LET OP! Extra pagina Tafel Biljart:

Actueel speelschema en uitslagen: klik, na ingelogd te hebben (helemaal rechtsboven op deze pagina)in het menu links op "Tafel Biljart planning en uitslagen"

 

 

Zevende Oene Toernooi wolkje

 

 

Activiteiten 2018 (onder voorbehoud, raadpleeg de Agenda)
De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 's morgens 10 tot 's middags 6 uur op de Sociëteit. Op de beide speeltafels worden competities gehouden in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider die tevens lid is van het Presidium. Sinds januari 2018 loopt een proef met een competitie in de spelsoort Quattro waarvoor de deelnemers zelf hun wedstrijden plannen.
Naast de genoemde competities is er ruim voldoende gelegenheid voor vrij spel en oefening, alleen of met een ander Tafellid. De Driebandeninloop die tweemaal per maand op woensdagmiddag wordt georganiseerd heeft meer het karakter van een ontmoeting met medeliefhebbers. Hetzelfde geldt voor de 10-over-Rood sessie die elke vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur een mooi begin van het weekend betekent.  Ook de niet-biljarters zijn altijd van harte welkom om te komen kijken en mee te leven met mooie caramboles en nog mooiere missers.

Maandag 16 april vindt het jaarlijkse NES-biljarttoernooi plaats in Dorpszicht in Oene waar 20 Tafelleden kunnen spelen op 4 wedstrijdbiljarts. Alle leden van De NES zijn daar van harte welkom als toeschouwer.
De traditionele voorjaarswedstrijd tegen een team van de Sociëteit Apeldoorn staat voorlopig gepland op donderdag 26 april. Ook in het najaar hopen we weer een wedstrijd tegen onze zustervereniging te kunnen houden.
Dinsdag 3 juli spelen we met een grote afvaardiging in het Biljartcentrum te Hattem tegen het team van DOS om de Jan Jonker Wisselbeker.
Het Tafeljaar 2018 wordt afgesloten op woensdag 12 december; dan is het tijd om te vergaderen en de winnaars van de verschillende competities te huldigen. Hoogtepunt is de Erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.
Begin februari 2019 staat de Ontmoeting met de Tafel Biljart in de Sociëteitskamer op de rol waarvoor alle leden van De NES worden uitgenodigd.

 

ontmoeting2018 533 X3 

klik op de foto voor een kort filmpje...

 

Nieuws van de Tafel Biljart
In december hield de Tafel Biljart de jaarbijeenkomst, zoals altijd met de erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. 

Jan Flierman en Cezi Visser maakten van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor Quattro, een nieuwe spelsoort die vanaf 1 januari in het programma is opgenomen, vooralsnog op proef. Aanleiding hiervoor vormde de wens van enkele Tafelleden voor een nieuwe spelsoort; de beschikbaarheid van 2 biljarts biedt daar nu alle gelegenheid voor. De proef is inmiddels met 9 deelnemers gestart.

Een tweede vernieuwing is de 3-banden-inloop. Tweemaal per maand kan iedereen die een liefhebber is van patronen op het groene/blauwe laken, buiten competitieverband, een aantal gelijkgezinden treffen in onze biljartkamer. De animo is tot nu toe groot.
Samen met de vrijdagse 10-over-Rood-inloop zijn het gezellige ontmoetingsmomenten op onze sociëteit. Daar zie je dat we meer zijn dan een biljartvereniging.

Hoogtepunt van de afgelopen maanden was de demonstratie van Biljart Artistiek tijdens de Ontmoeting met.... op 2 februari jl. 
De twintigjarige Nederlands kampioen in deze spelvorm, Jop de Jong uit Bathmen, liet de talrijke aanwezigen genieten van stoottechnieken die elk begrip te boven gaan. Door zijn geweldige vaardigheden met de biljartkeu èn door zijn gevatte en humoristische presentatie maakte hij er voor zowel de Tafelleden als de niet-biljarters een mooie middag van. Inmiddels is het ook weer tijd voor ons jaarlijkse NES-toernooi. Op 16 april zijn we de hele dag te gast bij Dorpszicht in Oene waar we op 4 tafels elkaars krachten kunnen meten. 

