LET OP! Extra pagina Tafel Biljart:

Veel meer info: klik, na ingelogd te hebben (helemaal rechtsboven op deze pagina)in het menu links op "Tafel Biljart planning en uitslagen"

 

Activiteiten 2020 (onder voorbehoud, raadpleeg de Agenda)
De leden van de Tafel Biljart spelen het hele jaar door op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 's morgens 10 tot 's middags 6 uur op de Sociëteit. Op de groene speeltafel worden competities gehouden in de spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. De organisatie is in handen van de wedstrijdleider die tevens lid is van het Presidium. Alle partijen worden door de wedstrijdleider gepland.
Naast de genoemde competities is er op het blauwe biljart ruim voldoende gelegenheid voor vrij spel en oefening, alleen of met een ander Tafellid.
Elke vrijdagmiddag vanaf 16.00 is er een 10-over-Rood inloop, een mooi begin van het weekend. Bovendien is er tweemaal per maand op woensdagmiddag een Driebanden- en Bandstoten-inloop.

Verspreid over het jaar organiseert de Tafel Biljart nog een aantal activiteiten:

Op 7 februari 2020 staat de Ontmoeting met de Tafel Biljart in de Sociëteitskamer op de rol waarvoor alle leden van De NES worden uitgenodigd.

Maandag 6 april vindt het jaarlijkse NES-biljarttoernooi plaats in Dorpszicht in Oene waar 20 Tafelleden kunnen spelen op 4 wedstrijdbiljarts.
De traditionele wedstrijden in voor- en najaar tegen een team van de Sociëteit Apeldoorn staan ook op het programma. De exacte data zijn nog niet bekend.
Begin juli spelen we met een grote afvaardiging in het Biljartcentrum te Hattem tegen het team van DOS om de Jan Jonker Wisselbeker. In november gaan we weer op bezoek in Biddinghuizen.
Het Tafeljaar 2020 wordt afgesloten in december; dan is het tijd om te vergaderen en de winnaars van de verschillende competities te huldigen. Hoogtepunt is de Erewedstrijd tussen de winnaars van de beide Libre-competities. Een hapje en een drankje maken er een feestelijke bijeenkomst van.

Ook voor niet-spelers is het de moeite waard om naar biljarten te komen kijken. Hier zie je de echte amateur; geniet van mooie caramboles en pijnlijke missers; waardeer de vaardigheden en proef de spanning. Kom dus gerust als toeschouwer naar uw vriend, buurman of echtgenoot: homo ludens in een zuivere vorm!

Het Presidium van de Tafel Biljart

 

jaarafsluiting2019 300

 

Jaarafsluiting Tafel Biljart
Op 11 december jl. organiseerde de Tafel Biljart haar Jaarafsluiting in de ds. Prinszaal. Met een aanwezigheid van ruim 60% van de leden was sprake van een mooie opkomst.

Naast de gebruikelijke agendapunten werd aandacht besteed aan de communicatie binnen de Tafel over lief en leed. Daarna gaf Cezi Visser een toelichting op de nieuwe planningssystematiek die was uitgewerkt met Han Langereis en Peter Klooss. Vanaf 1 januari gaan we allebiljartpartijen volgens dit nieuwe systeem plannen via internet. De regie over het geheel zal dan komen te liggen bij Rein van Dam die bij acclamatie werd voorgedragen als lid van het Presidium, waar hij Cezi Visser opvolgt. Laatstgenoemde kreeg veel applaus en een wijncadeau als blijk van waardering voor zijn belangrijke werk voor de Tafel.
De prijsuitreiking leverde wisselbekers op voor Henk Timmer (Driebanden), Albert Dragt (Bandstoten), Wob Poelmann (Libre B) en Henk Batterink (Libre A). Beide Libre-gelauwerden speelden na de vergadering de traditionele erewedstrijd die door Henk overtuigend werd gewonnen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag besloten met enkele ronden 10-over-Rood. Foto's kunt u hier bekijken.

 

biddinghuizen2019 302

De NES herovert wisselbeker in Biddinghuizen
Op 25 november 2019 vertrokken in alle vroegte 10 leden van de Tafel
Biljart naar Biddinghuizen voor een wedstrijd tegen een team van de biljartclub BBC aldaar.

Na de ontvangst met koffie en eigengebakken cake werden op 4 tafels de partijen in het Libre afgewerkt terwijl ondertussen op de aanwezige grote matchtafels geoefend kon worden. In een gezellige sfeer werden weer veel mooie caramboles gemaakt maar natuurlijk was er ook wel eens een mindere partij bij. De organisatie was in goede handen bij de wedstrijdleider van BBC.
Tijdens de afsluitende NES-borrel werden de prijzen uitgereikt. Cezi Visser bleek de beste speler van de dag en, tot veler verrassing, ging de toernooibeker dit jaar mee naar Epe.
Kortom, een geslaagde dag voor 20 biljartliefhebbers. Klik hier voor de foto's.

