij Dorpszicht in Oene waar we op 4 tafels elkaars krachten kunnen meten. 

Ook voor niet-spelers is het een mooie gelegenheid om de sfeer van een biljarttoernooi te komen proeven.
Kom dus gerust naar uw vriend, buurman of echtgenoot kijken: homo ludens in een zuivere vorm!

Het Presidium van de Tafel Biljart

 

 

nesbiljart_logo-400.png

 

 

Tafel biljart in het kort
De Tafel Biljart biedt de leden van De NES de gelegenheid te biljarten in de eigen sociëteit. Het spel wordt bij ons beoefend in de klassieke spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. Voor elk van deze disciplines wordt een competitie georganiseerd. De meeste Tafelleden nemen hieraan deel. Daarnaast is er een (beperkte) mogelijkheid voor vrij spelen buiten competitieverband.

Binnen de sociëteit heeft De NES een ruimte die uitermate geschikt is om te kunnen biljarten, de E. Postkamer. Hierin staan 2 speeltafels (formaat Clubbiljart) opgesteld die van uitstekende kwaliteit zijn. Het groene biljart is het CompetitieBiljart waarop de competities worden afgewerkt. Het blauwe biljart is het RecreatieBiljart. Dit biljart wordt gebruikt om te oefenen en is daarnaast op maandag en dinsdag in gebruik door bezoekers die zich via het Kulturhus hebben aangemeld. Ook het nodige spelmateriaal zoals ballen, krijt, biljartklok, scorebord, e.d. is aanwezig.
De biljarts zijn het hele jaar in gebruik op dinsdag tot en met vrijdag, steeds van 10 tot 18 uur. Om deze uren zo efficiënt mogelijk te benutten is voor de competities een strakke maandplanning vereist en mogen uitsluitend Tafelleden van het groene CompetitieBiljart gebruikmaken.
De Tafel Biljart telt op dit moment (juli 2017) 48 leden; het streven is ieder lid gemiddeld één maal per week de gelegenheid te bieden een partij te spelen.
Cezi Visser, lid van het Presidium, fungeert als wedstrijdplanner. Website en email zijn de communicatiekanalen tussen hem en de leden. Wekelijks worden alle uitslagen van de lopende competities verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden. De planning voor de lopende maand is voortdurend onderhevig aan wijzigingen (afzeggingen, verschuivingen e.d.), de meest recente versie is te bekijken op de site van De NES op de pagina Tafel Biljart Planning en Uitslagen.

Maandelijks krijgt elk lid de gelegenheid op te geven welke dagen en/of uren hij of zij de daaropvolgende maand niet beschikbaar is voor het spelen van een partij. Op basis van die opgaven stelt de wedstrijdplanner een speelschema op waarin alle spelers zijn ingedeeld naar spelsoort, dag en tijdstip. Dit schema ligt ter inzage op de E. Postkamer in de sociëteit en is online èn actueel beschikbaar op de website.

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als 'handicap'), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde van het afgelopen seizoen. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke competitie te laten spelen.

Naast de competities en de vrije speeluren organiseert het Presidium wekelijks een geanimeerde Tien over Rood-carrousel waaraan alle Tafelleden kunnen deelnemen.

In voor- en najaar is er gelegenheid zich verder te bekwamen in het spel middels deelname aan biljartlessen in de E. Postkamer. Verder zijn er verspreid over het jaar extern een aantal andere speelmogelijkheden zoals de biljartontmoetingen met de Sociëteit in Apeldoorn, de wedstrijd tegen een team van Biljartvereniging DOS in Hattem om de Jan Jonker Wisselbeker en, last but not least, ons eigen NES-toernooi op 4 tafels in Oene.

 

 

Top