Ook voor niet-spelers is het een mooie gelegenheid om de sfeer van een biljarttoernooi te komen proeven.
Kom dus gerust naar uw vriend, buurman of echtgenoot kijken: homo ludens in een zuivere vorm!

Het Presidium van de Tafel Biljart

 

 

jaarafsluiting2017-507_voor_site_2.jpg

Nieuws van de Tafel Biljart
Hoe beter een biljarter speelt, hoe meer hij bezig is met de volgende carambole, het bekende en beruchte "overhouden". Het draait daarbij om de kunst een carambole zodanig te maken dat de ballen uiteindelijk in een situatie komen stil te liggen dat er opnieuw, en bij voorkeur gemakkelijk, een punt gemaakt kan worden. Enzovoort, enzovoort.

Het bekendste voorbeeld is de "serie Américaine" in het Libre, het verzamelen van de ballen en die vervolgens langs de banden het biljart rondsturen, al carambolerend. Topspelers maken een partij in één beurt uit: 400 caramboles achter elkaar !

Aan de andere kant is het net zo'n grote kunst "carotte" te spelen; als je vrijwel zeker weet dat je een carambole niet kunt maken moet je ervoor zorgen dat je na je beurt de ballen in een zodanige spelsituatie achterlaat dat je tegenstander ook geen punt kan scoren. Ook dat is iets wat alleen de grootmeesters beheersen en in een wedstrijd toepassen.

Overhouden en carotte spelen zijn taktische elementen in een biljartwedstrijd. Het gaat erom aan de beurt te blijven want alleen dan kun je scoren. Caramboles maken is nodig maar niet genoeg; uiteindelijk moet de wedstrijd gewonnen worden.

Gelukkig biedt onze Tafel meer dan alleen maar wedstrijden en competities. We kunnen met ons tweede biljart veel meer oefenen, alleen of met anderen. Er is alle ruimte gekomen voor vrij spel. En we kunnen gemakkelijker toeschouwer zijn, van mooie caramboles genieten en bij onze medeTafelaars de kunst afkijken. Er is ook voor niet-biljarters alle gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Biljarten biedt dus alle gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Als u dit Bulletin in de brievenbus krijgt zijn alle winnaars van de competities bekend. Jenno Sijtsma won overtuigend het Bandstoten terwijl Ton Tijink tot de laatste ronde moest wachten om kampioen bij het Driebanden te worden.

De Libre-competities hebben we keurig op tijd in de eerste week van december kunnen afsluiten. Blijkbaar is deelname aan het Presidium geen beletsel voor goed biljartspel, integendeel: Jan Flierman won Libre A en Cezi Visser bij Libre B.

Zoals altijd is de Jaarafsluiting van de Tafel Biljart dé gelegenheid om alle medeleden gezamenlijk te zien en te spreken; dit jaar is dat op woensdag 13 december om 14.00 uur.

We beginnen met het huishoudelijk gedeelte maar het hoogtepunt is traditiegetrouw de erewedstrijd tussen de winnaars van de Libre A en de Libre B competitie. Ook reiken we de prijzen voor het 3 Banden en het Bandstoten uit waarna er op de twee tafels alle gelegenheid is voor het bekende 10 over Rood. Een hapje en een drankje horen er vanzelfsprekend bij.

Verder willen wij alle NES-leden alvast attenderen op onze Ontmoeting met .... op vrijdagmiddag 2 februari 2018. Die middag zal Jop de Jong, een jong biljarttalent, voor ons een demonstratie geven van Biljart Artistiek: kunststoten die je niet voor mogelijk houdt.

Het Presidium van de Tafel Biljart wenst u allen goede feestdagen toe.