 

watermarkedlogo

 

De NES succesvol in Apeldoorn
Op 8 november 2019 reden we met een team van 7 leden van de Tafel Biljart naar Apeldoorn voor de traditionele najaarsontmoeting met de biljarters van onze zustersocieteit. Op de biljarts in Sportpark Orderbos werd gespeeld in alle spelsoorten. Zij die niet rustig op hun beurt wilden wachten, konden zich ondertussen verder bekwamen op de beide grote matchtafels. 's Morgens waren de NES-leden al sterker in het Libre en die voorsprong werd, na de goed verzorgde lunch, nog groter bij het Bandstoten en het Driebanden . Het eindresultaat was een afgetekende overwinning voor de NES, bekroond met de wisseltrofee. Tijdens de afsluitende borrel werd Adri van 't Hof, die vanaf het begin de biljartcontacten met Sociëteit Apeldoorn had onderhouden, bedankt voor zijn vele werk bij het organiseren van deze ontmoetingen. Ter plekke bleek Ben Akkerman bereid het stokje van Adri over te nemen. Dat betekent dat we in het voorjaar van 2020 weer een ontmoeting met Apeldoorn tegemoet kunnen zien.

 

De Jan Jonker Wisselbeker is weer een jaar terug bij de NES!
Dinsdag 2 juli heroverden 15 biljartende NES-leden deze prijs in een spannende wedstrijd tegen het team van biljartvereniging DOS uit Hattem in de Triangel. Het duel werd dit jaar voor de 10e keer gehouden met ook nu weer fraai spel aan beide kanten. Trouwens ook de dieptepunten zijn altijd de moeite van het bekijken waard want de manier waarop ieder individu daarmee omgaat is een belevenis op zich. Dat zullen de bezoekende NES-leden kunnen beamen.
Tijdens de nazit met NES-borrel werden de organisatoren uitvoerig bedankt. Al met al een geslaagde dag voor de Tafel Biljart.
Foto's staan hier op de website.
Het Presidium 

 

Biljarters De NES behouden nipt wisseltrofee
Op 26 april jl. toog een zestal biljarters van De NES naar Apeldoorn voor de halfjaarlijkse ontmoeting met de Sociëteit Apeldoorn in hun tijdelijk onderkomen bij biljartvereniging Orderbos. Waar in de afgelopen jaren steeds ruim werd gewonnen, bleek de strijd dit jaar meer in evenwicht te liggen. Slechts twee van de twaalf deelnemers wisten hun beide partijen te winnen, namelijk Henk Batterink van De NES en Gert Prins van Apeldoorn (op foto in deze volgorde).

Daardoor keek De NES na het libre-gedeelte tijdens de lunchpauze zelfs tegen een achterstand aan. In de loop van de middag werd het tij gekeerd door een tweetal overwinningen bij zowel bandstoten als driebanden. De einduitslag werd daarmee 106 punten voor De NES en 104 punten voor de Sociëteit Apeldoorn.

In het najaar zal deze halfjaarlijkse ontmoeting opnieuw plaatsvinden.

 

oene2019-220gradient.jpg

 

Geslaagd De NES Oene Toernooi 2019
Maandag 15 april hield de Tafel Biljart voor de 8e keer het eigen toernooi in Dorpszicht in Oene. 20 leden waren afgereisd om figuurlijk met elkaar de degens te kruisen op de 4 biljarttafels. Op sportieve wijze werden, onder de ervaren leiding van Cezi Visser, de wedstrijden gespeeld. Zoals altijd leverden de onverwachte hoogte- en dieptepunten volop gespreksstof. Ook de goed verzorgde lunch bood alle gelegenheid eigen en andermans prestaties van commentaar te voorzien. Een aantal niet-spelende NES-leden, Tafellid of niet, kwam een kijkje nemen. Foto's vind u elders op de website. Bij de afsluitende NES-borrel werden de prijzen per poule uitgereikt: Henk Batterink, Otto Kouer en Hans van Opstal waren de besten bij het Libre; Jan Flierman won het Driebanden. Volgend jaar hopen we weer een mooi toernooi te opganiseren.