Jan Flierman
Cezi Visser
Cees Kok

 

 

 soc.apeldoorn2016-210.jpg

Opnieuw winst in Apeldoorn
De Tafel Biljart van de NES heeft op 19 oktober 2017 de wisseltrofee in de ontmoetingen met de Sociëteit Apeldoorn weten te behouden. Dankzij de organisator Adri van ’t Hof gingen zeven NES-leden bijtijds onderweg naar Apeldoorn om voor de vijftiende keer de keu’s te kruisen. Zij wisten voor de lunch na zes partijen libre al een lichte voorsprong te nemen. Tijdens de drie partijen bandstoten werd de voorsprong nog iets vergroot en met drie partijen driebanden werd gepaste afstand genomen. Het totaal resulteerde uiteindelijk in 92 punten voor de zeven leden van de Sociëteit Apeldoorn en 117 punten voor de Nieuwe Eper Sociëteit.
De – als vanouds zeer gemoedelijke en geanimeerde - ontmoeting werd later in de middag afgesloten met enkele vriendschappelijke partijtjes en traditiegetrouw met een drankje en bitterballen.
Otto Kouer

 

nieuwblauwlaken-501.jpg

een gloednieuw laken voor ons 'Blauwe Biljart' !

 

Nieuws van de Tafel Biljart
Wat elke biljarter vreest maar natuurlijk nog nooit heeft meegemaakt is afgelopen maand gebeurd: er is iemand door het laken gegaan! Op een kwade dag bleek het blauwe biljart beschadigd; een dader, naar het aanvankelijk scheen, op het kerkhof. 
Voor dit soort zaken hebben we gelukkig de beschikking over een deskundige in de persoon van onze vaste onderhoudsman Gerrit van de Riet. Dankzij zijn vakmanschap is de schade, als u dit stukje leest, weer hersteld en kan er weer probleemloos gespeeld worden op beide tafels.

Ook de betrokken biljarter is inmiddels uit de anonimiteit getreden. Het bij de juiste persoon of instantie melden van een beschadiging is in onze organisatorische constructie van een Tafel van een Sociëteit in een ruimte van het Kulturhus niet direct duidelijk.

Wijzen met de vinger is niet aan de orde; het kan ons allemaal overkomen.
Wat we hieruit als Tafel Biljart kunnen leren is:
1. onwaarschijnlijke dingen komen altijd een keer voor,
2. het is heel vervelend als een dergelijk ongelukje niet op de goede plek gemeld wordt en
3. het kan de beste overkomen.

Veel biljartplezier met het spelen op ons mooie materiaal toegewenst

Presidium Tafel Biljart

 

nesbiljart_logo-400.png

 

Geslaagd toernooi Hattem
Dinsdag 4 juli trad het team van de Tafel Biljart aan voor de jaarlijkse wedstrijd tegen DOS Hattem in het biljartcomplex van deze vereniging. De 15 deelnemers uit Epe speelden tegen evenzoveel Hattemers in 5 poules.
Helaas bleek dit jaar de tegenstander te sterk voor ons; Ton Tijink was het enige NES-lid dat zijn poule wist te winnen. Wel maakten we in 4 poules de hoogste serie maar dat was niet voldoende voor de algemene overwinning. De Jan Jonker Wisselbeker gaat dus dit jaar naar DOS. Het was ook dit jaar een mooie biljartdag: spannende wedstrijden, gemoedelijke sfeer, goed verzorgde lunch en de gezellige NES-borrel bij de prijsuitreiking.

De 3 leden van de Tafel die dit jaar voor het eerst meededen met het toernooi maakten een goede indruk. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst; in juli 2018 gaan we weer naar Hattem en dan proberen we de beker weer terug te halen naar onze Sociëteit.

Klik voor een beeldverslag op onderstaande link:

https://nes-foto.smugmug.com/TafelBiljart/Hattem-toernooi-4-juli-2017/

Het Presidium

hattem2017-320.jpg

 

Sfeervol toernooi in Oene met mooie resultaten
Maandag 3 april jl. organiseerde de Tafel Biljart het 6e NES-toernooi in Dorpszicht in Oene. Met 20 deelnemers, verdeeld over 4 poules op evenzovele biljarts was het een geslaagd evenement: mooi spel, goede sfeer, heerlijke lunch en natuurlijk de NES-borrel tijdens de prijsuitreiking.

Enkele leden deden dit jaar voor het eerst mee met het toernooi. Hun spelniveau belooft wat voor de competities in onze eigen sociëteit.
De driebandenpoule werd gewonnen door Jan Willem Dijkgraaf terwijl Jan Flierman de hoogste serie scoorde. Bij de libre-tafels wonnen resp. Henk Batterink, Albert Olthof en Han Langereis de dagprijs terwijl de hoogste series werden gemaakt door resp. Albert Dragt, Ben Akkerman en Cezi Visser.

We zien terug op een mooie dag voor de biljartende NES-leden en kijken al uit naar de wedstrijden tegen de zustersocieteit in Apeldoorn op 20 april en Biljartvereniging DOS in Hattem op 4 juli a.s.

Klik hier voor een fotoverslag.

Het Presidium

 

oene2017-149_600.jpg

 

 

Tafel biljart in het kort
De Tafel Biljart biedt de leden van De NES de gelegenheid te biljarten in de eigen sociëteit. Het spel wordt bij ons beoefend in de klassieke spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. Voor elk van deze disciplines wordt een competitie georganiseerd. De meeste Tafelleden nemen hieraan deel. Daarnaast is er een (beperkte) mogelijkheid voor vrij spelen buiten competitieverband.

Binnen de sociëteit heeft De NES een ruimte die uitermate geschikt is om te kunnen biljarten, de E. Postkamer. Hierin staan 2 speeltafels (formaat Clubbiljart) opgesteld die van uitstekende kwaliteit zijn. Het groene biljart is het CompetitieBiljart waarop de competities worden afgewerkt. Het blauwe biljart is het RecreatieBiljart. Dit biljart wordt gebruikt om te oefenen en is daarnaast op maandag en dinsdag in gebruik door bezoekers die zich via het Kulturhus hebben aangemeld. Ook het nodige spelmateriaal zoals ballen, krijt, biljartklok, scorebord, e.d. is aanwezig.
De biljarts zijn het hele jaar in gebruik op dinsdag tot en met vrijdag, steeds van 10 tot 18 uur. Om deze uren zo efficiënt mogelijk te benutten is voor de competities een strakke maandplanning vereist en mogen uitsluitend Tafelleden van het groene CompetitieBiljart gebruikmaken.
De Tafel Biljart telt op dit moment (juli 2017) 48 leden; het streven is ieder lid gemiddeld één maal per week de gelegenheid te bieden een partij te spelen.
Cezi Visser, lid van het Presidium, fungeert als wedstrijdplanner. Website en email zijn de communicatiekanalen tussen hem en de leden. Wekelijks worden alle uitslagen van de lopende competities verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden. De planning voor de lopende maand is voortdurend onderhevig aan wijzigingen (afzeggingen, verschuivingen e.d.), de meest recente versie is te bekijken op de site van De NES op de pagina Tafel Biljart Planning en Uitslagen.

Maandelijks krijgt elk lid de gelegenheid op te geven welke dagen en/of uren hij of zij de daaropvolgende maand niet beschikbaar is voor het spelen van een partij. Op basis van die opgaven stelt de wedstrijdplanner een speelschema op waarin alle spelers zijn ingedeeld naar spelsoort, dag en tijdstip. Dit schema ligt ter inzage op de E. Postkamer in de sociëteit en is online èn actueel beschikbaar op de website.

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als 'handicap'), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde van het afgelopen seizoen. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke competitie te laten spelen.

Naast de competities en de vrije speeluren organiseert het Presidium wekelijks een geanimeerde Tien over Rood-carrousel waaraan alle Tafelleden kunnen deelnemen.

In voor- en najaar is er gelegenheid zich verder te bekwamen in het spel middels deelname aan biljartlessen in de E. Postkamer. Verder zijn er verspreid over het jaar extern een aantal andere speelmogelijkheden zoals de biljartontmoetingen met de Sociëteit in Apeldoorn, de wedstrijd tegen een team van Biljartvereniging DOS in Hattem om de Jan Jonker Wisselbeker en, last but not least, ons eigen NES-toernooi op 4 tafels in Oene.

 

 biljartlogonewest150

Top