Jaarafsluiting Tafel Biljart 18 december 2018.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst namen we afscheid van Jan Flierman als Presidiumlid. Hij wordt opgevolgd door Albert Olthof. De wisselbekers van de verschillende competitities gingen dit jaar naar Jan Willem Dijkgraaf bij 3-Banden èn Bandstoten, naar Chris Broersma bij Libre B en naar Albert Olthof bij Libre A. De vergadering besteedde veel aandacht aan de nieuwe werkwijze bij de wedstrijdplanning; het zal wennen zijn maar met enige zelfwerkzaamheid en discipline van elk Tafellid kunnen de competities ook in 2019 goed blijven draaien. De E. Postkamer is voortaan opgesierd met een prachtige reproductiefoto van een klassieke biljartzaal in Bolivia; de eer van de onthulling was voor Cezi Visser, als dank voor zijn jarenlange inzet ten behoeve van de wedstrijdplanning. Aansluitend speelden Albert Olthof en Chris Broersma de erewedstrijd tussen de Libre-kampioenen, welke door laatstgenoemde werd gewonnen. De nazit met drankjes, hapjes en 10-over-Rood was een gezellige afsluiting.

jaarafsluiting2018 web

 

 

  

 

nesbiljart_logo-400.png

 

 

Tafel biljart in het kort

De Tafel Biljart biedt de leden van De NES de gelegenheid te biljarten in de eigen sociëteit. Het spel wordt bij ons beoefend in de klassieke spelsoorten Libre, Bandstoten en Driebanden. Voor elk van deze disciplines wordt door het Presidium een competitie georganiseerd. Er zijn op dit moment (januari 2020) 50 Tafelleden. De meeste van hen nemen deel aan een of meer competities. Daarnaast is er veel ruimte voor vrij spelen buiten competitieverband.

Binnen de Eper Gemeente Woning heeft De NES een ruimte die uitermate geschikt is om te kunnen biljarten, de E. Postkamer. Hier staan 2 wedstrijdtafels (formaat Clubbiljart) opgesteld die van uitstekende kwaliteit zijn. Het groene biljart is het Competitiebiljart waarop de competities worden afgewerkt. Het blauwe biljart is het Recreatiebiljart. Dit biljart wordt gebruikt voor vrij spelen, om te oefenen en is daarnaast op maandag en dinsdag in gebruik door bezoekers die zich via het Kulturhus hebben aangemeld.
Ook het nodige spelmateriaal zoals ballen, krijt, keuen, biljartklok, scorebord, e.d. is aanwezig. Presidiumlid Albert Olthof regelt de materiële zaken, waaronder het onderhoud, en de financiën.

De biljarttafels zijn het hele jaar in gebruik op dinsdag tot en met vrijdag, steeds van 10 tot 18 uur. Om deze uren zo efficiënt mogelijk te benutten is een online-reserveringssysteem beschikbaar voor zowel het Groene biljart als het Blauwe biljart.
Alle leden hebben via hun inlogcode toegang tot deze planner. Ieder kan zelf afspraken maken met zijn of haar tegenstander op een tijdstip dat beiden past.
De competities Bandstoten en Driebanden vinden plaats op een aantal vooraf bekende woensdagen vanaf januari tot en met november.
De NES-website en de email zijn de communicatiekanalen tussen de competitieleider en de leden. Wekelijks worden de uitslagen van alle partijen verwerkt op internet en zijn voor leden direct te raadplegen met alle bijbehorende details: www.biljartscore.nl/denes . In een youtube filmpje wordt uitgelegd hoe de resultaten bekeken én begrepen kunnen worden.

Iedere speler heeft voor elke spelsoort een vast aantal Te Maken Caramboles (TMC, voorheen bekend als 'handicap'), gebaseerd op zijn of haar persoonlijk gemiddelde van het afgelopen seizoen. Dankzij dit systeem is het mogelijk, ondanks verschillen in niveau, toch een voor iedereen aantrekkelijke partij te spelen tegen elk ander Tafellid.

Naast de competities en de vrije speeluren organiseert het Presidium sinds jaar en dag elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur een geanimeerde Tien over Rood-inloop waaraan alle Tafelleden kunnen deelnemen.
Op de eerste woensdag van de maand is er, ook van 16 tot 18 uur, voor alle Tafelleden, een carrousel met Bandstoten en Driebanden.

In voor- en najaar organiseert het Presidium biljartlessen op de Sociëteit. Verder zijn er verspreid over het jaar extern een aantal andere speelmogelijkheden zoals de biljartontmoetingen met de Sociëteit in Apeldoorn, de zomerwedstrijd tegen Biljartvereniging DOS in Hattem om de Jan Jonker Wisselbeker en, last but not least, ons eigen NES-toernooi op 4 tafels in Oene. In 2018 werd voor het eerst gespeeld tegen BBC Biddinghuizen, een toernooi dat in 2019 werd herhaald.

De Tafel Biljart is niet alleen maar een biljartclub maar vormt een integraal onderdeel van De NES. Biljarters nemen dus als individuen ook deel aan andere NES-activiteiten: borrels, presentaties, ontmoetingen, bbq's, feesten, e.d. Biljarters zijn meestal lid van meerdere Tafels.
Biljarters zijn dagelijks op de Sociëteit te vinden. U bent van harte welkom.

 

 

Top